Kruh

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):577243
NUTS5:CZ0514577243
Obec s pověřeným úřadem:Jilemnice
Obec s rozšířenou působností:Jilemnice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0514 - Semily
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jilemnice
Obec s rozšířenou působností:Jilemnice
Katastrální plocha (ha):604
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:477
Nadmořská výška (m n.m.):426
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 28' 49'' E , 50° 33' 56'' N
První písemná zpráva (rok): 1 386
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:51401

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011485
z toho muži244
z toho ženy241

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011485
v tom ve věku0-1470
15-64329
65 a více let83

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší412
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného91
vyučení a stř. odborné bez mat.160
úplné střední s maturitou100
vyšší odborné a nástavbové18
vysokoškolské31
nezjištěné vzdělání13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem227
v tomzaměstnaní celkem200
nezaměstnaní celkem27

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem227
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov26
průmysl73
stavebnictví5
obchod,opravy motor. vozidel12
doprava a skladování9
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
vzdělávání10
zdravotní a sociální péče11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec71
denně mimo obec69
Dojíždějícído zaměstnání4
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem133
Obydlené rodinné domy126
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob120
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů3
nezjištěno4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem174
Obydlené byty v rodinných domech154
Neobydlené byty86

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem174
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě118
v osobním vlastnictví8
nájemní14
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem174
Byty podle vybaveníplyn v bytě2
vodovod v bytě151
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení132
etážové topení10

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz