Slavkov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):592579
NUTS5:CZ0722592579
Obec s pověřeným úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
LAU 1 (NUTS 4):CZ0722 - Uherské Hradiště
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
Katastrální plocha (ha):1 375
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:669
Nadmořská výška (m n.m.):302
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 36' 42'' E , 48° 56' 49'' N
První písemná zpráva (rok): 1 261
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:68764

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011672
z toho muži321
z toho ženy351

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011672
v tom ve věku0-1494
15-64430
65 a více let147

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší577
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného132
vyučení a stř. odborné bez mat.252
úplné střední s maturitou130
vyšší odborné a nástavbové15
vysokoškolské31
nezjištěné vzdělání17

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem315
v tomzaměstnaní celkem278
nezaměstnaní celkem37

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem315
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov22
průmysl112
stavebnictví12
obchod,opravy motor. vozidel27
doprava a skladování22
veřejná správa, obrana, soc. zabez.9
vzdělávání11
zdravotní a sociální péče7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec139
denně mimo obec109
Dojíždějícído zaměstnání367
do škol1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem216
Obydlené rodinné domy213
Obydlené bytové domy1
Domy podle vlastnictvísoukromých osob200
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů13
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem236
Obydlené byty v rodinných domech231
Neobydlené byty68

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem236
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě203
v osobním vlastnictví0
nájemní2
družstevní4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem236
Byty podle vybaveníplyn v bytě170
vodovod v bytě211
připojení na veřejnou kanalizační síť139
ústřední topení196
etážové topení7

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz