T01-2019-08-22T18:27:03;
T02-2019-08-22T18:27:03;
T03-2019-08-22T18:27:03;
T04-2019-08-22T18:27:03;
T05-2019-08-22T18:27:03;
T06-2019-08-22T18:27:03 - 0;
T07-2019-08-22T18:27:03;
20190822182703728

Rousměrov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):596604
NUTS5:CZ0635596604
Obec s pověřeným úřadem:Velké Meziříčí
Obec s rozšířenou působností:Velké Meziříčí
LAU 1 (NUTS 4):CZ0635 - Žďár nad Sázavou
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Velké Meziříčí
Obec s rozšířenou působností:Velké Meziříčí
Katastrální plocha (ha):543
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:117
Nadmořská výška (m n.m.):580
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 1' 57'' E , 49° 27' 28'' N
První písemná zpráva (rok): 1 407
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:59101

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011111
z toho muži62
z toho ženy49

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011111
v tom ve věku0-1411
15-6478
65 a více let21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší99
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného26
vyučení a stř. odborné bez mat.37
úplné střední s maturitou19
vyšší odborné a nástavbové2
vysokoškolské10
nezjištěné vzdělání6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem49
v tomzaměstnaní celkem40
nezaměstnaní celkem9

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem49
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov5
průmysl12
stavebnictví3
obchod,opravy motor. vozidel3
doprava a skladování2
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1
vzdělávání1
zdravotní a sociální péče0

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec14
denně mimo obec13
Dojíždějícído zaměstnání1
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem40
Obydlené rodinné domy40
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob39
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů0
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem43
Obydlené byty v rodinných domech43
Neobydlené byty17

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem43
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě32
v osobním vlastnictví0
nájemní3
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem43
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě38
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení28
etážové topení3

Zdroje dat

20190822182703728

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz