Třeštice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):588041
NUTS5:CZ0632588041
Obec s pověřeným úřadem:Třešť
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Třešť
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):702
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:145
Nadmořská výška (m n.m.):582
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 27' 12'' E , 49° 14' 44'' N
První písemná zpráva (rok): 1 385
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:58856

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011112
z toho muži59
z toho ženy53

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011112
v tom ve věku0-1418
15-6479
65 a více let15

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší94
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného19
vyučení a stř. odborné bez mat.38
úplné střední s maturitou28
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské5
nezjištěné vzdělání0

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem62
v tomzaměstnaní celkem62
nezaměstnaní celkem0

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem62
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov12
průmysl24
stavebnictví4
obchod,opravy motor. vozidel5
doprava a skladování1
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3
vzdělávání2
zdravotní a sociální péče2

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec38
denně mimo obec37
Dojíždějícído zaměstnání5
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem37
Obydlené rodinné domy37
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob34
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů2
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem40
Obydlené byty v rodinných domech40
Neobydlené byty15

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem40
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě33
v osobním vlastnictví0
nájemní2
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem40
Byty podle vybaveníplyn v bytě14
vodovod v bytě37
připojení na veřejnou kanalizační síť26
ústřední topení34
etážové topení1

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz