Tatobity

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):577596
NUTS5:CZ0514577596
Obec s pověřeným úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0514 - Semily
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
Katastrální plocha (ha):707
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:558
Nadmořská výška (m n.m.):398
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 16' 23'' E , 50° 34' 16'' N
První písemná zpráva (rok): 1 543
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:51253

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011539
z toho muži265
z toho ženy274

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011539
v tom ve věku0-1479
15-64368
65 a více let91

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší459
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného83
vyučení a stř. odborné bez mat.182
úplné střední s maturitou125
vyšší odborné a nástavbové18
vysokoškolské35
nezjištěné vzdělání14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem268
v tomzaměstnaní celkem248
nezaměstnaní celkem20

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem268
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov16
průmysl81
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel22
doprava a skladování12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.7
vzdělávání12
zdravotní a sociální péče9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec96
denně mimo obec89
Dojíždějícído zaměstnání7
do škol2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem170
Obydlené rodinné domy165
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob162
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů4
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem206
Obydlené byty v rodinných domech189
Neobydlené byty119

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem206
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě159
v osobním vlastnictví9
nájemní6
družstevní2

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem206
Byty podle vybaveníplyn v bytě3
vodovod v bytě193
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení142
etážové topení9

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz