Lukavice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):571768
NUTS5:CZ0531571768
Obec s pověřeným úřadem:Chrudim
Obec s rozšířenou působností:Chrudim
LAU 1 (NUTS 4):CZ0531 - Chrudim
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Chrudim
Obec s rozšířenou působností:Chrudim
Katastrální plocha (ha):944
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:870
Nadmořská výška (m n.m.):308
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 50' 20'' E , 49° 53' 20'' N
První písemná zpráva (rok): 1 312
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:6
PSČ:53821

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011908
z toho muži458
z toho ženy450

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011908
v tom ve věku0-14165
15-64622
65 a více let121

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší743
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného111
vyučení a stř. odborné bez mat.285
úplné střední s maturitou217
vyšší odborné a nástavbové20
vysokoškolské66
nezjištěné vzdělání42

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem434
v tomzaměstnaní celkem400
nezaměstnaní celkem34

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem434
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov11
průmysl97
stavebnictví55
obchod,opravy motor. vozidel40
doprava a skladování32
veřejná správa, obrana, soc. zabez.25
vzdělávání28
zdravotní a sociální péče20

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec163
denně mimo obec153
Dojíždějícído zaměstnání22
do škol10

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem256
Obydlené rodinné domy251
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob238
obce, státu4
spoluvlastnictví vlastníků bytů9
nezjištěno4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem286
Obydlené byty v rodinných domech267
Neobydlené byty66

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem286
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě228
v osobním vlastnictví0
nájemní17
družstevní6

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem286
Byty podle vybaveníplyn v bytě159
vodovod v bytě262
připojení na veřejnou kanalizační síť95
ústřední topení231
etážové topení8

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz