T01-2019-07-18T09:12:01;
T02-2019-07-18T09:12:01;
T03-2019-07-18T09:12:01;
T04-2019-07-18T09:12:01;
T05-2019-07-18T09:12:01;
T06-2019-07-18T09:12:01 - 0;
T07-2019-07-18T09:12:01;
20190718091201664

Starý Jičín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):599905
NUTS5:CZ0804599905
Obec s pověřeným úřadem:Nový Jičín
Obec s rozšířenou působností:Nový Jičín
LAU 1 (NUTS 4):CZ0804 - Nový Jičín
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nový Jičín
Obec s rozšířenou působností:Nový Jičín
Katastrální plocha (ha):3 367
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:2 835
Nadmořská výška (m n.m.):374
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 57' 42'' E , 49° 34' 37'' N
První písemná zpráva (rok): 1 240
Počet katastrů:9
Počet územně technických jednotek:9
Počet částí obce:9
PSČ:74231

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20112 553
z toho muži1 266
z toho ženy1 287

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20112 553
v tom ve věku0-14420
15-641 743
65 a více let385

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší2 128
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného363
vyučení a stř. odborné bez mat.830
úplné střední s maturitou593
vyšší odborné a nástavbové82
vysokoškolské211
nezjištěné vzdělání50

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 210
v tomzaměstnaní celkem1 128
nezaměstnaní celkem82

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 210
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov72
průmysl355
stavebnictví91
obchod,opravy motor. vozidel104
doprava a skladování47
veřejná správa, obrana, soc. zabez.74
vzdělávání72
zdravotní a sociální péče58

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec594
denně mimo obec525
Dojíždějícído zaměstnání84
do škol42

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem689
Obydlené rodinné domy667
Obydlené bytové domy14
Domy podle vlastnictvísoukromých osob631
obce, státu4
spoluvlastnictví vlastníků bytů38
nezjištěno10

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem869
Obydlené byty v rodinných domech798
Neobydlené byty197

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem869
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě663
v osobním vlastnictví42
nájemní39
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem869
Byty podle vybaveníplyn v bytě670
vodovod v bytě828
připojení na veřejnou kanalizační síť482
ústřední topení775
etážové topení40

Zdroje dat

20190718091201664

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz