Brno

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):582786
NUTS5:CZ0642582786
Obec s pověřeným úřadem:Brno
Obec s rozšířenou působností:Brno
LAU 1 (NUTS 4):CZ0642 - Brno-město
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Brno
Obec s rozšířenou působností:Brno
Katastrální plocha (ha):23 020
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:377 973
Nadmořská výška (m n.m.):203
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 35' 59'' E , 49° 11' 43'' N
První písemná zpráva (rok): 1 091
Počet katastrů:48
Počet územně technických jednotek:58
Počet částí obce:48
PSČ:60200

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011385 913
z toho muži185 404
z toho ženy200 509

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011385 913
v tom ve věku0-1449 156
15-64268 655
65 a více let66 770

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší335 425
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného43 439
vyučení a stř. odborné bez mat.78 215
úplné střední s maturitou98 997
vyšší odborné a nástavbové16 351
vysokoškolské79 591
nezjištěné vzdělání19 275

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem193 620
v tomzaměstnaní celkem175 482
nezaměstnaní celkem18 138

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem193 620
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov1 021
průmysl27 783
stavebnictví12 192
obchod,opravy motor. vozidel19 658
doprava a skladování8 027
veřejná správa, obrana, soc. zabez.9 617
vzdělávání14 780
zdravotní a sociální péče14 092

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec83 645
denně mimo obec11 467
Dojíždějícído zaměstnání55 778
do škol44 271

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem37 700
Obydlené rodinné domy26 833
Obydlené bytové domy9 638
Domy podle vlastnictvísoukromých osob27 835
obce, státu2 477
spoluvlastnictví vlastníků bytů3 413
nezjištěno1 303

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem163 596
Obydlené byty v rodinných domech33 207
Neobydlené byty13 869

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem163 596
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě27 692
v osobním vlastnictví38 253
nájemní62 138
družstevní17 927

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem163 596
Byty podle vybaveníplyn v bytě125 286
vodovod v bytě150 226
připojení na veřejnou kanalizační síť158 430
ústřední topení126 661
etážové topení16 802

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz