T01-2019-07-19T12:31:00;
T02-2019-07-19T12:31:00;
T03-2019-07-19T12:31:00;
T04-2019-07-19T12:31:00;
T05-2019-07-19T12:31:00;
T06-2019-07-19T12:31:00 - 0;
T07-2019-07-19T12:31:00;
20190719123100492

Puklice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):587745
NUTS5:CZ0632587745
Obec s pověřeným úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):1 093
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:826
Nadmořská výška (m n.m.):528
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 39' 3'' E , 49° 21' 39'' N
První písemná zpráva (rok): 1 318
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:58831

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011775
z toho muži403
z toho ženy372

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011775
v tom ve věku0-14123
15-64544
65 a více let107

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší651
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného121
vyučení a stř. odborné bez mat.278
úplné střední s maturitou169
vyšší odborné a nástavbové11
vysokoškolské46
nezjištěné vzdělání26

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem405
v tomzaměstnaní celkem368
nezaměstnaní celkem37

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem405
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov21
průmysl108
stavebnictví25
obchod,opravy motor. vozidel22
doprava a skladování27
veřejná správa, obrana, soc. zabez.24
vzdělávání16
zdravotní a sociální péče17

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec155
denně mimo obec139
Dojíždějícído zaměstnání35
do škol31

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem220
Obydlené rodinné domy213
Obydlené bytové domy5
Domy podle vlastnictvísoukromých osob199
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů13
nezjištěno3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem273
Obydlené byty v rodinných domech247
Neobydlené byty46

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem273
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě212
v osobním vlastnictví4
nájemní24
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem273
Byty podle vybaveníplyn v bytě149
vodovod v bytě253
připojení na veřejnou kanalizační síť114
ústřední topení226
etážové topení21

Zdroje dat

20190719123100492

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz