Křtiny

Souhrnné informace
Status:Městys
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):581828
NUTS5:CZ0641581828
Obec s pověřeným úřadem:Blansko
Obec s rozšířenou působností:Blansko
LAU 1 (NUTS 4):CZ0641 - Blansko
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Blansko
Obec s rozšířenou působností:Blansko
Katastrální plocha (ha):1 118
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:828
Nadmořská výška (m n.m.):417
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 44' 39'' E , 49° 17' 49'' N
První písemná zpráva (rok): 1 237
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:67905

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011796
z toho muži396
z toho ženy400

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011796
v tom ve věku0-14118
15-64542
65 a více let136

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší678
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného120
vyučení a stř. odborné bez mat.230
úplné střední s maturitou175
vyšší odborné a nástavbové28
vysokoškolské119
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem377
v tomzaměstnaní celkem349
nezaměstnaní celkem28

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem377
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov37
průmysl92
stavebnictví24
obchod,opravy motor. vozidel28
doprava a skladování13
veřejná správa, obrana, soc. zabez.20
vzdělávání24
zdravotní a sociální péče22

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec223
denně mimo obec197
Dojíždějícído zaměstnání85
do škol57

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem219
Obydlené rodinné domy205
Obydlené bytové domy9
Domy podle vlastnictvísoukromých osob189
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů6
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem289
Obydlené byty v rodinných domech247
Neobydlené byty33

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem289
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě200
v osobním vlastnictví9
nájemní44
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem289
Byty podle vybaveníplyn v bytě231
vodovod v bytě280
připojení na veřejnou kanalizační síť223
ústřední topení248
etážové topení18

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz