Vyskeř

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):577685
NUTS5:CZ0514577685
Obec s pověřeným úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0514 - Semily
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
Katastrální plocha (ha):961
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:405
Nadmořská výška (m n.m.):372
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 9' 29'' E , 50° 31' 46'' N
První písemná zpráva (rok): 1 318
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:6
PSČ:51264

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011394
z toho muži204
z toho ženy190

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011394
v tom ve věku0-1453
15-64264
65 a více let75

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší339
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného53
vyučení a stř. odborné bez mat.142
úplné střední s maturitou85
vyšší odborné a nástavbové13
vysokoškolské35
nezjištěné vzdělání13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem197
v tomzaměstnaní celkem180
nezaměstnaní celkem17

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem197
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov17
průmysl64
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel16
doprava a skladování12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.6
vzdělávání3
zdravotní a sociální péče4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec79
denně mimo obec69
Dojíždějícído zaměstnání2
do škol2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem132
Obydlené rodinné domy127
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob116
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů8
nezjištěno7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem165
Obydlené byty v rodinných domech151
Neobydlené byty103

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem165
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě115
v osobním vlastnictví7
nájemní7
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem165
Byty podle vybaveníplyn v bytě5
vodovod v bytě146
připojení na veřejnou kanalizační síť52
ústřední topení100
etážové topení6

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz