Drásov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):582972
NUTS5:CZ0643582972
Obec s pověřeným úřadem:Tišnov
Obec s rozšířenou působností:Tišnov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0643 - Brno-venkov
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Tišnov
Obec s rozšířenou působností:Tišnov
Katastrální plocha (ha):1 070
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 691
Nadmořská výška (m n.m.):270
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 28' 41'' E , 49° 19' 55'' N
První písemná zpráva (rok): 1 240
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:66424

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 466
z toho muži750
z toho ženy716

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 466
v tom ve věku0-14261
15-641 003
65 a více let199

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 202
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného181
vyučení a stř. odborné bez mat.371
úplné střední s maturitou384
vyšší odborné a nástavbové45
vysokoškolské185
nezjištěné vzdělání38

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem743
v tomzaměstnaní celkem692
nezaměstnaní celkem51

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem743
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov21
průmysl202
stavebnictví54
obchod,opravy motor. vozidel92
doprava a skladování33
veřejná správa, obrana, soc. zabez.24
vzdělávání44
zdravotní a sociální péče30

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec335
denně mimo obec288
Dojíždějícído zaměstnání395
do škol39

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem396
Obydlené rodinné domy383
Obydlené bytové domy11
Domy podle vlastnictvísoukromých osob369
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů14
nezjištěno5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem522
Obydlené byty v rodinných domech450
Neobydlené byty84

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem522
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě386
v osobním vlastnictví45
nájemní16
družstevní12

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem522
Byty podle vybaveníplyn v bytě457
vodovod v bytě493
připojení na veřejnou kanalizační síť361
ústřední topení402
etážové topení53

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz