T01-2019-07-23T15:46:04;
T02-2019-07-23T15:46:04;
T03-2019-07-23T15:46:04;
T04-2019-07-23T15:46:04;
T05-2019-07-23T15:46:04;
T06-2019-07-23T15:46:04 - 0;
T07-2019-07-23T15:46:04;
20190723154604475

Věžnička

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):588148
NUTS5:CZ0632588148
Obec s pověřeným úřadem:Polná
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Polná
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):452
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:139
Nadmořská výška (m n.m.):490
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 42' 20'' E , 49° 27' 35'' N
První písemná zpráva (rok): 1 502
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:58813

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011134
z toho muži70
z toho ženy64

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011134
v tom ve věku0-1426
15-6486
65 a více let22

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší108
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného31
vyučení a stř. odborné bez mat.34
úplné střední s maturitou27
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské8
nezjištěné vzdělání2

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem57
v tomzaměstnaní celkem53
nezaměstnaní celkem4

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem57
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov6
průmysl15
stavebnictví5
obchod,opravy motor. vozidel2
doprava a skladování4
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
vzdělávání3
zdravotní a sociální péče4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec34
denně mimo obec34
Dojíždějícído zaměstnání0
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem36
Obydlené rodinné domy36
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob32
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů4
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem42
Obydlené byty v rodinných domech42
Neobydlené byty14

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem42
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě36
v osobním vlastnictví0
nájemní0
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem42
Byty podle vybaveníplyn v bytě32
vodovod v bytě40
připojení na veřejnou kanalizační síť40
ústřední topení37
etážové topení1

Zdroje dat

20190723154604475

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz