Vítonice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):589136
NUTS5:CZ0721589136
Obec s pověřeným úřadem:Bystřice pod Hostýnem
Obec s rozšířenou působností:Bystřice pod Hostýnem
LAU 1 (NUTS 4):CZ0721 - Kroměříž
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Bystřice pod Hostýnem
Obec s rozšířenou působností:Bystřice pod Hostýnem
Katastrální plocha (ha):767
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:426
Nadmořská výška (m n.m.):275
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 41' 35'' E , 49° 26' 50'' N
První písemná zpráva (rok): 1 386
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:76861

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011434
z toho muži222
z toho ženy212

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011434
v tom ve věku0-1448
15-64312
65 a více let73

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší385
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného90
vyučení a stř. odborné bez mat.159
úplné střední s maturitou94
vyšší odborné a nástavbové10
vysokoškolské23
nezjištěné vzdělání10

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem207
v tomzaměstnaní celkem182
nezaměstnaní celkem25

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem207
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov11
průmysl68
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel19
doprava a skladování15
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
vzdělávání8
zdravotní a sociální péče9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec138
denně mimo obec128
Dojíždějícído zaměstnání15
do škol5

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem129
Obydlené rodinné domy129
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob127
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů1
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem154
Obydlené byty v rodinných domech154
Neobydlené byty34

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem154
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě117
v osobním vlastnictví0
nájemní2
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem154
Byty podle vybaveníplyn v bytě110
vodovod v bytě150
připojení na veřejnou kanalizační síť59
ústřední topení140
etážové topení3

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz