T01-2019-08-20T16:17:45;
T02-2019-08-20T16:17:45;
T03-2019-08-20T16:17:45;
T04-2019-08-20T16:17:45;
T05-2019-08-20T16:17:45;
T06-2019-08-20T16:17:45 - 0;
T07-2019-08-20T16:17:45;
20190820161745054

Mokré

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):576522
NUTS5:CZ0524576522
Obec s pověřeným úřadem:Opočno
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
LAU 1 (NUTS 4):CZ0524 - Rychnov nad Kněžnou
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Opočno
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
Katastrální plocha (ha):589
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:143
Nadmořská výška (m n.m.):262
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 3' 59'' E , 50° 15' 33'' N
První písemná zpráva (rok): 1 390
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:51771

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011169
z toho muži84
z toho ženy85

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011169
v tom ve věku0-1424
15-64120
65 a více let24

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší144
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného21
vyučení a stř. odborné bez mat.71
úplné střední s maturitou31
vyšší odborné a nástavbové5
vysokoškolské7
nezjištěné vzdělání9

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem83
v tomzaměstnaní celkem77
nezaměstnaní celkem6

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem83
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov8
průmysl25
stavebnictví6
obchod,opravy motor. vozidel6
doprava a skladování2
veřejná správa, obrana, soc. zabez.6
vzdělávání2
zdravotní a sociální péče3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec31
denně mimo obec30
Dojíždějícído zaměstnání0
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem58
Obydlené rodinné domy55
Obydlené bytové domy1
Domy podle vlastnictvísoukromých osob54
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů2
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem67
Obydlené byty v rodinných domech63
Neobydlené byty25

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem67
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě54
v osobním vlastnictví0
nájemní1
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem67
Byty podle vybaveníplyn v bytě23
vodovod v bytě62
připojení na veřejnou kanalizační síť59
ústřední topení50
etážové topení3

Zdroje dat

20190820161745054

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz