Břehy

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):574805
NUTS5:CZ0532574805
Obec s pověřeným úřadem:Přelouč
Obec s rozšířenou působností:Přelouč
LAU 1 (NUTS 4):CZ0532 - Pardubice
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Přelouč
Obec s rozšířenou působností:Přelouč
Katastrální plocha (ha):1 132
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 010
Nadmořská výška (m n.m.):211
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 34' 39'' E , 50° 3' 7'' N
První písemná zpráva (rok): 1 037
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:53501

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011950
z toho muži498
z toho ženy452

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011950
v tom ve věku0-14121
15-64668
65 a více let160

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší828
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného132
vyučení a stř. odborné bez mat.330
úplné střední s maturitou234
vyšší odborné a nástavbové29
vysokoškolské75
nezjištěné vzdělání28

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem498
v tomzaměstnaní celkem459
nezaměstnaní celkem39

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem498
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov13
průmysl165
stavebnictví27
obchod,opravy motor. vozidel33
doprava a skladování31
veřejná správa, obrana, soc. zabez.31
vzdělávání21
zdravotní a sociální péče18

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec272
denně mimo obec262
Dojíždějícído zaměstnání21
do škol2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem290
Obydlené rodinné domy281
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob265
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů10
nezjištěno11

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem351
Obydlené byty v rodinných domech327
Neobydlené byty67

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem351
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě271
v osobním vlastnictví4
nájemní13
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem351
Byty podle vybaveníplyn v bytě275
vodovod v bytě321
připojení na veřejnou kanalizační síť289
ústřední topení284
etážové topení14

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz