Pohoří

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):576662
NUTS5:CZ0524576662
Obec s pověřeným úřadem:Dobruška
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
LAU 1 (NUTS 4):CZ0524 - Rychnov nad Kněžnou
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Dobruška
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
Katastrální plocha (ha):629
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:683
Nadmořská výška (m n.m.):263
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 5' 56'' E , 50° 17' 32'' N
První písemná zpráva (rok): 1 361
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:51801

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011648
z toho muži320
z toho ženy328

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011648
v tom ve věku0-14117
15-64450
65 a více let76

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší526
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného103
vyučení a stř. odborné bez mat.212
úplné střední s maturitou119
vyšší odborné a nástavbové32
vysokoškolské44
nezjištěné vzdělání20

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem321
v tomzaměstnaní celkem305
nezaměstnaní celkem16

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem321
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov16
průmysl100
stavebnictví29
obchod,opravy motor. vozidel30
doprava a skladování11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
vzdělávání21
zdravotní a sociální péče10

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec121
denně mimo obec109
Dojíždějícído zaměstnání32
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem179
Obydlené rodinné domy173
Obydlené bytové domy1
Domy podle vlastnictvísoukromých osob166
obce, státu4
spoluvlastnictví vlastníků bytů8
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem214
Obydlené byty v rodinných domech198
Neobydlené byty56

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem214
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě164
v osobním vlastnictví0
nájemní18
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem214
Byty podle vybaveníplyn v bytě38
vodovod v bytě201
připojení na veřejnou kanalizační síť204
ústřední topení167
etážové topení9

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz