T01-2019-08-20T16:15:35;
T02-2019-08-20T16:15:35;
T03-2019-08-20T16:15:35;
T04-2019-08-20T16:15:35;
T05-2019-08-20T16:15:35;
T06-2019-08-20T16:15:35 - 0;
T07-2019-08-20T16:15:35;
20190820161535636

Třešť

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Pověřený obecní úřad
ZUJ (kód obce):588032
NUTS5:CZ0632588032
Obec s pověřeným úřadem:Třešť
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Třešť
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):4 696
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:5 793
Nadmořská výška (m n.m.):545
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 28' 56'' E , 49° 17' 27'' N
První písemná zpráva (rok): 1 349
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:4
PSČ:58901

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20115 771
z toho muži2 835
z toho ženy2 936

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20115 771
v tom ve věku0-14827
15-644 015
65 a více let919

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší4 934
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného867
vyučení a stř. odborné bez mat.2 001
úplné střední s maturitou1 296
vyšší odborné a nástavbové218
vysokoškolské394
nezjištěné vzdělání154

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem2 847
v tomzaměstnaní celkem2 606
nezaměstnaní celkem241

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem2 847
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov86
průmysl964
stavebnictví156
obchod,opravy motor. vozidel263
doprava a skladování100
veřejná správa, obrana, soc. zabez.119
vzdělávání187
zdravotní a sociální péče133

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec1 200
denně mimo obec822
Dojíždějícído zaměstnání428
do škol317

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem1 249
Obydlené rodinné domy1 118
Obydlené bytové domy112
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 082
obce, státu15
spoluvlastnictví vlastníků bytů85
nezjištěno17

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem2 204
Obydlené byty v rodinných domech1 285
Neobydlené byty362

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem2 204
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 072
v osobním vlastnictví429
nájemní271
družstevní186

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem2 204
Byty podle vybaveníplyn v bytě1 446
vodovod v bytě2 042
připojení na veřejnou kanalizační síť1 795
ústřední topení1 750
etážové topení223

Zdroje dat

20190820161535636

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz