T01-2019-08-20T16:16:04;
T02-2019-08-20T16:16:04;
T03-2019-08-20T16:16:04;
T04-2019-08-20T16:16:04;
T05-2019-08-20T16:16:04;
T06-2019-08-20T16:16:04 - 0;
T07-2019-08-20T16:16:04;
20190820161604496

Jamné

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):587249
NUTS5:CZ0632587249
Obec s pověřeným úřadem:Polná
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Polná
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):1 118
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:567
Nadmořská výška (m n.m.):530
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 43' 26'' E , 49° 25' 52'' N
První písemná zpráva (rok): 1 484
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:58827

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011515
z toho muži263
z toho ženy252

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011515
v tom ve věku0-1482
15-64342
65 a více let90

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší432
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného99
vyučení a stř. odborné bez mat.173
úplné střední s maturitou99
vyšší odborné a nástavbové8
vysokoškolské39
nezjištěné vzdělání14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem224
v tomzaměstnaní celkem214
nezaměstnaní celkem10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem224
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov17
průmysl70
stavebnictví17
obchod,opravy motor. vozidel19
doprava a skladování21
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8
vzdělávání10
zdravotní a sociální péče11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec100
denně mimo obec82
Dojíždějícído zaměstnání48
do škol6

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem148
Obydlené rodinné domy144
Obydlené bytové domy1
Domy podle vlastnictvísoukromých osob137
obce, státu4
spoluvlastnictví vlastníků bytů7
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem180
Obydlené byty v rodinných domech170
Neobydlené byty36

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem180
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě138
v osobním vlastnictví0
nájemní12
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem180
Byty podle vybaveníplyn v bytě79
vodovod v bytě170
připojení na veřejnou kanalizační síť55
ústřední topení147
etážové topení8

Zdroje dat

20190820161604496

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz