Bozkov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):577006
NUTS5:CZ0514577006
Obec s pověřeným úřadem:Semily
Obec s rozšířenou působností:Semily
LAU 1 (NUTS 4):CZ0514 - Semily
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Semily
Obec s rozšířenou působností:Semily
Katastrální plocha (ha):680
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:576
Nadmořská výška (m n.m.):578
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 20' 14'' E , 50° 38' 24'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:51213

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011560
z toho muži284
z toho ženy276

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011560
v tom ve věku0-1477
15-64382
65 a více let98

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší480
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného66
vyučení a stř. odborné bez mat.195
úplné střední s maturitou140
vyšší odborné a nástavbové20
vysokoškolské39
nezjištěné vzdělání23

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem257
v tomzaměstnaní celkem229
nezaměstnaní celkem28

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem257
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov9
průmysl62
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel22
doprava a skladování17
veřejná správa, obrana, soc. zabez.20
vzdělávání15
zdravotní a sociální péče12

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec95
denně mimo obec88
Dojíždějícído zaměstnání14
do škol2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem182
Obydlené rodinné domy179
Obydlené bytové domy1
Domy podle vlastnictvísoukromých osob166
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů4
nezjištěno9

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem225
Obydlené byty v rodinných domech216
Neobydlené byty101

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem225
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě153
v osobním vlastnictví7
nájemní9
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem225
Byty podle vybaveníplyn v bytě5
vodovod v bytě186
připojení na veřejnou kanalizační síť82
ústřední topení170
etážové topení3

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz