Vrbátky

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):590185
NUTS5:CZ0713590185
Obec s pověřeným úřadem:Prostějov
Obec s rozšířenou působností:Prostějov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0713 - Prostějov
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Prostějov
Obec s rozšířenou působností:Prostějov
Katastrální plocha (ha):1 326
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 708
Nadmořská výška (m n.m.):213
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 11' 60'' E , 49° 30' 29'' N
První písemná zpráva (rok): 1 359
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:79813

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 612
z toho muži783
z toho ženy829

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 612
v tom ve věku0-14273
15-641 098
65 a více let231

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 329
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného266
vyučení a stř. odborné bez mat.528
úplné střední s maturitou318
vyšší odborné a nástavbové38
vysokoškolské131
nezjištěné vzdělání55

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem789
v tomzaměstnaní celkem699
nezaměstnaní celkem90

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem789
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov44
průmysl230
stavebnictví34
obchod,opravy motor. vozidel71
doprava a skladování38
veřejná správa, obrana, soc. zabez.32
vzdělávání39
zdravotní a sociální péče37

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec275
denně mimo obec243
Dojíždějícído zaměstnání74
do škol21

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem471
Obydlené rodinné domy459
Obydlené bytové domy10
Domy podle vlastnictvísoukromých osob438
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů23
nezjištěno4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem552
Obydlené byty v rodinných domech509
Neobydlené byty125

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem552
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě432
v osobním vlastnictví26
nájemní17
družstevní5

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem552
Byty podle vybaveníplyn v bytě460
vodovod v bytě504
připojení na veřejnou kanalizační síť468
ústřední topení447
etážové topení28

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz