T01-2019-08-20T16:13:57;
T02-2019-08-20T16:13:57;
T03-2019-08-20T16:13:57;
T04-2019-08-20T16:13:57;
T05-2019-08-20T16:13:57;
T06-2019-08-20T16:13:57 - 0;
T07-2019-08-20T16:13:57;
20190820161357294

Velký Beranov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):588113
NUTS5:CZ0632588113
Obec s pověřeným úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):1 016
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 279
Nadmořská výška (m n.m.):524
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 40' 1'' E , 49° 24' 18'' N
První písemná zpráva (rok): 1 318
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:58821

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 270
z toho muži648
z toho ženy622

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 270
v tom ve věku0-14204
15-64943
65 a více let119

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 062
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného152
vyučení a stř. odborné bez mat.411
úplné střední s maturitou313
vyšší odborné a nástavbové49
vysokoškolské112
nezjištěné vzdělání26

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem692
v tomzaměstnaní celkem639
nezaměstnaní celkem53

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem692
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov20
průmysl200
stavebnictví48
obchod,opravy motor. vozidel72
doprava a skladování36
veřejná správa, obrana, soc. zabez.44
vzdělávání26
zdravotní a sociální péče35

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec273
denně mimo obec254
Dojíždějícído zaměstnání96
do škol40

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem345
Obydlené rodinné domy339
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob318
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů21
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem408
Obydlené byty v rodinných domech378
Neobydlené byty67

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem408
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě325
v osobním vlastnictví18
nájemní9
družstevní5

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem408
Byty podle vybaveníplyn v bytě332
vodovod v bytě384
připojení na veřejnou kanalizační síť207
ústřední topení380
etážové topení9

Zdroje dat

20190820161357309

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz