Přibice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):584843
NUTS5:CZ0643584843
Obec s pověřeným úřadem:Pohořelice
Obec s rozšířenou působností:Pohořelice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0643 - Brno-venkov
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Pohořelice
Obec s rozšířenou působností:Pohořelice
Katastrální plocha (ha):739
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 031
Nadmořská výška (m n.m.):180
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 34' 24'' E , 48° 57' 42'' N
První písemná zpráva (rok): 1 222
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:69124

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 063
z toho muži550
z toho ženy513

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 063
v tom ve věku0-14154
15-64740
65 a více let169

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší909
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného224
vyučení a stř. odborné bez mat.376
úplné střední s maturitou174
vyšší odborné a nástavbové24
vysokoškolské76
nezjištěné vzdělání29

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem529
v tomzaměstnaní celkem458
nezaměstnaní celkem71

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem529
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov28
průmysl110
stavebnictví55
obchod,opravy motor. vozidel43
doprava a skladování38
veřejná správa, obrana, soc. zabez.22
vzdělávání19
zdravotní a sociální péče23

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec201
denně mimo obec189
Dojíždějícído zaměstnání10
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem321
Obydlené rodinné domy309
Obydlené bytové domy11
Domy podle vlastnictvísoukromých osob288
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů27
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem369
Obydlené byty v rodinných domech326
Neobydlené byty72

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem369
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě282
v osobním vlastnictví24
nájemní21
družstevní3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem369
Byty podle vybaveníplyn v bytě303
vodovod v bytě327
připojení na veřejnou kanalizační síť319
ústřední topení295
etážové topení13

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz