Přepychy

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):576689
NUTS5:CZ0524576689
Obec s pověřeným úřadem:Opočno
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
LAU 1 (NUTS 4):CZ0524 - Rychnov nad Kněžnou
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Opočno
Obec s rozšířenou působností:Dobruška
Katastrální plocha (ha):937
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:621
Nadmořská výška (m n.m.):305
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 6' 24'' E , 50° 14' 9'' N
První písemná zpráva (rok): 1 355
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:51732

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011639
z toho muži300
z toho ženy339

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011639
v tom ve věku0-1482
15-64414
65 a více let143

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší557
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného137
vyučení a stř. odborné bez mat.198
úplné střední s maturitou117
vyšší odborné a nástavbové16
vysokoškolské47
nezjištěné vzdělání25

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem263
v tomzaměstnaní celkem250
nezaměstnaní celkem13

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem263
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov28
průmysl70
stavebnictví16
obchod,opravy motor. vozidel20
doprava a skladování9
veřejná správa, obrana, soc. zabez.15
vzdělávání11
zdravotní a sociální péče23

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec83
denně mimo obec73
Dojíždějícído zaměstnání23
do škol4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem154
Obydlené rodinné domy144
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob139
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů7
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem195
Obydlené byty v rodinných domech166
Neobydlené byty62

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem195
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě131
v osobním vlastnictví0
nájemní24
družstevní1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem195
Byty podle vybaveníplyn v bytě4
vodovod v bytě176
připojení na veřejnou kanalizační síť82
ústřední topení144
etážové topení3

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz