Vedrovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):595047
NUTS5:CZ0647595047
Obec s pověřeným úřadem:Moravský Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Moravský Krumlov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0647 - Znojmo
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Moravský Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Moravský Krumlov
Katastrální plocha (ha):758
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:834
Nadmořská výška (m n.m.):256
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 22' 43'' E , 49° 1' 15'' N
První písemná zpráva (rok): 1 369
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:1
PSČ:67175

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011810
z toho muži402
z toho ženy408

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011810
v tom ve věku0-14106
15-64557
65 a více let147

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší704
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného172
vyučení a stř. odborné bez mat.310
úplné střední s maturitou146
vyšší odborné a nástavbové21
vysokoškolské37
nezjištěné vzdělání13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem382
v tomzaměstnaní celkem342
nezaměstnaní celkem40

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem382
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov21
průmysl112
stavebnictví31
obchod,opravy motor. vozidel44
doprava a skladování32
veřejná správa, obrana, soc. zabez.20
vzdělávání15
zdravotní a sociální péče12

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec159
denně mimo obec149
Dojíždějícído zaměstnání3
do škol2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem267
Obydlené rodinné domy267
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob250
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů15
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem284
Obydlené byty v rodinných domech284
Neobydlené byty60

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem284
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě243
v osobním vlastnictví0
nájemní2
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem284
Byty podle vybaveníplyn v bytě234
vodovod v bytě269
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení254
etážové topení3

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz