T01-2019-08-20T21:34:52;
T02-2019-08-20T21:34:52;
T03-2019-08-20T21:34:52;
T04-2019-08-20T21:34:52;
T05-2019-08-20T21:34:52;
T06-2019-08-20T21:34:52 - 0;
T07-2019-08-20T21:34:52;
20190820213452077

Strání

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):592617
NUTS5:CZ0722592617
Obec s pověřeným úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
LAU 1 (NUTS 4):CZ0722 - Uherské Hradiště
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
Katastrální plocha (ha):3 976
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:3 523
Nadmořská výška (m n.m.):418
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 42' 24'' E , 48° 54' 8'' N
První písemná zpráva (rok): 1 357
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:68765

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20113 522
z toho muži1 709
z toho ženy1 813

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20113 522
v tom ve věku0-14494
15-642 455
65 a více let570

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší3 025
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného813
vyučení a stř. odborné bez mat.1 133
úplné střední s maturitou692
vyšší odborné a nástavbové77
vysokoškolské219
nezjištěné vzdělání81

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 633
v tomzaměstnaní celkem1 462
nezaměstnaní celkem171

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 633
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov20
průmysl588
stavebnictví178
obchod,opravy motor. vozidel107
doprava a skladování72
veřejná správa, obrana, soc. zabez.110
vzdělávání61
zdravotní a sociální péče61

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec804
denně mimo obec600
Dojíždějícído zaměstnání31
do škol3

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem868
Obydlené rodinné domy834
Obydlené bytové domy28
Domy podle vlastnictvísoukromých osob769
obce, státu9
spoluvlastnictví vlastníků bytů62
nezjištěno9

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem1 211
Obydlené byty v rodinných domech938
Neobydlené byty184

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 211
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě835
v osobním vlastnictví83
nájemní113
družstevní80

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 211
Byty podle vybaveníplyn v bytě1 112
vodovod v bytě1 149
připojení na veřejnou kanalizační síť1 047
ústřední topení1 072
etážové topení25

Zdroje dat

20190820213452077

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz