Korytná

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):592285
NUTS5:CZ0722592285
Obec s pověřeným úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
LAU 1 (NUTS 4):CZ0722 - Uherské Hradiště
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
Katastrální plocha (ha):1 278
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:951
Nadmořská výška (m n.m.):240
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 39' 55'' E , 48° 56' 27'' N
První písemná zpráva (rok): 1 331
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:68752

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011960
z toho muži476
z toho ženy484

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011960
v tom ve věku0-14125
15-64654
65 a více let179

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší833
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného231
vyučení a stř. odborné bez mat.336
úplné střední s maturitou174
vyšší odborné a nástavbové20
vysokoškolské54
nezjištěné vzdělání17

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem454
v tomzaměstnaní celkem400
nezaměstnaní celkem54

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem454
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov19
průmysl143
stavebnictví55
obchod,opravy motor. vozidel29
doprava a skladování18
veřejná správa, obrana, soc. zabez.9
vzdělávání22
zdravotní a sociální péče22

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec231
denně mimo obec211
Dojíždějícído zaměstnání23
do škol1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem308
Obydlené rodinné domy302
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob284
obce, státu4
spoluvlastnictví vlastníků bytů18
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem336
Obydlené byty v rodinných domech308
Neobydlené byty86

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem336
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě264
v osobním vlastnictví0
nájemní28
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem336
Byty podle vybaveníplyn v bytě266
vodovod v bytě316
připojení na veřejnou kanalizační síť188
ústřední topení296
etážové topení1

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz