Hradec nad Svitavou

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):572691
NUTS5:CZ0533572691
Obec s pověřeným úřadem:Svitavy
Obec s rozšířenou působností:Svitavy
LAU 1 (NUTS 4):CZ0533 - Svitavy
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Svitavy
Obec s rozšířenou působností:Svitavy
Katastrální plocha (ha):2 471
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 714
Nadmořská výška (m n.m.):420
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 28' 50'' E , 49° 42' 41'' N
První písemná zpráva (rok): 1 270
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:56901

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 664
z toho muži836
z toho ženy828

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 664
v tom ve věku0-14279
15-641 138
65 a více let243

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 381
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného326
vyučení a stř. odborné bez mat.646
úplné střední s maturitou281
vyšší odborné a nástavbové30
vysokoškolské61
nezjištěné vzdělání36

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem762
v tomzaměstnaní celkem664
nezaměstnaní celkem98

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem762
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov41
průmysl188
stavebnictví59
obchod,opravy motor. vozidel69
doprava a skladování40
veřejná správa, obrana, soc. zabez.38
vzdělávání29
zdravotní a sociální péče47

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec279
denně mimo obec256
Dojíždějícído zaměstnání46
do škol13

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem467
Obydlené rodinné domy450
Obydlené bytové domy12
Domy podle vlastnictvísoukromých osob417
obce, státu8
spoluvlastnictví vlastníků bytů38
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem602
Obydlené byty v rodinných domech516
Neobydlené byty114

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem602
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě425
v osobním vlastnictví36
nájemní53
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem602
Byty podle vybaveníplyn v bytě274
vodovod v bytě548
připojení na veřejnou kanalizační síť102
ústřední topení467
etážové topení56

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz