Nahořany

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):574261
NUTS5:CZ0523574261
Obec s pověřeným úřadem:Nové Město nad Metují
Obec s rozšířenou působností:Nové Město nad Metují
LAU 1 (NUTS 4):CZ0523 - Náchod
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nové Město nad Metují
Obec s rozšířenou působností:Nové Město nad Metují
Katastrální plocha (ha):1 416
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:584
Nadmořská výška (m n.m.):291
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 4' 57'' E , 50° 21' 6'' N
První písemná zpráva (rok): 1 415
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:5
PSČ:54907

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011530
z toho muži260
z toho ženy270

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011530
v tom ve věku0-1487
15-64357
65 a více let83

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší440
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného78
vyučení a stř. odborné bez mat.182
úplné střední s maturitou124
vyšší odborné a nástavbové29
vysokoškolské18
nezjištěné vzdělání12

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem253
v tomzaměstnaní celkem236
nezaměstnaní celkem17

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem253
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov32
průmysl76
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel17
doprava a skladování25
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
vzdělávání11
zdravotní a sociální péče7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec93
denně mimo obec79
Dojíždějícído zaměstnání47
do škol7

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem156
Obydlené rodinné domy150
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob139
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů9
nezjištěno3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem192
Obydlené byty v rodinných domech170
Neobydlené byty75

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem192
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě127
v osobním vlastnictví7
nájemní15
družstevní2

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem192
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě173
připojení na veřejnou kanalizační síť78
ústřední topení136
etážové topení7

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz