T01-2019-08-17T11:10:51;
T02-2019-08-17T11:10:51;
T03-2019-08-17T11:10:51;
T04-2019-08-17T11:10:51;
T05-2019-08-17T11:10:51;
T06-2019-08-17T11:10:51 - 0;
T07-2019-08-17T11:10:51;
20190817111051602

Havraníky

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):594024
NUTS5:CZ0647594024
Obec s pověřeným úřadem:Znojmo
Obec s rozšířenou působností:Znojmo
LAU 1 (NUTS 4):CZ0647 - Znojmo
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Znojmo
Obec s rozšířenou působností:Znojmo
Katastrální plocha (ha):920
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:348
Nadmořská výška (m n.m.):288
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 0' 30'' E , 48° 48' 41'' N
První písemná zpráva (rok): 1 269
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:66902

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011324
z toho muži165
z toho ženy159

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011324
v tom ve věku0-1447
15-64247
65 a více let30

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší277
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného66
vyučení a stř. odborné bez mat.105
úplné střední s maturitou71
vyšší odborné a nástavbové7
vysokoškolské10
nezjištěné vzdělání15

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem147
v tomzaměstnaní celkem123
nezaměstnaní celkem24

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem147
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov13
průmysl23
stavebnictví11
obchod,opravy motor. vozidel12
doprava a skladování3
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
vzdělávání5
zdravotní a sociální péče4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec53
denně mimo obec51
Dojíždějícído zaměstnání12
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem100
Obydlené rodinné domy95
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob88
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů9
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem116
Obydlené byty v rodinných domech100
Neobydlené byty29

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem116
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě82
v osobním vlastnictví2
nájemní13
družstevní1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem116
Byty podle vybaveníplyn v bytě84
vodovod v bytě98
připojení na veřejnou kanalizační síť88
ústřední topení98
etážové topení1

Zdroje dat

20190817111051602

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz