Poběžovice u Přelouče

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):575470
NUTS5:CZ0532575470
Obec s pověřeným úřadem:Přelouč
Obec s rozšířenou působností:Přelouč
LAU 1 (NUTS 4):CZ0532 - Pardubice
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Přelouč
Obec s rozšířenou působností:Přelouč
Katastrální plocha (ha):171
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:97
Nadmořská výška (m n.m.):248
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 34' 55'' E , 49° 59' 28'' N
První písemná zpráva (rok): 1 399
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:53501

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201185
z toho muži42
z toho ženy43

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201185
v tom ve věku0-1413
15-6459
65 a více let13

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší72
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného17
vyučení a stř. odborné bez mat.27
úplné střední s maturitou16
vyšší odborné a nástavbové2
vysokoškolské8
nezjištěné vzdělání2

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem40
v tomzaměstnaní celkem37
nezaměstnaní celkem3

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem40
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov5
průmysl8
stavebnictví2
obchod,opravy motor. vozidel3
doprava a skladování0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
vzdělávání2
zdravotní a sociální péče3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec12
denně mimo obec12
Dojíždějícído zaměstnání0
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem28
Obydlené rodinné domy28
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob27
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů0
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem28
Obydlené byty v rodinných domech28
Neobydlené byty19

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem28
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě17
v osobním vlastnictví0
nájemní1
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem28
Byty podle vybaveníplyn v bytě16
vodovod v bytě24
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení22
etážové topení0

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz