T01-2019-08-20T21:24:55;
T02-2019-08-20T21:24:55;
T03-2019-08-20T21:24:55;
T04-2019-08-20T21:24:55;
T05-2019-08-20T21:24:55;
T06-2019-08-20T21:24:55 - 0;
T07-2019-08-20T21:24:55;
20190820212455642

Břeclav

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Okresní město
ZUJ (kód obce):584291
NUTS5:CZ0644584291
Obec s pověřeným úřadem:Břeclav
Obec s rozšířenou působností:Břeclav
LAU 1 (NUTS 4):CZ0644 - Břeclav
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Břeclav
Obec s rozšířenou působností:Břeclav
Katastrální plocha (ha):7 711
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:24 881
Nadmořská výška (m n.m.):158
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 52' 55'' E , 48° 45' 32'' N
První písemná zpráva (rok): 1 056
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:69002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201124 737
z toho muži11 921
z toho ženy12 816

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201124 737
v tom ve věku0-143 183
15-6417 726
65 a více let3 738

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší21 464
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného4 348
vyučení a stř. odborné bez mat.6 702
úplné střední s maturitou6 112
vyšší odborné a nástavbové873
vysokoškolské2 510
nezjištěné vzdělání914

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem12 503
v tomzaměstnaní celkem11 025
nezaměstnaní celkem1 478

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem12 503
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov159
průmysl2 867
stavebnictví618
obchod,opravy motor. vozidel1 154
doprava a skladování872
veřejná správa, obrana, soc. zabez.897
vzdělávání599
zdravotní a sociální péče883

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec5 004
denně mimo obec1 848
Dojíždějícído zaměstnání3 722
do škol1 104

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem4 027
Obydlené rodinné domy3 384
Obydlené bytové domy557
Domy podle vlastnictvísoukromých osob3 209
obce, státu85
spoluvlastnictví vlastníků bytů405
nezjištěno74

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem9 721
Obydlené byty v rodinných domech3 636
Neobydlené byty949

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem9 721
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě3 103
v osobním vlastnictví2 555
nájemní1 572
družstevní1 522

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem9 721
Byty podle vybaveníplyn v bytě7 990
vodovod v bytě8 971
připojení na veřejnou kanalizační síť8 988
ústřední topení7 775
etážové topení638

Zdroje dat

20190820212455642

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz