ROP NUTS II Severozápad

Číslo programu:CZ.1.09
Program:Strukturální 2007-2013
Datum zahájení:01.01.2007
Datum ukončení:31.12.2013
Agentura:
 

Popis

Globální cíl ROP Severozápad
Zvýšení kvality fyzického prostředí a přeměna ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU.
Obsahem globálního cíle ROP Severozápad je zejména vytváření prostředí pro podnikání a investice v regionu a tím přispět ke konvergenci regionu ke standardům (průměrné úrovni) rozvoje EU/ČR.
Celková konvergence (transformace a přiblížení regionu průměru EU) regionu bude jistě ovlivněna i řadou dalších faktorů, jako je podpora podnikání, přílivu investic atd., na jejichž řešení se zaměřují další programy a politika.
ROP v tomto kontextu tvoří komplementární program k tématickým OP a Programu rozvoje venkova, na které navazuje, cíleně je doplňuje a napomáhá tak k zvýšení účinnosti výstupů, výsledků a dopadů těchto programů.
S ohledem na charakter území a specifika jednotlivých identifikovaných problémů regionu je předpokládána značná územní diferenciace při jejich řešení se zaměřením na:
zlepšování atraktivity regionu prostřednictvím rozvoje a zkvalitňování infrastruktury;
zajištění podmínek pro dlouhodobě udržitelný rozvoj všech tří dimenzí tj. environmentální, ekonomické a sociální (integrovaný místní rozvoj);
zvýšení ekonomické výkonnosti cestovního ruchu.

Výzvy

Číslo:01
Název výzvy:3.1. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
Podrobný název:19.12.2007

Číslo:02
Název výzvy:5.1. Podpora implementace ROP SZ
Podrobný název:19.12.2007

Číslo:03
Název výzvy:2. výzva - 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:04
Název výzvy:2. výzva - 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:05
Název výzvy:2. výzva - 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:06
Název výzvy:2. výzva - 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:07
Název výzvy:2. výzva - 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:08
Název výzvy:2. výzva - 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:09
Název výzvy:2. výzva - 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:10
Název výzvy:2. výzva - 1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:11
Název výzvy:2. výzva - 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:12
Název výzvy:2. výzva - 5.2 Podpora rozvoje a absorpční kapacity a publicity
Podrobný název:14.04.2008

Číslo:13
Název výzvy:3.výzva - 5.1 Podpora implementace ROP Severozápad
Podrobný název:08.09.2008

Číslo:14
Název výzvy:3.výzva - 5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity
Podrobný název:08.09.2008

Číslo:15
Název výzvy:4.výzva - 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu - IPRM (Dílčí projekty)
Podrobný název:11.11.2008

Číslo:16
Název výzvy:4.výzva - 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Podrobný název:11.11.2008

Číslo:17
Název výzvy:4.výzva - 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Podrobný název:11.11.2008

Číslo:18
Název výzvy:5.výzva - oblasti podpory 1.3, 2.1, 2.2, 4.2, 4.3
Podrobný název:25.11.2008

Číslo:19
Název výzvy:-
Podrobný název:08.04.2009

Číslo:20
Název výzvy:-
Podrobný název:10.06.2009

Číslo:21
Název výzvy:-
Podrobný název:15.07.2009

Číslo:22
Název výzvy:-
Podrobný název:15.07.2009

Číslo:23
Název výzvy:-
Podrobný název:08.09.2009

Číslo:24
Název výzvy:-
Podrobný název:15.09.2009

Číslo:25
Název výzvy:-
Podrobný název:15.10.2009

Číslo:26
Název výzvy:-
Podrobný název:16.12.2009

Číslo:27
Název výzvy:-
Podrobný název:16.12.2009

Číslo:28
Název výzvy:-
Podrobný název:17.03.2010

Číslo:29
Název výzvy:-
Podrobný název:27.04.2010

Číslo:30
Název výzvy:-
Podrobný název:27.05.2010

Číslo:31
Název výzvy:-
Podrobný název:24.06.2010

Číslo:32
Název výzvy:-
Podrobný název:24.06.2010

Číslo:33
Název výzvy:-
Podrobný název:16.09.2010

Číslo:34
Název výzvy:-
Podrobný název:16.09.2010

Číslo:35
Název výzvy:-
Podrobný název:06.01.2011

Číslo:36
Název výzvy:-
Podrobný název:06.01.2011

Číslo:37
Název výzvy:-
Podrobný název:06.01.2011

Číslo:38
Název výzvy:-
Podrobný název:06.01.2011

Číslo:39
Název výzvy:-
Podrobný název:06.04.2011

Číslo:40
Název výzvy:-
Podrobný název:07.07.2011

Číslo:41
Název výzvy:-
Podrobný název:15.07.2011

Číslo:42
Název výzvy:-
Podrobný název:15.07.2011

Číslo:43
Název výzvy:-
Podrobný název:15.07.2011

Číslo:44
Název výzvy:-
Podrobný název:15.09.2011

Číslo:45
Název výzvy:-
Podrobný název:15.11.2011

Číslo:46
Název výzvy:-
Podrobný název:15.11.2011

Číslo:47
Název výzvy:-
Podrobný název:15.11.2011

Číslo:48
Název výzvy:-
Podrobný název:10.02.2012

Číslo:49
Název výzvy:-
Podrobný název:10.02.2012

Číslo:50
Název výzvy:-
Podrobný název:10.02.2012

Číslo:51
Název výzvy:-
Podrobný název:10.02.2012

Číslo:52
Název výzvy:-
Podrobný název:15.03.2012

Číslo:53
Název výzvy:-
Podrobný název:15.03.2012

Číslo:54
Název výzvy:-
Podrobný název:21.05.2012

Číslo:55
Název výzvy:-
Podrobný název:21.05.2012

Číslo:56
Název výzvy:-
Podrobný název:21.05.2012

Číslo:57
Název výzvy:-
Podrobný název:21.05.2012

Číslo:58
Název výzvy:-
Podrobný název:29.05.2012

Číslo:59
Název výzvy:-
Podrobný název:24.09.2012

Číslo:60
Název výzvy:-
Podrobný název:19.09.2013

Číslo:61
Název výzvy:-
Podrobný název:19.09.2013

Číslo:62
Název výzvy:-
Podrobný název:19.09.2013

Číslo:63
Název výzvy:-
Podrobný název:17.10.2013

Číslo:64
Název výzvy:-
Podrobný název:17.10.2013

Číslo:65
Název výzvy:-
Podrobný název:17.10.2013

Číslo:66
Název výzvy:-
Podrobný název:17.10.2013

Číslo:67
Název výzvy:-
Podrobný název:01.11.2013

Číslo:68
Název výzvy:-
Podrobný název:18.11.2013

Číslo:69
Název výzvy:-
Podrobný název:18.11.2013

Číslo:70
Název výzvy:-
Podrobný název:18.11.2013

Číslo:71
Název výzvy:-
Podrobný název:18.11.2013

Číslo:72
Název výzvy:-
Podrobný název:11.12.2013

Číslo:73
Název výzvy:-
Podrobný název:26.03.2014

Číslo:74
Název výzvy:-
Podrobný název:26.03.2014

Číslo:75
Název výzvy:-
Podrobný název:21.07.2014

Číslo:76
Název výzvy:-
Podrobný název:18.08.2014

Číslo:77
Název výzvy:-
Podrobný název:18.08.2014

Číslo:78
Název výzvy:-
Podrobný název:18.08.2014

Číslo:79
Název výzvy:-
Podrobný název:18.08.2014

Číslo:80
Název výzvy:-
Podrobný název:25.08.2014

Číslo:81
Název výzvy:-
Podrobný název:25.08.2014

Číslo:82
Název výzvy:-
Podrobný název:25.08.2014

Číslo:83
Název výzvy:-
Podrobný název:25.08.2014

Číslo:84
Název výzvy:-
Podrobný název:28.01.2015

Číslo:85
Název výzvy:-
Podrobný název:28.01.2015

Číslo:86
Název výzvy:-
Podrobný název:28.01.2015

Číslo:87
Název výzvy:-
Podrobný název:28.01.2015

Číslo:88
Název výzvy:-
Podrobný název:28.01.2015

Priority

Číslo:9.1
Popis:Regenerace a rozvoj měst
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo:9.2
Popis:Integrovaná podpora místního rozvoje
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo:9.3
Popis:Dostupnost a dopravní obslužnost
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo:9.4
Popis:Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo:9.5
Popis:Technická asistence
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Opatření / Podopatření

Číslo Opatření:9.1.1
Popis Opatření:Podpora rozvojových pólů regionu
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.1.2
Popis Opatření:Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.1.3
Popis Opatření:Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.2.1
Popis Opatření:Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.2.2
Popis Opatření:Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.3.1
Popis Opatření:Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.3.2
Popis Opatření:Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.4.1
Popis Opatření:Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.4.2
Popis Opatření:Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.4.3
Popis Opatření:Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.5.1
Popis Opatření:Podpora implementace ROP
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Číslo Opatření:9.5.2
Popis Opatření:Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:
Komentář:

Financování programu

Příspěvek EU: 17 703 187 000 CZK
Národní veřejné zdroje: 0 CZK
Národní regionální zdroje: 743 664 700 CZK
Národní obecní zdroje: 900 876 950 CZK
Jiné národní zdroje: 216 359 525 CZK
Soukromé zdroje: 399 440 050 CZK
Evropská investiční banka: CZK
Jiné zdroje: CZK
Vlastní zdroje žadatele: CZK
Ostatní zdroje žadatele: CZK
Ostatní EU zdroje žadatele: CZK
Přímé výnosy žadatele: CZK

Umístění programu

Oblast: Severozápad
Oblast: Karlovarský
Ústecký
Oblast: Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem

Projekty

Název projektu:Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/07.00014
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/32.00709
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum)
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/32.00708
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Letní stadion s tréninkovým zázemím
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/34.00787
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Dopravní terminál Mariánské Lázně
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/27.00611
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Realizace rozvojové strategie Obce Hřivice, I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/29.00652
Žadatel:Obec Hřivice

Název projektu:Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém centru města Jirkova
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/29.00643
Žadatel:Město Jirkov

Název projektu:Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/29.00701
Žadatel:MĚSTO VEJPRTY

Název projektu:"Rozvoj Obce Povrly"
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/29.00665
Žadatel:Obec Povrly

Název projektu:,,Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů- o.z. Teplice"
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00146
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Optimalizace logistických a obslužných procesů
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00147
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00157
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Centrum robotické chirurgie
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00155
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů - Nemocnice Most, o.z.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00156
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů - Nemocnice Děčín, o. z.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00158
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Gymnázium, Rumburk - REKO hlavní budovy
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00037
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Domov důchodců Šluknov, p.o.,Rekonstrukce ubytovacího pavilonu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00063
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Evropská obchodní akademie Děčín - rekonstrukce budovy
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00062
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Rekonstrukce silnice II/263 Česká Kamenice - Rumburk - Jiříkov
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/07.00256
Žadatel:Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Rozvoj lidských zdrojů ÚRR v roce 2008
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/02.00002
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Publicita a absorpční kapacita v roce 2008
Číslo projektu:CZ.1.09/5.2.00/12.00013
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00106
Žadatel:MĚSTO VARNSDORF

Název projektu:Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů - Nemocnice Chomutov, o. z.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00162
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Modernizace, rekonstrukce a zvýšení standardu služeb Spa Resortu Sanssouci
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/05.00053
Žadatel:Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.

Název projektu:Společně pro rozvoj Bystřan
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/11.00067
Žadatel:OBEC BYSTŘANY

Název projektu:Stavební úpravy budovy školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovar. kraje, p.o. v Chebu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00108
Žadatel:Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Název projektu:Úřad 2008
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/02.00004
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Poznej Ježíškův svět na Božím Daru
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00114
Žadatel:Info Expres s.r.o.

Název projektu:Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00120
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00121
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Rekonstrukce kostela "Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi" Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00213
Žadatel:Obec Tři Sekery

Název projektu:Prezentace kulturního dědictví kraje
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00124
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00125
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Studie rozvoje cestovního ruchu pro město Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00177
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Zajištění činnosti odborných útvarů Úřadu regionální rady
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/02.00003
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Monitoring a evaluace v roce 2008
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/02.00001
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Výstavba nové ubytovny Baník v Sokolově
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/05.00092
Žadatel:SOTES Sokolov spol. s r.o.

Název projektu:Revitalizace vrchu Háj
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00113
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku.
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00222
Žadatel:Obec Pernink

Název projektu:Infrastruktura amfiteátru města Loket
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00225
Žadatel:Město Loket

Název projektu:Studie: "Rozvojové území Královské Poříčí - západ"
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/11.00040
Žadatel:Obec Královské Poříčí

Název projektu:Rekonstrukce a dostavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě Chyše
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00049
Žadatel:Město Chyše

Název projektu:Multifunkční centrum Březová - 1. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00055
Žadatel:Město Březová

Název projektu:Přestavba a dobudování Lázeňského centra Agricola
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00079
Žadatel:Léčebné lázně Jáchymov a. s.

Název projektu:Naučná stezka s expozicí zvířat v lesoparku Amerika ve Františkových Lázních
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00097
Žadatel:Město Františkovy Lázně

Název projektu:Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas - Ostrov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00127
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Vizuální prezentace Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00123
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Přestavba objektu ZŠ na muzeum, infocentrum a knihovnu, Habartov - Kluč, Národní č. p. 400
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00149
Žadatel:Město Habartov

Název projektu:Rekonstrukce haly zimního stadionu v Sokolově
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00178
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Silnice II/209 N. Sedlo Chranišov, průtah a přeložka II. etapa a revit.zast. ploch náměstí v N.Sedle
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00196
Žadatel:Město Nové Sedlo

Název projektu:Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec - Hradiště - Rusová, silnice II/224
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/07.00019
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:ÚK, TP, Rekonstrukce v ús. I/13 - Duchcov - Teplice - II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty - II/258
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/07.00030
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00029
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Dětský domov Vysoká Pec Reko hlavní budovy a příjezdové cesty
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00038
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Penzion Českého Švýcarska
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/05.00051
Žadatel:ECON C & S s.r.o.

Název projektu:Litoměřice známé před i za svými hradbami
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00048
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.,REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.-Vědomice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00060
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00061
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Rekonstrukce Kludského vily v ul. Vinařická 363, Jirkov pro účely městské knihovny
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00068
Žadatel:Město Jirkov

Název projektu:Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě- Centrum Českého Švýcarska II
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00073
Žadatel:MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA

Název projektu:Rekonstrukce objektu č.p. 19 v Chudoslavicích na celoroční ubytovací zařízení
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/05.00086
Žadatel:PF - TAXES, s.r.o.

Název projektu:Centrum setkávání v Dolní Poustevně
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00075
Žadatel:Město Dolní poustevna

Název projektu:Informační a vzdělávací centrum - městská knihovna
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00116
Žadatel:Město Louny

Název projektu:Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00134
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Oblastní muzeum v Lounech, p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00135
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro potřeby ZUŠ
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00140
Žadatel:MĚSTO LITVÍNOV

Název projektu:Po stopách Praotce Čecha
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00141
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Propojení páteřních cyklostezek Labe - Ohře cyklotrasou a přívozem
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00148
Žadatel:Obec Travčice

Název projektu:Revitalizace centra města v památkové zóně Roudnice nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00172
Žadatel:Město Roudnice nad Labem

Název projektu:Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o. REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00173
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Hotel V Údolí Zlatého potoka
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/05.00174
Žadatel:Sylva Kotíková

Název projektu:Publicita a absorpční kapacita v roce 2009
Číslo projektu:CZ.1.09/5.2.00/14.00279
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Rozšíření nabídky služeb regionálního IC ve Šluknově
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/06.00187
Žadatel:MĚSTO ŠLUKNOV

Název projektu:Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00186
Žadatel:OBEC OBRNICE

Název projektu:Rekonstrukce a dostavba I.Základní Školy v Roudnici nad Labem, ulice Karla Jeřábka 941.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00258
Žadatel:Město Roudnice nad Labem

Název projektu:ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ POD PAMÁTNOU HOROU ŘÍP - obec KRABČICE
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00271
Žadatel:Obec Krabčice

Název projektu:Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/01.00005
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř.I/15,silnice II/257
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/01.00008
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v ús. I/7-Údlice-Kadaň-Klášterec n. O.,silnice II/224, II/568
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/01.00007
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/01.00009
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Ústecký kraj, Chomutov, REKONSTRUKCE V ÚSEKU I/13 - PERŠTEJN - VEJPRTY, SILNICEII/219, III/22310
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/01.00010
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Sportovně volnočasový areál - Brozany nad Ohří
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/29.00693
Žadatel:Městys Brozany nad Ohří

Název projektu:Stavební úpravy budovy č.p.111
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/29.00702
Žadatel:OBEC OBRNICE

Název projektu:Modernizace městského koupaliště Štětí - I. část
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/29.00647
Žadatel:Město Štětí

Název projektu:Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích nad Ohří
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/29.00650
Žadatel:Město Bohušovice nad Ohří

Název projektu:Revitalizace víceúčelového sportovního areálu v Duchcově - I.fáze
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/29.00632
Žadatel:MĚSTO DUCHCOV

Název projektu:Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00736
Žadatel:České Švýcarsko o.p.s.

Název projektu:Rekonstrukce, modernizace - Hotel Lesná
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/30.00776
Žadatel:Antonín Herzán

Název projektu:Rozšíření Hotelu Lev v Lovosicích
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/30.00767
Žadatel:Raeder & Falge s.r.o.

Název projektu:Lípa Centrum - Aparthotel
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/30.00738
Žadatel:TOONAN s.r.o.

Název projektu:Příprava rozvojových projektů obce Vědomice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00737
Žadatel:Obec Vědomice

Název projektu:Kvalitní projektová dokumentace - prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00762
Žadatel:Svazek obcí INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří

Název projektu:Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00732
Žadatel:Město Březová

Název projektu:Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-východ
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00733
Žadatel:Mikroregion Sokolov - východ

Název projektu:Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00756
Žadatel:Svazek obcí Kamenné Vrchy

Název projektu:Apartmány 99 Chomutov
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/30.00747
Žadatel:PRESIDENT SECURITIES a.s.

Název projektu:Dostavba hotelového komplexu Větruše.
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/30.00753
Žadatel:E K O F I N P C spol. s r.o.

Název projektu:Penzion U Karla IV.
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/30.00727
Žadatel:Kontos, s.r.o.

Název projektu:Sportovní hala Chodov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/29.00644
Žadatel:Město Chodov

Název projektu:Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/29.00614
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Budování kapacity pro místní rozvoj regionu Krušné hory - západ
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00712
Žadatel:Sdružení Krušné hory - západ

Název projektu:Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou - zpracování projektové dokumentace
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00720
Žadatel:OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

Název projektu:Modernizace hotelu Panorama Teplice
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/30.00721
Žadatel:TEPGASTRO s.r.o.

Název projektu:Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/29.00655
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Dům kultury Ostrov - Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/29.00688
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Revitalizace centra obce Údlice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/29.00682
Žadatel:OBEC Údlice

Název projektu:Revitalizace Masarykova náměstí
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/29.00629
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Výstavba chráněného bydlení pro duševně nemocné v Ústí nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/29.00707
Žadatel:Fokus Labe

Název projektu:Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00752
Žadatel:MAS Sokolovsko o.p.s.

Název projektu:Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00761
Žadatel:MAS 21, o.p.s.

Název projektu:Město Horní Blatná - projektová příprava
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00723
Žadatel:Město Horní Blatná

Název projektu:Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00751
Žadatel:MAS Sokolovsko o.p.s.

Název projektu:Stavební úpravy náměstí 28. října
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/29.00633
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Bungalovy Harmonie II.
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/30.00711
Žadatel:CHEPO plus s.r.o.

Název projektu:Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/29.00636
Žadatel:Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Název projektu:Rekonstrukce sportovního areálu Viktoria Mariánské Lázně, II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/29.00631
Žadatel:Město Mariánské Lázně

Název projektu:Budování kapacity pro místní rozvoj města Luby
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00726
Žadatel:Město Luby

Název projektu:Rekonstrukce vojenské ubytovny - Hotel Vinohrady
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/30.00773
Žadatel:Czech Republic Investment, a.s.

Název projektu:Dopravní terminál Cheb
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/27.00610
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Revitalizace parku v Libé - projektová příprava
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/30.00710
Žadatel:Obec Libá

Název projektu:Revitalizace komunikací včetně víceúčelových stezek pro pěší a cyklisty v Chebu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/29.00648
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Oddychové a relaxační centrum
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/34.00788
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/34.00789
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Rekonstrukce a modernizace sanatoria Akademika Běhounka na standard hotelu ***+
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00290
Žadatel:Léčebné lázně Jáchymov a. s.

Název projektu:Vytvoření propagačních materiálů a oživení komplexní nabídky služeb
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00448
Žadatel:Léčebné lázně Jáchymov a. s.

Název projektu:GARNI - Penzion HVĚZDA
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00280
Žadatel:GARNI spol. s r.o.

Název projektu:Úpravy interiéru, zkvalitnění služeb a zvýšení standardu v hotelu Alice
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00489
Žadatel:ADAX, spol. s r.o.

Název projektu:Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009 - 2015
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00400
Žadatel:Město Budyně nad Ohří

Název projektu:Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00333
Žadatel:OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU

Název projektu:Aktivizace rozvojového potenciálu obce Staňkovice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00365
Žadatel:Obec Staňkovice

Název projektu:Konference cestovního ruchu a lázeňství
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00418
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Marketingová studie pro oblast cestovního ruchu v mikroregionu Milada
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00362
Žadatel:Obec Řehlovice

Název projektu:Revitalizace ulice Myslbekova ve Vejprtech
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00488
Žadatel:MĚSTO VEJPRTY

Název projektu:Možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00447
Žadatel:Jezero Milada

Název projektu:Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00417
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Revitalizace ulice Boženy Němcové ve Vejprtech
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00490
Žadatel:MĚSTO VEJPRTY

Název projektu:AUDIOVIZUÁLNÍ PRŮVODCE MĚSTEM CHEB
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00347
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Úpravy náměstí v obci Strupčice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00386
Žadatel:OBEC STRUPČICE

Název projektu:Rekonstrukce veřejných prostranství města Toužim
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00425
Žadatel:Město Toužim

Název projektu:Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2011
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/33.00785
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Publicita a absorpční kapacita v roce 2011
Číslo projektu:CZ.1.09/5.2.00/33.00786
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/26.00608
Žadatel:Město Karlovy Vary

Název projektu:Kamerový a bezpečnostní systém
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/28.00612
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Stavební úpravy radnice č.p. 1, Teplá
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01107
Žadatel:Město Teplá

Název projektu:Rekonstrukce a přístavba stávající knihovny v Hranicích u Aše
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01087
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Modernizace centrálních operačních sálů
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00555
Žadatel:OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.

Název projektu:Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/22.00588
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Městské sady - aktivní park
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/24.00593
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Kulturně společenské centrum
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/24.00597
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Ústecký kraj,Chomutov,Louny,Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany-Petrohrad, silnice II/224 (I. etapa)
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/22.00587
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/24.00602
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO ÚSTECKÝ KRAJ
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/25.00599
Žadatel:České dráhy, a.s.

Název projektu:Revitalizace a regenerace prostředí v zóně
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/24.00594
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Sportovní centrum Chodov SO.05
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00562
Žadatel:Město Chodov

Název projektu:Volnočasový areál Rolava
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00583
Žadatel:Město Karlovy Vary

Název projektu:Rekonstrukce a vybavení DDM Bludiště Chodov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00565
Žadatel:Město Chodov

Název projektu:MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/25.00601
Žadatel:České dráhy, a.s.

Název projektu:Chodov - obnova parku u evangelického kostela
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00564
Žadatel:Město Chodov

Název projektu:Sektorové centrum - demolice
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00582
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00533
Žadatel:Město Karlovy Vary

Název projektu:MODERNÍ SPOJENÍ KARLOVARSKÉHO A ÚSTECKÉHO KRAJE
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/25.00600
Žadatel:České dráhy, a.s.

Název projektu:Moderní střední školy - moderní sportovní areály Střední školy živnostenské Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00548
Žadatel:Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Název projektu:Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/24.00598
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/26.00607
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/24.00596
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Budova magistrátu B2 - Centrální archiv a správní agendy
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/26.00604
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Dostavba Hotelu Prezident
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/30.00715
Žadatel:Sárová s.r.o.

Název projektu:Rekonstrukce budovy městského úřadu - 2. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00547
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Revitalizace víceúčelového sportovního areálu Mládí
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00528
Žadatel:Město Žatec

Název projektu:Vybudování zóny klidu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00545
Žadatel:Město Mariánské Lázně

Název projektu:Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské centrum - Městská knihovna v Aši
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00554
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Revitalizace a regenerace brownfields - kasárna Hamrníky
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00544
Žadatel:Město Mariánské Lázně

Název projektu:Lanová dráha na Větruši
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00526
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Revitalizace městského centra II.etapa, 2.stavba
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00581
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Revitalizace centra města Aš - rekonstrukce Masarykova náměstí
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00556
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek Stavba zastřešení ledové plochy
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00561
Žadatel:Město Nejdek

Název projektu:Revitalizace Domu kultury - část C,D
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00584
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Kraslice - Rekonstrukce chodníků II. a III. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00530
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Veřejně přístupné sportoviště - Kraslice
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00532
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova - Litvínov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00563
Žadatel:MĚSTO LITVÍNOV

Název projektu:Toa Point
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00579
Žadatel:Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.

Název projektu:Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek Stavba zázemí zimního stadionu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00560
Žadatel:Město Nejdek

Název projektu:Modernizace, obnova a rozvoj centra České Kamenice
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00534
Žadatel:MĚSTO ČESKÁ KAMENICE

Název projektu:Zvýšení kvality života obyvatel a fyzického prostředí místní části města Lovosice
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00553
Žadatel:Město Lovosice

Název projektu:Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek III. Podhradí
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00537
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Revitalizace volnočasového a sportovního areálu Bažantnice v Duchcově - I. fáze.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00552
Žadatel:MĚSTO DUCHCOV

Název projektu:Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/20.00571
Žadatel:Městská nemocnice v Litoměřicích

Název projektu:Zámek Děčín - kulturně společenské centrum
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00523
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Publicita a absorpční kapacita v roce 2010
Číslo projektu:CZ.1.09/5.2.00/23.00590
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2010
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/23.00591
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/24.00603
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Litvínov - město v pohybu
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00393
Žadatel:MĚSTO LITVÍNOV

Název projektu:Labská stezka č. 2 - I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/17.00303
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00463
Žadatel:Město Březová

Název projektu:Příprava integrovaného projektu rozvoje občanské vybavenosti města Loket
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00334
Žadatel:Město Loket

Název projektu:Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/19.00524
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Sokolov - město příjemné pro pobyt
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00434
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Projektová příprava - cyklostezky a cyklotrasy v okolí jezera Medard
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00385
Žadatel:"Mikroregion Pod Chlumem"

Název projektu:Zvýšení kapacity a nabídky služeb hotelu Romance - Puškin Karlovy Vary
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00335
Žadatel:"FIBRO, spol. s r.o."

Název projektu:Turistický informační a orientační systém v Horním Slavkově
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00337
Žadatel:Město Horní Slavkov

Název projektu:Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00452
Žadatel:Mikroregion Chebsko

Název projektu:Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00346
Žadatel:Mikroregion Sokolov - východ

Název projektu:Projekty rozvoje infrastruktury - Velké Březno
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00504
Žadatel:Obec Velké Březno

Název projektu:Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/18.00383
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/18.00384
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Rekonstrukce stravovacího provozu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/18.00470
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Management IPRM I.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00522
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00390
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Revitalizace staré pískovny na sportovně relaxační areál s naučnou stezkou - Valtířov
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00371
Žadatel:Obec Velké Březno

Název projektu:Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4.etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/18.00379
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/18.00469
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/18.00376
Žadatel:Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Název projektu:Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích Ústeckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00391
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Dopravní terminál Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/17.00307
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Efektivní řízení IPRM I
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00520
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Turistické centrum Bezručova - "Hřebíkárna"
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00459
Žadatel:VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.

Název projektu:Studie projektu Antonínské arboretum
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00345
Žadatel:Mikroregion Sokolov - východ

Název projektu:Efektivní řízení IPRM II
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00521
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00354
Žadatel:Mikroregion Sokolov - východ

Název projektu:Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/18.00381
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00375
Žadatel:Obec Velká Hleďsebe

Název projektu:Podpora rozvoje cestovního ruchu v příhraničním městě Dubí a jeho okolí,rozvoj partnerství se Saskem
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00480
Žadatel:MĚSTO DUBÍ

Název projektu:Rodinný hotel na ranči pod Třebouňským kopcem
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00472
Žadatel:Martin Mikeš

Název projektu:Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00512
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Projektová příprava rozvojových projektů ve městě Jáchymov
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/18.00454
Žadatel:Město Jáchymov

Název projektu:Penzion MOVA
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00428
Žadatel:Vladislav Malhaus

Název projektu:Abertamy - rekonstrukce veřejných prostranství
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00487
Žadatel:Město Abertamy

Název projektu:Propagace města Františkovy Lázně
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00442
Žadatel:Město Františkovy Lázně

Název projektu:Výstavba penzionu Harmonie
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00339
Žadatel:CHEPO plus s.r.o.

Název projektu:Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00420
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Ústecko na dlani
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00461
Žadatel:GORAM spol. s r.o.

Název projektu:PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00450
Žadatel:TRADE FINANCE, s.r.o.

Název projektu:Památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00456
Žadatel:Moyo holding, a.s.

Název projektu:CZECHTIP
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00358
Žadatel:CZECH INFOLINE s.r.o.

Název projektu:Vybudování areálu Hospůdka u Fořta s nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00518
Žadatel:J plus S s.r.o.

Název projektu:Komplexní systém marketingových aktivit obce Bystřany pro posílení cestovního ruchu a informovanosti
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00408
Žadatel:OBEC BYSTŘANY

Název projektu:Podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Českokamenicko
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00419
Žadatel:MĚSTO ČESKÁ KAMENICE

Název projektu:Hotel INGE
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00423
Žadatel:První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o.

Název projektu:Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě Děčíně
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00344
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00498
Žadatel:O.K.POOL spol. s r.o.

Název projektu:Revitalizace středu obce Obrnice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00494
Žadatel:OBEC OBRNICE

Název projektu:Domov pro seniory Bukov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00519
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00341
Žadatel:České Švýcarsko o.p.s.

Název projektu:Podpora rozvoje cestovního ruchu v Rumburku
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00486
Žadatel:Město Rumburk

Název projektu:Dostavba lázeňského domu Čajkovskij
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/18.00473
Žadatel:VESK,s.r.o.

Název projektu:Propagační kampaň - Za krásami MAS Sokolovsko
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00406
Žadatel:MAS Sokolovsko o.p.s.

Název projektu:Cyklostezka Ohře
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/17.00305
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/18.00411
Žadatel:Město Štětí

Název projektu:REVITALIZACE A REGENERACE CENTRA OBCE LIPOVÁ
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/18.00394
Žadatel:Obec Lipová

Název projektu:Školní hřiště pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/16.00288
Žadatel:Město Jirkov

Název projektu:Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/16.00293
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu - I.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/16.00292
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Multifunkční hřiště pro dospívající mládež U Jezírka ve Františkových Lázních
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/16.00289
Žadatel:Město Františkovy Lázně

Název projektu:Revitalizace a regenerace centra města Jílové
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/16.00308
Žadatel:Město Jílové

Název projektu:Integrovaný odbavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS Ústeckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/17.00291
Žadatel:Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

Název projektu:Centrum sportu a volného času - Zimní stadion
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00329
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Centrum sportu a volného času - Tréninková hala a šatnovací blok
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/15.00328
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:KOMUNITNÍ KNIHOVNA LITVÍNOV
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/16.00311
Žadatel:MĚSTO LITVÍNOV

Název projektu:Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 2009
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/13.00278
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00081
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Rekonstrukce Muzea města Ústí n.L. s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00210
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Hotel 99 Chomutov
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/05.00232
Žadatel:PRESIDENT SECURITIES a.s.

Název projektu:Rozvoj venkova revitalizací nevyužívaných objektů pro komplexní sociální služby
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00252
Žadatel:Městská správa sociálních služeb Vejprty

Název projektu:Wellness hotel Beethoven****
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/05.00084
Žadatel:TRIDENT GROUP 007 s.r.o.

Název projektu:Hotel Výpřež
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/05.00087
Žadatel:Jindřich Hudeček HUDY SPORT

Název projektu:Rozšíření ubytovací kapacity hotelu Split
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/05.00175
Žadatel:FRK s.r.o.

Název projektu:Chrám Chmele a Piva
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00176
Žadatel:Město Žatec

Název projektu:Svatostánek českého vinařství
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/04.00047
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00052
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00065
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Historický Ostrov II
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00241
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/09.00024
Žadatel:město Cheb

Název projektu:Rekonstrukce ubytovacích zařízení v Nových Hamrech
Číslo projektu:CZ.1.09/4.2.00/05.00254
Žadatel:IPM stars, s.r.o.

Název projektu:Průtah silnice II/213, Skalná
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/03.00015
Žadatel:Město Skalná

Název projektu:Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/10.00163
Žadatel:Střední průmyslová škola Ostrov

Název projektu:Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska
Číslo projektu:CZ.1.09/2.1.00/11.00059
Žadatel:Mariánskolázeňsko

Název projektu:Publicita a absorpční kapacita v roce 2012
Číslo projektu:CZ.1.09/5.2.00/44.00969
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2012
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/44.00968
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Regenerace městské památkové zóny - infocentrum Chomutov
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00899
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Balneo a wellness - rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp Karlovy Vary
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00797
Žadatel:GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Název projektu:LH Smetana - Vyšehrad II
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00839
Žadatel:Česká hotelová, a.s.

Název projektu:Mariánskolázeňskem
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/37.00842
Žadatel:Mariánskolázeňsko

Název projektu:Výstavba technického zázemí pro celoroční golfové aktivity
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00939
Žadatel:GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.

Název projektu:Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00798
Žadatel:Město Kynšperk nad Ohří

Název projektu:Zkvalitnění a rozšíření turistických služeb v Krušných horách
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00882
Žadatel:SC Production s.r.o.

Název projektu:Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec - etapa sever
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00931
Žadatel:SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.

Název projektu:Sportovní a relaxační areál - Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00817
Žadatel:Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.

Název projektu:Rockový festival VYSMÁTÉ LÉTO Kadaň.
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/37.00820
Žadatel:SASME s.r.o.

Název projektu:Marketingová propagace obce Nové Hamry a okolí
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/37.00936
Žadatel:IPM stars, s.r.o.

Název projektu:Stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 698, Chodov
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00835
Žadatel:NO LIMIT GROUP s.r.o.

Název projektu:Město Dubí - město lázeňství a porcelánu - centrum východního Krušnohoří
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/37.00833
Žadatel:MĚSTO DUBÍ

Název projektu:Dům porcelánu s modrou krví
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00848
Žadatel:MĚSTO DUBÍ

Název projektu:Revitalizace kulturní památky č.p.7 v Kadani na informační centrum.
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00804
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec - etapa jih
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00915
Žadatel:SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.

Název projektu:Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1.etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00851
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Lyžařský areál Plešivec
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00927
Žadatel:HR Agency s.r.o.

Název projektu:Zubrnice-poznejte život našich předků
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/37.00844
Žadatel:Obec Zubrnice

Název projektu:Turistické využití levého břehu Ohře
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00806
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Brána do Čech
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/37.00850
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně - část II.A
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00847
Žadatel:Město Mariánské Lázně

Název projektu:Regionální informační televizní stanice
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/37.00865
Žadatel:Nokura Multimedia s.r.o.

Název projektu:Hydroterapeutické centrum Harfa
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00824
Žadatel:Sárová s.r.o.

Název projektu:Rekonstrukce kanalizace a komunikace Poděbradova ul., Aš
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01354
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Rekonstrukce komunikace Jižní, Aš
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01355
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Sokolov - Revitalizace areálu Bohemia - II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00791
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/42.00965
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Lyžařský areál Boží Dar - Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování - Část 3
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00857
Žadatel:Ing. Anton Jurica

Název projektu:Modernizace parku Ostrov
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00815
Žadatel:OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.

Název projektu:Revitalizace historického jádra města Jáchymov - etapa I.C
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01086
Žadatel:Město Jáchymov

Název projektu:Cyklostezka Ohře II
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/35.00801
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Informační systém a propagace města Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/37.00828
Žadatel:Městský dům kultury Sokolov

Název projektu:Expozice Běh času - hrad Libá
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00893
Žadatel:RENOVUM s.r.o.

Název projektu:Wellness centrum v Ústí nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00874
Žadatel:SPRING UL s.r.o.

Název projektu:MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ II
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/40.00966
Žadatel:České dráhy, a.s.

Název projektu:Habartov - Rekreační zóna jezera BODEN
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/36.00813
Žadatel:Město Habartov

Název projektu:Podpora marketingu lázeňství Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/37.00897
Žadatel:MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob

Název projektu:Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/41.00970
Žadatel:Integrovaná střední škola Cheb

Název projektu:Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2013
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/59.00997
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Publicita a absorpční kapacita v roce 2013
Číslo projektu:CZ.1.09/5.2.00/59.00998
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Realizace úprav veřejných prostranství obce Krásná
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01090
Žadatel:Obec Krásná

Název projektu:Revitalizace centra obce Žalany včetně rekonstrukce a výstavby nových chodníků
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01097
Žadatel:Obec Žalany

Název projektu:Revitalizace Masarykova náměstí - II. etapa - Hranice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01092
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2014
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/60.00999
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Publicita a absorpční kapacita v roce 2014
Číslo projektu:CZ.1.09/5.2.00/60.01000
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Cyklostezka Chomutov - Strupčice
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/66.01021
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Modernizace dílen v Mlýnské ulici
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/68.01133
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/68.01135
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:REKO komunikace II/246 Budyně n. O. - Koštice + most Břežany
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/67.01120
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Modernizace výuky technických a stavebních oborů, Zateplení objektu stravovny a společenské části.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/68.01131
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Dokončení modernizace vybavení Centra vzdělávání ve strojírenských oborech
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/68.01134
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/69.01136
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/67.01119
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Posílení výuky strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/68.01132
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2015
Číslo projektu:CZ.1.09/5.1.00/80.01322
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Kompletní rekonstrukce kulturního domu Zastávka
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01018
Žadatel:Město Louny

Název projektu:Obnova parku Herty Lindnerové Krupka
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01026
Žadatel:Město Krupka

Název projektu:Krupka č.p.32 - rekonstrukce pro MÚ
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01027
Žadatel:Město Krupka

Název projektu:Modernizace centrálních operačních sálů Městské nemocnice v Litoměřicích
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01025
Žadatel:Městská nemocnice v Litoměřicích

Název projektu:Revitalizace sportovní haly Rudolfova huť
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01040
Žadatel:Město Dubí

Název projektu:Hasičská zbrojnice - centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01044
Žadatel:Město Dubí

Název projektu:Zajištění řízení IPRM DOPRAVA
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/62.01001
Žadatel:Statutární město Most

Název projektu:Aktivní život pro Aš - sportoviště Okružní ulice - 1. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01010
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Revitalizace Goethova náměstí v Aši
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01011
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Aktivní život pro Aš - sportoviště Hlávkova ulice
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01012
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Revitalizace Městského úřadu v Aši
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01030
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Rekonstrukce mostů a lávky přes Lobezský potok
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01043
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Revitalizace městského koupaliště
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01049
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Rekonstrukce Zelené haly v Bílině
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01013
Žadatel:Město Bílina

Název projektu:Pořízení nízkopodlažních tramvají - solo vozy
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/62.01070
Žadatel:DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Název projektu:Modernizace strojů a zařízení školních dílen pro kvalitní výuku
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/68.01143
Žadatel:Integrovaná střední škola Cheb

Název projektu:Revitalizace Lőschnerova náměstí v Kadani
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01007
Žadatel:Město Kadaň

Název projektu:Rekonstrukce tramvajového přestupního uzlu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/62.01002
Žadatel:Statutární město Most

Název projektu:Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku v Jirkově
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01017
Žadatel:Město Jirkov

Název projektu:Zelené náměstí
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01016
Žadatel:Město Louny

Název projektu:Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01014
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Sportovní areál na Draguši - Postoloprty
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01029
Žadatel:Město Postoloprty

Název projektu:Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/61.01003
Žadatel:Statutární město Děčín

Název projektu:REVITALIZACE NÁMĚSTÍ SNP KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01009
Žadatel:Město Kynšperk nad Ohří

Název projektu:Alej 17. listopadu - moderní dopravní tepna
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01060
Žadatel:Město Roudnice nad Labem

Název projektu:Víceúčelové hřiště 2. ZŠ
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01055
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Skalka - dětské dopravní hřiště
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01057
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Implementace moderních technologií do výuky odborných předmětů na Střední škole technické v Mostě
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/68.01148
Žadatel:Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Název projektu:Rekonstrukce přednádražních prostor
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/62.01114
Žadatel:Statutární město Most

Název projektu:Rekonstrukce zastávek
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/62.01118
Žadatel:DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Název projektu:Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01042
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Revitalizace areálu Baník
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01041
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/69.01137
Žadatel:Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Název projektu:Kraslice - revitalizace středu města
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01048
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Rekonstrukce mostu přes řeku Ohři - ul. Jednoty Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01051
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Mateřská školka v Chebu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01054
Žadatel:Diakonie Českobratrské církve evangelické

Název projektu:Město Habartov - víceúčelové hřiště
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01039
Žadatel:Město Habartov

Název projektu:Lůžková část psychiatrického výzkumu a rehabilitace
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01059
Žadatel:OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.

Název projektu:Revitalizace městských sportovišť
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01050
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Zatraktivnění volnočasového vyžití v Horním Slavkově
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01032
Žadatel:Město Horní Slavkov

Název projektu:II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/64.01004
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Kraslice - rekonstrukce hřiště
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01045
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Ostrov, Skatepark - Plochy pro volnočasové aktivity
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01022
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Ostrov, Revitalizace vnitrobloku Horská - U Nemocnice - Borecká - Hlavní
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01023
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Revitalizace lokality "Kopec", Ostrov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01033
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Sportovní centrum Chodov - šatny a hospodářské zázemí
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01034
Žadatel:Město Chodov

Název projektu:Rekonstrukce budovy bývalé OA pro potřeby ZUŠ
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01038
Žadatel:Město Mariánské Lázně

Název projektu:Rekonstrukce Centra denních služeb pro klienty se zdravotním postižením
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/69.01140
Žadatel:Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

Název projektu:Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/69.01142
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Zázemí sportovních klubů obce Vědomice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01083
Žadatel:Obec Vědomice

Název projektu:Obnova vozového parku trolejbusů
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/62.01112
Žadatel:Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Název projektu:Revitalizace městského sportoviště v Oseku - 1. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01076
Žadatel:Město Osek

Název projektu:Revitalizace objektu MěÚ Třebenice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01073
Žadatel:Město Třebenice

Název projektu:Marketing cestovního ruchu - Žatecká chmelařská oblast - Chrám Chmele a Piva
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/72.01172
Žadatel:Město Žatec

Název projektu:Komunitní centrum Litvínov - Janov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/69.01139
Žadatel:Oblastní charita Most

Název projektu:Vybudování zázemí pro komunitní život v obci Staré Sedlo
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01091
Žadatel:Obec Staré Sedlo

Název projektu:Hazlovské centrum sportu a volného času
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01085
Žadatel:Obec Hazlov

Název projektu:Labská stezka č. 2 - etapa 2
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/65.01005
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Cyklostezka Ploučnice
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/65.01006
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/69.01141
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Merklín - Brána Krušných hor
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/71.01163
Žadatel:Obec Merklín

Název projektu:Centrum zdraví a bezpečí, Karlovy Vary
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/61.01127
Žadatel:Statutární město Karlovy Vary

Název projektu:Přestavba bývalé fary na hasičské muzeum, Husitská č.p. 93
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/71.01164
Žadatel:Město Krupka

Název projektu:Rozšíření marketingové podpory cestovního ruchu na okrajové části destinace České Švýcarsko
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/72.01168
Žadatel:České Švýcarsko o.p.s.

Název projektu:Stavební úpravy stávajícího kostela Sv. Šimona a Judy
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01102
Žadatel:Obec Lipová

Název projektu:Rekonstrukce a dostavba Prvního českého gymnázia v K. Varech, II.etapa-přístavba západního křídla
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/68.01147
Žadatel:První české gymnázium v Karlových Varech

Název projektu:Rozšíření produktového portfolia města Karlovy Vary a diferenciace návštěvníků
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/72.01157
Žadatel:INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

Název projektu:Cyklostezka Ohře III
Číslo projektu:CZ.1.09/3.2.00/66.01008
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Revitalizace podhradí hradu Vildštejn - Skalná
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01080
Žadatel:Město Skalná

Název projektu:Revitalizace centra obce v památkové zóně Jiřetín pod Jedlovou
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01078
Žadatel:Obec Jiřetín pod Jedlovou

Název projektu:Rekonstrukce požární zbrojnice v Krásné Lípě pro občanskou vybavenost a komunitní život
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01081
Žadatel:Město Krásná Lípa

Název projektu:II/221 Modernizace silniční sítě Hroznětín
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/67.01068
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role - Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01093
Žadatel:Město Nová Role

Název projektu:III/21047 Modernizace silnice Nejdek - Pernink
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/67.01111
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - III. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/67.01128
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Modernizace přístrojového vybavení nemocnice Sokolov a nemocnice Ostrov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/69.01146
Žadatel:OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.

Název projektu:Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01099
Žadatel:Městys Brozany nad Ohří

Název projektu:Rekonstrukce fyzické infrastruktury obce
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01100
Žadatel:Obec Háj u Duchcova

Název projektu:Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/71.01167
Žadatel:Město Libochovice

Název projektu:Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/63.01047
Žadatel:Město Žatec

Název projektu:Prezentace Karlovarského kraje - Živého kraje
Číslo projektu:CZ.1.09/4.3.00/72.01151
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Česko-bavorský geopark - zpřístupnění dolu Jeroným v Čisté - Vstupní objekt dolu Jeroným
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/71.01170
Žadatel:Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Název projektu:Obnova a rekonstrukce zříceniny hradu Hartenštejn, I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/71.01155
Žadatel:Město Bochov

Název projektu:II/221 Modernizace silnice Merklín - Pstruží, II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/67.01067
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Revitalizace, regenerace a rozvoj části Loučky, obec Nové Sedlo
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/70.01074
Žadatel:Město Nové Sedlo

Název projektu:Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/61.01126
Žadatel:Statutární město Karlovy Vary

Název projektu:Skiareál Plešivec - objekt zázemí a dětské lyžařské centrum
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/71.01178
Žadatel:HR Agency s.r.o.

Název projektu:Sjezdové tratě Pstruží - trať 4b
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/71.01179
Žadatel:HR Agency s.r.o.

Název projektu:Dětské zábavní centrum Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/71.01184
Žadatel:AUTO MAKAR s.r.o.

Název projektu:Odstraňování slabých míst na silniční síti Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/67.01129
Žadatel:Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Název projektu:Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako turistický cíl
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/71.01182
Žadatel:Římskokatolická farnost Cheb

Název projektu:Rekonstrukce tramvajového křížení a modernizace výhybek
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/74.01189
Žadatel:DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Název projektu:Revitalizace nádvoří děčínského zámku
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/73.01190
Žadatel:Statutární město Děčín

Název projektu:Publicita a absorpční kapacita v roce 2015
Číslo projektu:CZ.1.09/5.2.00/80.01323
Žadatel:Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Název projektu:Božičany - zvýšení kvality veřejné infrastruktury
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01346
Žadatel:OBEC BOŽIČANY

Název projektu:Revitalizace sportovišť a volnočasových aktivit
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01357
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Revitalizace parku - Městské sady
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01348
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Plavecký areál Klíše
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/75.01191
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01358
Žadatel:Město Litvínov

Název projektu:Výstavba víceúčelového hřiště v ulici Tylova v Litvínově
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01359
Žadatel:Město Litvínov

Název projektu:Rekonstrukce areálu Lomská, Litvínov - 3.etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01360
Žadatel:Město Litvínov

Název projektu:Toužim, rekonstrukce vozovek a chodníků
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01352
Žadatel:Město Toužim

Název projektu:Rekonstrukce Školní ulice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01365
Žadatel:Město Plesná

Název projektu:Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01383
Žadatel:Městys Brozany nad Ohří

Název projektu:Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01362
Žadatel:Mariánskolázeňsko

Název projektu:Odstranění nevyhovujícího stavu komunikací
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01377
Žadatel:Město Bochov

Název projektu:Rekonstrukce Městského zimního stadionu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01334
Žadatel:Město Louny

Název projektu:Zřízení základní umělecké školy
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01339
Žadatel:Město Nová Role

Název projektu:Nová Role - Mezirolí - komunikační systém obce Mezirolí - páteřní komunikace
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01347
Žadatel:Město Nová Role

Název projektu:Přestavba objektu č.p.17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01234
Žadatel:Město Hrob

Název projektu:Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/78.01268
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Hasičská zbrojnice - zázemí pro komunitní život v obci Hájek
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01242
Žadatel:Obec Hájek

Název projektu:Revitalizace vnitrobloků v MPR - vnitroblok Obrněné brigády - 26. dubna
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01208
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Kraslice - rekonstrukce kulturního domu - IV. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01340
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Zdravotnické přístroje KKN
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/87.01387
Žadatel:Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Název projektu:In-line dráha - obec Hájek
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01241
Žadatel:Obec Hájek

Název projektu:Revitalizace veřejného prostranství Chanov
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01341
Žadatel:Obec Obrnice

Název projektu:Víceúčelové sportoviště Dalovice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01240
Žadatel:Obec Dalovice

Název projektu:Gymnázium Kadaň - Multifunkční výukové centrum
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/78.01254
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:SŠ zahradnická a zemědělská A.E. Komerse, Děčín-Libverda - Rekonstrukce stájí
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/78.01255
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Retromuseum - nová expozice a depozitář Galerie výtvarného umění v Chebu v sousední budově
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/83.01292
Žadatel:Galerie výtvarného umění v Chebu, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Název projektu:Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01196
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Modernizace a rozšíření balneo provozu hotelu Smetana - Vyšehrad v Karlových Varech
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/83.01243
Žadatel:Česká hotelová, a.s.

Název projektu:Loket - výstavba přístupového chodníku k Finským domkům
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01271
Žadatel:Město Loket

Název projektu:Revitalizace historického jádra města - prostranství u kostela sv. Jáchyma
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01366
Žadatel:Město Jáchymov

Název projektu:Revitalizace kulturního domu a amfiteatru v Mikulášovicích
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01382
Žadatel:Město Mikulášovice

Název projektu:Dokončení I. etapy společenského objektu Dalovice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01350
Žadatel:Obec Dalovice

Název projektu:Obnova místních komunikací
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01363
Žadatel:Obec Drmoul

Název projektu:Lesní cesta na vrch Háj, Aš
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01204
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Revitalizace vnitrobloku Karlova a Moravská
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01205
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Stavební úpravy a přístavba tělocvičny, Aš
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01206
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Chodov - Revitalizace ulice Tovární, včetně parkoviště
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01215
Žadatel:Město Chodov

Název projektu:Ostrov - revitalizace vnitrobloků
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01203
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Víceúčelové sportovní hřiště na Božím Daru - rozvoj doplňkových služeb cestovního ruchu v regionu
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/83.01283
Žadatel:NEMOS PLUS s.r.o.

Název projektu:Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01309
Žadatel:Obec Strupčice

Název projektu:Úprava veřejného prostranství na tř. Dukelských hrdinů v Jáchymově
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01272
Žadatel:Město Jáchymov

Název projektu:Reko silnice II/265 - Varnsdorf - Krásná Lípa
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/79.01326
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Rekonstrukce prostoru na náměstí 8. května v Meziboří
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/82.01290
Žadatel:Město Meziboří

Název projektu:Karlovy Vary - Venkovní bazén
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/75.01330
Žadatel:Statutární město Karlovy Vary

Název projektu:Zvýšení bezpečnosti chodců v Krupce, nová parkovací místa, přechody pro chodce
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01381
Žadatel:Město Krupka

Název projektu:Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01222
Žadatel:Město Žatec

Název projektu:Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/78.01264
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/75.01331
Žadatel:Statutární město Děčín

Název projektu:Revitalizace Smetanových sadů v Kadani
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01338
Žadatel:Město Kadaň

Název projektu:Multifunkční veřejné sportoviště v Hroznětíně: Aktivním pohybem ke zdraví!
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01312
Žadatel:Město Hroznětín

Název projektu:Revitalizace zámeckého parku v obci Čížkovice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01280
Žadatel:Obec Čížkovice

Název projektu:Informační systém
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/76.01327
Žadatel:DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Název projektu:Navazující část informačního systému
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/76.01329
Žadatel:Statutární město Most

Název projektu:Přestupní uzel OD Prior
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/76.01328
Žadatel:Statutární město Most

Název projektu:Revitalizace zázemí zámeckého areálu
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/75.01333
Žadatel:Statutární město Děčín

Název projektu:Revitalizace prostoru u domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/75.01332
Žadatel:Statutární město Děčín

Název projektu:Komplexní obnova kostela sv. Václava v Radíčevsi jako centra kulturního života
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01226
Žadatel:Římskokatolická farnost Radíčeves

Název projektu:Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01369
Žadatel:SPORTaS, s.r.o.

Název projektu:Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou - ČÁST 1.a.
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01227
Žadatel:Obec Kostomlaty pod Milešovkou

Název projektu:Revitalizace přístupů k rekonstruovaným budovám IOP v Terezíně - Parkoviště u Retranchementu 5
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/83.01261
Žadatel:Město Terezín

Název projektu:Revitalizace centra obce v památkové zóně Jiřetín pod Jedlovou - II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01230
Žadatel:Obec Jiřetín pod Jedlovou

Název projektu:Březno - rekonstrukce náměstí a Kaštanové ulice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01385
Žadatel:Obec Březno

Název projektu:Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/79.01324
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:REKO silnice II/266 - Rumburk - Šluknov
Číslo projektu:CZ.1.09/3.1.00/79.01325
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Kraslice - obnova dopravní infrastruktury města I. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01199
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Kraslice - obnova dopravní infrastruktury města II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01200
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Revitalizace veřejného prostranství v ul. Přátelství, Cheb
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01209
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Revitalizace a obnova veřejných prostranství v Kynšperku nad Ohří
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01210
Žadatel:Město Kynšperk nad Ohří

Název projektu:Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01219
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury ve městě Luby
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01194
Žadatel:Město Luby

Název projektu:Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01201
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/78.01252
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Ostrov, Lidická ulice
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01202
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Sportoviště a dětská hřiště Skalná
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01244
Žadatel:Město Skalná

Název projektu:Vybudování a obnova zařízení pro volný čas
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01314
Žadatel:Mariánskolázeňsko

Název projektu:Obnova ulice Pohraniční stráže
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01306
Žadatel:Obec Velká Hleďsebe

Název projektu:Obnova chodníků v Dolním Žandově
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01303
Žadatel:Obec Dolní Žandov

Název projektu:Rekonstrukce komunikací a chodníků Klimentov a Velká Hleďsebe
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01297
Žadatel:Obec Velká Hleďsebe

Název projektu:Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01298
Žadatel:Obec Drmoul

Název projektu:Žlutický ovál
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01286
Žadatel:Město Žlutice

Název projektu:Parková úprava svahu pod radnicí
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01289
Žadatel:Obec Královské Poříčí

Název projektu:Revitalizace veřejných prostranství - Královské Poříčí
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/82.01281
Žadatel:Obec Královské Poříčí

Název projektu:Ulice K Rybníku
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01302
Žadatel:Město Lázně Kynžvart

Název projektu:Hřbitov Královské Poříčí - obnova komunikací, pěšin a zdí
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/82.01282
Žadatel:Obec Královské Poříčí

Název projektu:Rozšíření parkovacích míst Dlouhá, Krátká
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01300
Žadatel:Město Lázně Kynžvart

Název projektu:Víceúčelové hřiště v parku - Hazlov
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01293
Žadatel:Obec Hazlov

Název projektu:Revitalizace Obce Hrobčice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01320
Žadatel:Obec Hrobčice

Název projektu:Obnova ulice Luční
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01301
Žadatel:Obec Velká Hleďsebe

Název projektu:Ulice Luční (I. a II. etapa)
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01315
Žadatel:Město Lázně Kynžvart

Název projektu:Rozšíření parkovacích míst, ulice Polní
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01295
Žadatel:Město Lázně Kynžvart

Název projektu:Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/78.01273
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01318
Žadatel:VIA TEMPORA NOVA, z.s.

Název projektu:Dobudování obratiště a točny
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/76.01321
Žadatel:Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Název projektu:Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01217
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Rekonstrukce a modernizace veř. sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v N. Sedle - lok. č. 1
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01236
Žadatel:Město Nové Sedlo

Název projektu:Rekonstrukce náměstí před obecním úřadem v Dalovicích
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/82.01246
Žadatel:Obec Dalovice

Název projektu:Zkvalitnění prostředí Domova se zvláštním režimem Oáza klidu o.p.s.
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01247
Žadatel:Oáza klidu o.p.s.

Název projektu:Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/83.01248
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Vybudování zázemí pro vstup do Štoly č. 1 v Jáchymově
Číslo projektu:CZ.1.09/4.1.00/83.01257
Žadatel:Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Název projektu:ISŠ Cheb - centrum dřevozpracujících oborů
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/78.01260
Žadatel:Integrovaná střední škola Cheb

Název projektu:Multifunkční centrum Březová - 2. etapa
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01233
Žadatel:Město Březová

Název projektu:Rekonstrukce a modernizace veř. sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v N. Sedle - lok. č. 2
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01237
Žadatel:Město Nové Sedlo

Název projektu:Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky - KZ,a.s. - MNUL,o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/78.01267
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/78.01266
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Multifunkční volnočasové centrum v Hranicích
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01308
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Vybudování chodníku v ulici Americká, Hranice u Aše
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01310
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Revitalizace veřejných prostranství v místních částech Poplze a Dubany - Libochovice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/81.01275
Žadatel:Město Libochovice

Název projektu:Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s. - 2015
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/87.01388
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Revitalizace středu obce Petrovice
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01364
Žadatel:Obec Petrovice

Název projektu:Centralizace lékařské péče v nemocnici v Karlových Varech
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/78.01253
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Management IPRM Mobilita
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/76.01192
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Management IPRM II.
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/75.01193
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/76.01195
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Víceúčelové komunitní centrum Bílina
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01343
Žadatel:Klub přátel Josefa Masopusta

Název projektu:Inteligentní zastávky
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/85.01391
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Obnova přístrojového vybavení oddělení onkologie a radioterapie v nemocnici Cheb-lineární urychlovač
Číslo projektu:CZ.1.09/1.3.00/87.01386
Žadatel:Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Název projektu:Infrastruktura městských zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01373
Žadatel:Město Velký Šenov

Název projektu:Elektronický odbavovací systém pro cestující
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/85.01390
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Revitalizace kostela sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově
Číslo projektu:CZ.1.09/2.2.00/86.01372
Žadatel:Římskokatolická farnost Velký Šenov

Název projektu:Černá hala - komunitní centrum pro sport a volný čas v Bílině
Číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/88.01337
Žadatel:První sportovní Bílina

Název projektu:Karlovy Vary, Meandr Ohře - víceúčelová lávka, příjezdová komunikace a parkoviště
Číslo projektu:CZ.1.09/1.1.00/84.01389
Žadatel:Statutární město Karlovy VaryOdkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz