Poříčí u Litomyšle

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):572373
NUTS5:CZ0533572373
Obec s pověřeným úřadem:Litomyšl
Obec s rozšířenou působností:Litomyšl
LAU 1 (NUTS 4):CZ0533 - Svitavy
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Litomyšl
Obec s rozšířenou působností:Litomyšl
Katastrální plocha (ha):650
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:456
Nadmořská výška (m n.m.):435
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 11' 38'' E , 49° 47' 54'' N
První písemná zpráva (rok): 1 361
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:3
PSČ:57001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011456
z toho muži251
z toho ženy205

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011456
v tom ve věku0-1487
15-64302
65 a více let67

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší369
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného78
vyučení a stř. odborné bez mat.160
úplné střední s maturitou93
vyšší odborné a nástavbové14
vysokoškolské20
nezjištěné vzdělání4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem216
v tomzaměstnaní celkem202
nezaměstnaní celkem14

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem216
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov28
průmysl60
stavebnictví19
obchod,opravy motor. vozidel13
doprava a skladování12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
vzdělávání7
zdravotní a sociální péče9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec105
denně mimo obec88
Dojíždějícído zaměstnání17
do škol1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem134
Obydlené rodinné domy131
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob110
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů19
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem153
Obydlené byty v rodinných domech150
Neobydlené byty46

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem153
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě125
v osobním vlastnictví0
nájemní9
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem153
Byty podle vybaveníplyn v bytě62
vodovod v bytě146
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení129
etážové topení5

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz