Zlín

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):585068
NUTS5:CZ0724585068
Obec s pověřeným úřadem:Zlín
Obec s rozšířenou působností:Zlín
LAU 1 (NUTS 4):CZ0724 - Zlín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Zlín
Obec s rozšířenou působností:Zlín
Katastrální plocha (ha):10 283
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:75 117
Nadmořská výška (m n.m.):230
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 39' 59'' E , 49° 13' 36'' N
První písemná zpráva (rok): 1 322
Počet katastrů:15
Počet územně technických jednotek:15
Počet částí obce:16
PSČ:76001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201175 318
z toho muži35 814
z toho ženy39 504

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201175 318
v tom ve věku0-1410 001
15-6451 223
65 a více let13 867

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší65 090
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného10 039
vyučení a stř. odborné bez mat.18 939
úplné střední s maturitou19 363
vyšší odborné a nástavbové3 053
vysokoškolské11 435
nezjištěné vzdělání2 331

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem37 639
v tomzaměstnaní celkem34 513
nezaměstnaní celkem3 126

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem37 639
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov261
průmysl8 463
stavebnictví2 266
obchod,opravy motor. vozidel4 649
doprava a skladování1 338
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1 531
vzdělávání2 358
zdravotní a sociální péče2 506

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec14 668
denně mimo obec4 510
Dojíždějícído zaměstnání10 684
do škol6 703

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem11 208
Obydlené rodinné domy9 412
Obydlené bytové domy1 549
Domy podle vlastnictvísoukromých osob8 310
obce, státu275
spoluvlastnictví vlastníků bytů1 922
nezjištěno229

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem31 702
Obydlené byty v rodinných domech10 878
Neobydlené byty3 897

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem31 702
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě8 507
v osobním vlastnictví10 299
nájemní7 629
družstevní1 890

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem31 702
Byty podle vybaveníplyn v bytě19 535
vodovod v bytě29 256
připojení na veřejnou kanalizační síť29 844
ústřední topení28 621
etážové topení844

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz