Žlutava

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):586013
NUTS5:CZ0724586013
Obec s pověřeným úřadem:Napajedla
Obec s rozšířenou působností:Otrokovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0724 - Zlín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Napajedla
Obec s rozšířenou působností:Otrokovice
Katastrální plocha (ha):740
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 148
Nadmořská výška (m n.m.):298
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 29' 25'' E , 49° 11' 59'' N
První písemná zpráva (rok): 1 667
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:76361

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 114
z toho muži556
z toho ženy558

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 114
v tom ve věku0-14199
15-64765
65 a více let147

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší912
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného199
vyučení a stř. odborné bez mat.348
úplné střední s maturitou247
vyšší odborné a nástavbové26
vysokoškolské70
nezjištěné vzdělání25

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem534
v tomzaměstnaní celkem504
nezaměstnaní celkem30

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem534
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov12
průmysl220
stavebnictví38
obchod,opravy motor. vozidel50
doprava a skladování21
veřejná správa, obrana, soc. zabez.23
vzdělávání18
zdravotní a sociální péče18

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec325
denně mimo obec298
Dojíždějícído zaměstnání19
do škol1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem321
Obydlené rodinné domy318
Obydlené bytové domy2
Domy podle vlastnictvísoukromých osob297
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů19
nezjištěno4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem372
Obydlené byty v rodinných domech363
Neobydlené byty43

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem372
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě304
v osobním vlastnictví7
nájemní9
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem372
Byty podle vybaveníplyn v bytě113
vodovod v bytě358
připojení na veřejnou kanalizační síť152
ústřední topení327
etážové topení7

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz