T01-2019-07-18T09:09:23;
T02-2019-07-18T09:09:23;
T03-2019-07-18T09:09:23;
T04-2019-07-18T09:09:23;
T05-2019-07-18T09:09:23;
T06-2019-07-18T09:09:23 - 0;
T07-2019-07-18T09:09:23;
20190718090923465

Bantice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):593729
NUTS5:CZ0647593729
Obec s pověřeným úřadem:Znojmo
Obec s rozšířenou působností:Znojmo
LAU 1 (NUTS 4):CZ0647 - Znojmo
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Znojmo
Obec s rozšířenou působností:Znojmo
Katastrální plocha (ha):376
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:280
Nadmořská výška (m n.m.):213
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 10' 57'' E , 48° 52' 59'' N
První písemná zpráva (rok): 1 046
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:67161

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011285
z toho muži146
z toho ženy139

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011285
v tom ve věku0-1461
15-64194
65 a více let30

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší224
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného35
vyučení a stř. odborné bez mat.95
úplné střední s maturitou64
vyšší odborné a nástavbové9
vysokoškolské13
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem144
v tomzaměstnaní celkem122
nezaměstnaní celkem22

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem144
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov7
průmysl29
stavebnictví16
obchod,opravy motor. vozidel13
doprava a skladování7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.9
vzdělávání5
zdravotní a sociální péče9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec61
denně mimo obec60
Dojíždějícído zaměstnání59
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem88
Obydlené rodinné domy83
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob70
obce, státu5
spoluvlastnictví vlastníků bytů11
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem104
Obydlené byty v rodinných domech87
Neobydlené byty9

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem104
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě71
v osobním vlastnictví0
nájemní20
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem104
Byty podle vybaveníplyn v bytě79
vodovod v bytě93
připojení na veřejnou kanalizační síť98
ústřední topení94
etážové topení1

Zdroje dat

20190718090923465

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz