Morkůvky

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):584681
NUTS5:CZ0644584681
Obec s pověřeným úřadem:Klobouky u Brna
Obec s rozšířenou působností:Hustopeče
LAU 1 (NUTS 4):CZ0644 - Břeclav
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Klobouky u Brna
Obec s rozšířenou působností:Hustopeče
Katastrální plocha (ha):677
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:457
Nadmořská výška (m n.m.):198
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 51' 44'' E , 48° 57' 58'' N
První písemná zpráva (rok): 1 350
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:69172

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011432
z toho muži233
z toho ženy199

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011432
v tom ve věku0-1459
15-64298
65 a více let73

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší371
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného70
vyučení a stř. odborné bez mat.150
úplné střední s maturitou98
vyšší odborné a nástavbové17
vysokoškolské29
nezjištěné vzdělání9

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem224
v tomzaměstnaní celkem196
nezaměstnaní celkem28

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem224
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov13
průmysl60
stavebnictví6
obchod,opravy motor. vozidel16
doprava a skladování22
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
vzdělávání13
zdravotní a sociální péče15

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec94
denně mimo obec90
Dojíždějícído zaměstnání21
do škol4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem154
Obydlené rodinné domy151
Obydlené bytové domy1
Domy podle vlastnictvísoukromých osob144
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů8
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem161
Obydlené byty v rodinných domech155
Neobydlené byty65

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem161
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě132
v osobním vlastnictví4
nájemní1
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem161
Byty podle vybaveníplyn v bytě138
vodovod v bytě141
připojení na veřejnou kanalizační síť50
ústřední topení130
etážové topení2

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz