FS: sektor Doprava

Číslo programu:2004/CZ/16C/PT
Program:Strukturální 2004-2006
Datum zahájení:01.01.2000
Datum ukončení:31.12.2013
Agentura:Ministerstvo dopravy - Odbor fondů EU
 

Popis

Fond soudržnosti - sektor dopravy
Strategie Fondu soudržnosti za sektor dopravy je zaměřena na rozvoj transevropských sítí se zvláštním důrazem na koridory a klíčové body těchto sítí. Podporované projekty by měly přispět k vyšší efektivnosti dopravních systémů integrací různých druhů dopravy vytvářením spojovacích center a smíšených platforem. Preferovány jsou udržitelnější a pro životní prostředí méně zatěžující formy dopravy. Ministerstvo dopravy zpracovalo Strategický dokument, kterým byly mimo jiné navrženy prioritní projekty v oblasti železniční, silniční, letecké a vodní dopravy.
Celkové náklady na projekt či skupinu projektů musí činit minimálně 10 milionů EUR. Na projekty či skupiny projektů s náklady nižšími lze podporu poskytnout pouze ve vyjímečných případech a na základě objektivního zdůvodnění. Výše pomoci z Kohezního fondu činí 80 - 85 % veřejných nebo ekvivalentních výdajů.

Výzvy

Priority

Opatření / Podopatření

Financování programu

Příspěvek EU: 195 712 978
Národní veřejné zdroje:
Národní regionální zdroje:
Národní obecní zdroje:
Jiné národní zdroje:
Soukromé zdroje:
Evropská investiční banka:
Jiné zdroje:
Vlastní zdroje žadatele:
Ostatní zdroje žadatele:
Ostatní EU zdroje žadatele:
Přímé výnosy žadatele:

Umístění programu

ProjektyOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz