Heřmanov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):595608
NUTS5:CZ0635595608
Obec s pověřeným úřadem:Velká Bíteš
Obec s rozšířenou působností:Velké Meziříčí
LAU 1 (NUTS 4):CZ0635 - Žďár nad Sázavou
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Velká Bíteš
Obec s rozšířenou působností:Velké Meziříčí
Katastrální plocha (ha):538
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:209
Nadmořská výška (m n.m.):590
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 10' 52'' E , 49° 22' 46'' N
První písemná zpráva (rok): 1 349
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:59458

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011210
z toho muži106
z toho ženy104

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011210
v tom ve věku0-1431
15-64140
65 a více let39

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší179
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného43
vyučení a stř. odborné bez mat.77
úplné střední s maturitou44
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské7
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem90
v tomzaměstnaní celkem82
nezaměstnaní celkem8

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem90
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov14
průmysl28
stavebnictví7
obchod,opravy motor. vozidel10
doprava a skladování7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.0
vzdělávání1
zdravotní a sociální péče7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec49
denně mimo obec46
Dojíždějícído zaměstnání6
do škol2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem63
Obydlené rodinné domy61
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob56
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů3
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem65
Obydlené byty v rodinných domech63
Neobydlené byty27

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem65
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě54
v osobním vlastnictví0
nájemní3
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem65
Byty podle vybaveníplyn v bytě36
vodovod v bytě63
připojení na veřejnou kanalizační síť2
ústřední topení51
etážové topení1

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz