Velký Vřešťov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):579793
NUTS5:CZ0525579793
Obec s pověřeným úřadem:Dvůr Králové nad Labem
Obec s rozšířenou působností:Dvůr Králové nad Labem
LAU 1 (NUTS 4):CZ0525 - Trutnov
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Dvůr Králové nad Labem
Obec s rozšířenou působností:Dvůr Králové nad Labem
Katastrální plocha (ha):850
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:228
Nadmořská výška (m n.m.):273
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 45' 6'' E , 50° 21' 31'' N
První písemná zpráva (rok): 1 348
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:54454

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011218
z toho muži109
z toho ženy109

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011218
v tom ve věku0-1434
15-64148
65 a více let34

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší182
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného33
vyučení a stř. odborné bez mat.71
úplné střední s maturitou41
vyšší odborné a nástavbové9
vysokoškolské24
nezjištěné vzdělání6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem116
v tomzaměstnaní celkem102
nezaměstnaní celkem14

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem116
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov9
průmysl22
stavebnictví10
obchod,opravy motor. vozidel7
doprava a skladování6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8
vzdělávání3
zdravotní a sociální péče5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec45
denně mimo obec43
Dojíždějícído zaměstnání1
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem68
Obydlené rodinné domy63
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob60
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů2
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem82
Obydlené byty v rodinných domech67
Neobydlené byty60

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem82
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě56
v osobním vlastnictví0
nájemní17
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem82
Byty podle vybaveníplyn v bytě32
vodovod v bytě72
připojení na veřejnou kanalizační síť14
ústřední topení62
etážové topení1

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz