T01-2019-07-18T11:25:38;
T02-2019-07-18T11:25:38;
T03-2019-07-18T11:25:38;
T04-2019-07-18T11:25:38;
T05-2019-07-18T11:25:38;
T06-2019-07-18T11:25:38 - 0;
T07-2019-07-18T11:25:38;
20190718112538504

Vavřinec

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):582603
NUTS5:CZ0641582603
Obec s pověřeným úřadem:Blansko
Obec s rozšířenou působností:Blansko
LAU 1 (NUTS 4):CZ0641 - Blansko
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Blansko
Obec s rozšířenou působností:Blansko
Katastrální plocha (ha):1 225
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:874
Nadmořská výška (m n.m.):545
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 43' 11'' E , 49° 24' 9'' N
První písemná zpráva (rok): 1 374
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:67913

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011822
z toho muži409
z toho ženy413

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011822
v tom ve věku0-14121
15-64543
65 a více let156

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší699
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného140
vyučení a stř. odborné bez mat.292
úplné střední s maturitou184
vyšší odborné a nástavbové19
vysokoškolské44
nezjištěné vzdělání18

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem381
v tomzaměstnaní celkem335
nezaměstnaní celkem46

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem381
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov15
průmysl137
stavebnictví22
obchod,opravy motor. vozidel19
doprava a skladování17
veřejná správa, obrana, soc. zabez.17
vzdělávání7
zdravotní a sociální péče14

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec159
denně mimo obec153
Dojíždějícído zaměstnání22
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem241
Obydlené rodinné domy237
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob223
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů12
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem287
Obydlené byty v rodinných domech272
Neobydlené byty72

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem287
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě228
v osobním vlastnictví4
nájemní14
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem287
Byty podle vybaveníplyn v bytě228
vodovod v bytě274
připojení na veřejnou kanalizační síť59
ústřední topení251
etážové topení9

Zdroje dat

20190718112538504

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz