T01-2019-08-20T16:42:02;
T02-2019-08-20T16:42:02;
T03-2019-08-20T16:42:02;
T04-2019-08-20T16:42:02;
T05-2019-08-20T16:42:02;
T06-2019-08-20T16:42:02 - 0;
T07-2019-08-20T16:42:02;
20190820164202811

Polná

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Pověřený obecní úřad
ZUJ (kód obce):587711
NUTS5:CZ0632587711
Obec s pověřeným úřadem:Polná
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Polná
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):3 776
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:5 134
Nadmořská výška (m n.m.):490
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 43' 8'' E , 49° 29' 13'' N
První písemná zpráva (rok): 1 242
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:5
PSČ:58813

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20115 100
z toho muži2 536
z toho ženy2 564

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20115 100
v tom ve věku0-14855
15-643 442
65 a více let790

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší4 232
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného837
vyučení a stř. odborné bez mat.1 785
úplné střední s maturitou1 092
vyšší odborné a nástavbové130
vysokoškolské273
nezjištěné vzdělání112

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem2 448
v tomzaměstnaní celkem2 234
nezaměstnaní celkem214

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem2 448
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov99
průmysl926
stavebnictví193
obchod,opravy motor. vozidel204
doprava a skladování98
veřejná správa, obrana, soc. zabez.99
vzdělávání109
zdravotní a sociální péče94

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec1 058
denně mimo obec599
Dojíždějícído zaměstnání475
do škol69

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem1 176
Obydlené rodinné domy1 089
Obydlené bytové domy75
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 037
obce, státu25
spoluvlastnictví vlastníků bytů76
nezjištěno8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem1 880
Obydlené byty v rodinných domech1 335
Neobydlené byty291

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 880
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 082
v osobním vlastnictví245
nájemní304
družstevní20

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 880
Byty podle vybaveníplyn v bytě1 435
vodovod v bytě1 787
připojení na veřejnou kanalizační síť1 548
ústřední topení1 560
etážové topení135

Zdroje dat

20190820164202811

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz