T01-2019-08-18T07:03:32;
T02-2019-08-18T07:03:32;
T03-2019-08-18T07:03:32;
T04-2019-08-18T07:03:32;
T05-2019-08-18T07:03:32;
T06-2019-08-18T07:03:32 - 0;
T07-2019-08-18T07:03:32;
20190818070332142

Šanov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):585807
NUTS5:CZ0724585807
Obec s pověřeným úřadem:Slavičín
Obec s rozšířenou působností:Luhačovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0724 - Zlín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Slavičín
Obec s rozšířenou působností:Luhačovice
Katastrální plocha (ha):907
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:467
Nadmořská výška (m n.m.):415
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 53' 54'' E , 49° 2' 44'' N
První písemná zpráva (rok): 1 261
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:76321

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011473
z toho muži234
z toho ženy239

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011473
v tom ve věku0-1473
15-64319
65 a více let79

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší398
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného96
vyučení a stř. odborné bez mat.187
úplné střední s maturitou75
vyšší odborné a nástavbové12
vysokoškolské16
nezjištěné vzdělání13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem218
v tomzaměstnaní celkem194
nezaměstnaní celkem24

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem218
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov11
průmysl59
stavebnictví24
obchod,opravy motor. vozidel14
doprava a skladování11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.9
vzdělávání7
zdravotní a sociální péče8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec63
denně mimo obec57
Dojíždějícído zaměstnání8
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem144
Obydlené rodinné domy144
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob133
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů10
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem159
Obydlené byty v rodinných domech159
Neobydlené byty40

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem159
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě128
v osobním vlastnictví0
nájemní2
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem159
Byty podle vybaveníplyn v bytě110
vodovod v bytě143
připojení na veřejnou kanalizační síť108
ústřední topení143
etážové topení0

Zdroje dat

20190818070332142

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz