T01-2019-07-23T15:40:48;
T02-2019-07-23T15:40:48;
T03-2019-07-23T15:40:48;
T04-2019-07-23T15:40:48;
T05-2019-07-23T15:40:48;
T06-2019-07-23T15:40:48 - 0;
T07-2019-07-23T15:40:48;
20190723154048606

Valašské Klobouky

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):585891
NUTS5:CZ0724585891
Obec s pověřeným úřadem:Valašské Klobouky
Obec s rozšířenou působností:Valašské Klobouky
LAU 1 (NUTS 4):CZ0724 - Zlín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Valašské Klobouky
Obec s rozšířenou působností:Valašské Klobouky
Katastrální plocha (ha):2 695
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:4 975
Nadmořská výška (m n.m.):390
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):18° 0' 27'' E , 49° 8' 26'' N
První písemná zpráva (rok): 1 341
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:4
PSČ:76601

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20114 911
z toho muži2 385
z toho ženy2 526

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20114 911
v tom ve věku0-14760
15-643 364
65 a více let776

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší4 140
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného799
vyučení a stř. odborné bez mat.1 468
úplné střední s maturitou1 124
vyšší odborné a nástavbové177
vysokoškolské475
nezjištěné vzdělání103

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem2 329
v tomzaměstnaní celkem2 052
nezaměstnaní celkem277

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem2 329
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov46
průmysl657
stavebnictví182
obchod,opravy motor. vozidel187
doprava a skladování77
veřejná správa, obrana, soc. zabez.136
vzdělávání181
zdravotní a sociální péče119

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec1 039
denně mimo obec594
Dojíždějícído zaměstnání579
do škol378

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem956
Obydlené rodinné domy850
Obydlené bytové domy91
Domy podle vlastnictvísoukromých osob810
obce, státu12
spoluvlastnictví vlastníků bytů78
nezjištěno6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem1 788
Obydlené byty v rodinných domech956
Neobydlené byty274

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 788
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě813
v osobním vlastnictví296
nájemní298
družstevní217

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 788
Byty podle vybaveníplyn v bytě940
vodovod v bytě1 684
připojení na veřejnou kanalizační síť1 577
ústřední topení1 514
etážové topení56

Zdroje dat

20190723154048606

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz