Borovnice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):576140
NUTS5:CZ0524576140
Obec s pověřeným úřadem:Kostelec nad Orlicí
Obec s rozšířenou působností:Kostelec nad Orlicí
LAU 1 (NUTS 4):CZ0524 - Rychnov nad Kněžnou
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Kostelec nad Orlicí
Obec s rozšířenou působností:Kostelec nad Orlicí
Katastrální plocha (ha):819
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:377
Nadmořská výška (m n.m.):312
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 14' 43'' E , 50° 3' 46'' N
První písemná zpráva (rok): 1 449
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:4
PSČ:51741

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011385
z toho muži199
z toho ženy186

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011385
v tom ve věku0-1451
15-64278
65 a více let55

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší333
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného69
vyučení a stř. odborné bez mat.151
úplné střední s maturitou73
vyšší odborné a nástavbové9
vysokoškolské22
nezjištěné vzdělání6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem198
v tomzaměstnaní celkem182
nezaměstnaní celkem16

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem198
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov16
průmysl59
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel14
doprava a skladování11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.13
vzdělávání9
zdravotní a sociální péče4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec64
denně mimo obec61
Dojíždějícído zaměstnání16
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem115
Obydlené rodinné domy110
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob102
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů11
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem139
Obydlené byty v rodinných domech126
Neobydlené byty34

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem139
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě96
v osobním vlastnictví3
nájemní8
družstevní6

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem139
Byty podle vybaveníplyn v bytě39
vodovod v bytě125
připojení na veřejnou kanalizační síť37
ústřední topení105
etážové topení1

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz