Nová Lhota

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):586455
NUTS5:CZ0645586455
Obec s pověřeným úřadem:Velká nad Veličkou
Obec s rozšířenou působností:Veselí nad Moravou
LAU 1 (NUTS 4):CZ0645 - Hodonín
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Velká nad Veličkou
Obec s rozšířenou působností:Veselí nad Moravou
Katastrální plocha (ha):2 586
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:680
Nadmořská výška (m n.m.):484
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 35' 36'' E , 48° 51' 39'' N
První písemná zpráva (rok): 1 598
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:69674

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011665
z toho muži348
z toho ženy317

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011665
v tom ve věku0-1478
15-64477
65 a více let106

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší583
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného180
vyučení a stř. odborné bez mat.258
úplné střední s maturitou78
vyšší odborné a nástavbové14
vysokoškolské23
nezjištěné vzdělání31

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem315
v tomzaměstnaní celkem241
nezaměstnaní celkem74

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem315
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov23
průmysl65
stavebnictví45
obchod,opravy motor. vozidel15
doprava a skladování7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.11
vzdělávání12
zdravotní a sociální péče5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec83
denně mimo obec74
Dojíždějícído zaměstnání9
do škol2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem215
Obydlené rodinné domy211
Obydlené bytové domy2
Domy podle vlastnictvísoukromých osob180
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů30
nezjištěno3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem225
Obydlené byty v rodinných domech215
Neobydlené byty132

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem225
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě183
v osobním vlastnictví4
nájemní4
družstevní3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem225
Byty podle vybaveníplyn v bytě43
vodovod v bytě187
připojení na veřejnou kanalizační síť135
ústřední topení175
etážové topení5

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz