T01-2019-08-25T12:09:30;
T02-2019-08-25T12:09:30;
T03-2019-08-25T12:09:30;
T04-2019-08-25T12:09:30;
T05-2019-08-25T12:09:30;
T06-2019-08-25T12:09:30 - 0;
T07-2019-08-25T12:09:30;
20190825120930475

Uherský Brod

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):592731
NUTS5:CZ0722592731
Obec s pověřeným úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
LAU 1 (NUTS 4):CZ0722 - Uherské Hradiště
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
Katastrální plocha (ha):5 206
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:16 590
Nadmořská výška (m n.m.):251
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 38' 50'' E , 49° 1' 30'' N
První písemná zpráva (rok): 1 048
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:5
PSČ:68801

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201116 758
z toho muži8 228
z toho ženy8 530

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201116 758
v tom ve věku0-142 378
15-6411 536
65 a více let2 811

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší14 347
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného2 600
vyučení a stř. odborné bez mat.4 920
úplné střední s maturitou4 014
vyšší odborné a nástavbové558
vysokoškolské1 824
nezjištěné vzdělání402

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem8 047
v tomzaměstnaní celkem7 200
nezaměstnaní celkem847

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem8 047
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov110
průmysl2 331
stavebnictví582
obchod,opravy motor. vozidel894
doprava a skladování307
veřejná správa, obrana, soc. zabez.333
vzdělávání542
zdravotní a sociální péče426

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec4 018
denně mimo obec1 646
Dojíždějícído zaměstnání3 445
do škol1 445

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem2 630
Obydlené rodinné domy2 336
Obydlené bytové domy252
Domy podle vlastnictvísoukromých osob2 264
obce, státu37
spoluvlastnictví vlastníků bytů180
nezjištěno31

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem6 603
Obydlené byty v rodinných domech2 655
Neobydlené byty813

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem6 603
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě2 292
v osobním vlastnictví1 435
nájemní1 191
družstevní1 130

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem6 603
Byty podle vybaveníplyn v bytě5 450
vodovod v bytě6 268
připojení na veřejnou kanalizační síť6 219
ústřední topení5 457
etážové topení380

Zdroje dat

20190825120930475

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz