T01-2019-08-18T07:00:00;
T02-2019-08-18T07:00:00;
T03-2019-08-18T07:00:00;
T04-2019-08-18T07:00:00;
T05-2019-08-18T07:00:00;
T06-2019-08-18T07:00:00 - 0;
T07-2019-08-18T07:00:00;
20190818070000029

Jihlava

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):586846
NUTS5:CZ0632586846
Obec s pověřeným úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):8 785
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:50 559
Nadmořská výška (m n.m.):525
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 35' 28'' E , 49° 23' 46'' N
První písemná zpráva (rok): 1 233
Počet katastrů:18
Počet územně technických jednotek:18
Počet částí obce:16
PSČ:58601

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201150 075
z toho muži24 209
z toho ženy25 866

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201150 075
v tom ve věku0-146 886
15-6434 840
65 a více let8 157

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší42 997
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného6 815
vyučení a stř. odborné bez mat.13 937
úplné střední s maturitou12 985
vyšší odborné a nástavbové1 968
vysokoškolské5 502
nezjištěné vzdělání1 808

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem24 961
v tomzaměstnaní celkem22 875
nezaměstnaní celkem2 086

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem24 961
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov206
průmysl6 989
stavebnictví1 394
obchod,opravy motor. vozidel2 304
doprava a skladování1 368
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1 360
vzdělávání1 580
zdravotní a sociální péče1 659

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec9 679
denně mimo obec1 721
Dojíždějícído zaměstnání10 407
do škol4 657

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem5 800
Obydlené rodinné domy4 079
Obydlené bytové domy1 574
Domy podle vlastnictvísoukromých osob4 088
obce, státu245
spoluvlastnictví vlastníků bytů872
nezjištěno165

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem20 926
Obydlené byty v rodinných domech5 048
Neobydlené byty2 253

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem20 926
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě4 215
v osobním vlastnictví8 977
nájemní3 747
družstevní1 640

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem20 926
Byty podle vybaveníplyn v bytě17 506
vodovod v bytě19 191
připojení na veřejnou kanalizační síť19 339
ústřední topení15 134
etážové topení3 142

Zdroje dat

20190818070000029

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz