Integrovaný operační program

Číslo programu:CZ.1.06
Program:Strukturální 2007-2013
Datum zahájení:01.01.2007
Datum ukončení:31.12.2015
Agentura:
 

Popis

Výzvy

Číslo:01
Název výzvy:Kontinuální výzva pro oblast podpory 3.4a,b,d,e - služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Podrobný název:08.07.2008

Číslo:01
Název výzvy:Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.3.1c - služby v oblasti sociální integrace
Podrobný název:31.12.2013

Číslo:01
Název výzvy:Časově uzavřená výzva 6.3.2.
Podrobný název:07.05.2008

Číslo:01
Název výzvy:Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.6 - Technická pomoc
Podrobný název:05.06.2008

Číslo:01
Název výzvy:Časově uzavřená výzva pro oblast podpory 6.3.2.
Podrobný název:07.05.2008

Číslo:01
Název výzvy:Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.5.3a - podpora při zavádění ÚAP obcí a krajů
Podrobný název:10.04.2008

Číslo:01
Název výzvy:Kontinuální výzva pro oblast podpory 5.1a,b - národní podpora využití potenciálního kulturního dědictví
Podrobný název:05.12.2008

Číslo:01
Název výzvy:-
Podrobný název:10.04.2009

Číslo:02
Název výzvy:E-Government v obcích - Czech POINT - kontaktní místa
Podrobný název:01.12.2008

Číslo:02
Název výzvy:-
Podrobný název:13.07.2009

Číslo:02
Název výzvy:-
Podrobný název:01.09.2009

Číslo:02
Název výzvy:-
Podrobný název:25.06.2010

Číslo:03
Název výzvy:Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.5.3b - podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí
Podrobný název:30.06.2008

Číslo:03
Název výzvy:Kontinuální výzva pro oblast podpory 1a a 1b - Modernizace veřejné správy
Podrobný název:03.12.2008

Číslo:03
Název výzvy:-
Podrobný název:01.08.2009

Číslo:03
Název výzvy:-
Podrobný název:30.09.2009

Číslo:03
Název výzvy:-
Podrobný název:24.10.2011

Číslo:04
Název výzvy:Kontinuální výzva pro prioritní osu 6.4.1a,b - národní podpora cestovního ruchu (a,b,c,e)
Podrobný název:31.10.2008

Číslo:04
Název výzvy:-
Podrobný název:15.04.2009

Číslo:04
Název výzvy:-
Podrobný název:01.08.2009

Číslo:04
Název výzvy:-
Podrobný název:11.11.2009

Číslo:05
Název výzvy:Kontinuální výzva 5.3b - Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí
Podrobný název:30.01.2009

Číslo:05
Název výzvy:-
Podrobný název:01.07.2009

Číslo:05
Název výzvy:-
Podrobný název:11.11.2009

Číslo:05
Název výzvy:-
Podrobný název:15.02.2010

Číslo:06
Název výzvy:-
Podrobný název:10.04.2009

Číslo:06
Název výzvy:-
Podrobný název:26.10.2009

Číslo:06
Název výzvy:-
Podrobný název:15.02.2010

Číslo:06
Název výzvy:-
Podrobný název:03.06.2011

Číslo:07
Název výzvy:-
Podrobný název:01.07.2009

Číslo:07
Název výzvy:-
Podrobný název:13.11.2009

Číslo:07
Název výzvy:-
Podrobný název:06.05.2010

Číslo:07
Název výzvy:-
Podrobný název:07.07.2011

Číslo:08
Název výzvy:-
Podrobný název:30.10.2009

Číslo:08
Název výzvy:-
Podrobný název:29.01.2010

Číslo:08
Název výzvy:-
Podrobný název:24.01.2011

Číslo:08
Název výzvy:-
Podrobný název:04.07.2011

Číslo:09
Název výzvy:-
Podrobný název:15.04.2010

Číslo:09
Název výzvy:-
Podrobný název:29.06.2010

Číslo:09
Název výzvy:-
Podrobný název:01.03.2012

Číslo:09
Název výzvy:-
Podrobný název:12.12.2012

Číslo:10
Název výzvy:-
Podrobný název:20.05.2010

Číslo:10
Název výzvy:-
Podrobný název:27.09.2010

Číslo:10
Název výzvy:-
Podrobný název:01.03.2012

Číslo:11
Název výzvy:-
Podrobný název:30.06.2010

Číslo:11
Název výzvy:-
Podrobný název:01.03.2011

Číslo:11
Název výzvy:-
Podrobný název:01.09.2012

Číslo:12
Název výzvy:-
Podrobný název:20.05.2011

Číslo:12
Název výzvy:-
Podrobný název:07.09.2011

Číslo:12
Název výzvy:-
Podrobný název:23.08.2012

Číslo:13
Název výzvy:-
Podrobný název:14.12.2011

Číslo:13
Název výzvy:-
Podrobný název:02.02.2012

Číslo:13
Název výzvy:-
Podrobný název:15.11.2012

Číslo:14
Název výzvy:-
Podrobný název:04.09.2012

Číslo:14
Název výzvy:-
Podrobný název:31.01.2013

Číslo:15
Název výzvy:-
Podrobný název:09.08.2012

Číslo:15
Název výzvy:-
Podrobný název:15.01.2013

Číslo:15
Název výzvy:-
Podrobný název:02.05.2013

Číslo:16
Název výzvy:-
Podrobný název:25.09.2012

Číslo:16
Název výzvy:-
Podrobný název:02.05.2013

Číslo:16
Název výzvy:-
Podrobný název:03.09.2013

Číslo:17
Název výzvy:-
Podrobný název:15.11.2012

Číslo:17
Název výzvy:-
Podrobný název:20.12.2013

Číslo:17
Název výzvy:-
Podrobný název:16.04.2014

Číslo:18
Název výzvy:-
Podrobný název:17.01.2013

Číslo:18
Název výzvy:-
Podrobný název:20.12.2013

Číslo:19
Název výzvy:-
Podrobný název:30.08.2013

Číslo:19
Název výzvy:-
Podrobný název:10.02.2015

Číslo:20
Název výzvy:-
Podrobný název:07.10.2013

Číslo:21
Název výzvy:-
Podrobný název:10.12.2013

Číslo:22
Název výzvy:-
Podrobný název:14.02.2014

Číslo:23
Název výzvy:-
Podrobný název:28.02.2014

Číslo:24
Název výzvy:-
Podrobný název:25.04.2014

Číslo:25
Název výzvy:-
Podrobný název:25.06.2014

Číslo:26
Název výzvy:-
Podrobný název:30.06.2014

Číslo:27
Název výzvy:-
Podrobný název:05.09.2014

Priority

Číslo:6.1a
Popis:Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:6.1b
Popis:Modernizace veřejné správy - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:6.2
Popis:Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:6.3
Popis:Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:6.4a
Popis:Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:6.4b
Popis:Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:6.5
Popis:Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:6.6a
Popis:Technická pomoc - Cíl Konvergence
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo:6.6b
Popis:Technická pomoc - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Opatření / Podopatření

Číslo Opatření:6.1.1a
Popis Opatření:Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.1.1b
Popis Opatření:Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.2.1
Popis Opatření:Zavádění ICT v územní veřejné správě
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.3.1
Popis Opatření:Služby v oblasti sociální integrace
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.3.2
Popis Opatření:Služby v oblasti veřejného zdraví
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.3.3
Popis Opatření:Služby v oblasti zaměstnanosti
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.3.4
Popis Opatření:Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.4.1a
Popis Opatření:Národní podpora cestovního ruchu
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.4.1b
Popis Opatření:Národní podpora cestovního ruchu
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.5.1
Popis Opatření:Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.5.2
Popis Opatření:Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.5.3
Popis Opatření:Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.6.1a
Popis Opatření:Aktivity spojené s řízením IOP
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.6.1b
Popis Opatření:Aktivity spojené s řízením IOP
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.6.2a
Popis Opatření:Ostatní náklady technické pomoci IOP
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Číslo Opatření:6.6.2b
Popis Opatření:Ostatní náklady technické pomoci IOP
Platnost od:01.01.2007
Platnost do:31.12.2017
Komentář:

Financování programu

Příspěvek EU: 41 251 135 856 CZK
Národní veřejné zdroje: 4 948 677 496 CZK
Národní regionální zdroje: 561 810 684 CZK
Národní obecní zdroje: 425 392 376 CZK
Jiné národní zdroje: 500 839 579 CZK
Soukromé zdroje: 842 892 304 CZK
Evropská investiční banka: CZK
Jiné zdroje: CZK
Vlastní zdroje žadatele: CZK
Ostatní zdroje žadatele: CZK
Ostatní EU zdroje žadatele: CZK
Přímé výnosy žadatele: CZK

Umístění programu

Oblast: Praha
Střední Čechy
Jihozápad
Severozápad
Severovýchod
Jihovýchod
Střední Morava
Moravskoslezsko
Oblast: Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Hlavní město Praha
Oblast: České Budějovice
Český Krumlov
Jindřichův Hradec
Písek
Prachatice
Strakonice
Tábor
Domažlice
Klatovy
Plzeň-město
Plzeň-jih
Plzeň-sever
Rokycany
Tachov
Hlavní město Praha
Benešov
Beroun
Kladno
Kolín
Kutná Hora
Mělník
Mladá Boleslav
Nymburk
Praha-východ
Praha-západ
Příbram
Rakovník
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem
Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
Chrudim
Pardubice
Svitavy
Ústí nad Orlicí
Jeseník
Olomouc
Prostějov
Přerov
Šumperk
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava-město
Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Blansko
Brno-město
Brno-venkov
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

Projekty

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - ORP Šumperk
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00008
Žadatel:Město Šumperk

Název projektu:Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Český Těšín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00004
Žadatel:Město Český Těšín

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - statutární město Frýdek-Místek
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00009
Žadatel:Statutární město Frýdek-Místek

Název projektu:Elektronický systém spisové služby SVS ČR v návaznosti na systém datových schránek
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06409
Žadatel:STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR

Název projektu:Zateplení objektu bytového domu Na Valtické 48 a 49
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07758
Žadatel:Společenství vlastníků Na Valtické 48 a 49, Břeclav

Název projektu:Rekonstrukce bloku 13 v Chanově
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07709
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Název projektu:Rekonstrukce výtahů bytového domu Trnková 17,19
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07736
Žadatel:Společenství pro dům Trnkova 535/17, 534/19, Olomouc-Nové Sady

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00687
Žadatel:Obec Studnice

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Boskovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00014
Žadatel:MĚSTO BOSKOVICE

Název projektu:Územně analytické podklady správního území obce Jaroměř
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00019
Žadatel:MĚSTO JAROMĚŘ

Název projektu:Technická pomoc při pořizování územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Kadaň
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00020
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Benešov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00021
Žadatel:Město Benešov

Název projektu:Územně analytické podklady správního území města Jablonec nad Nisou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00022
Žadatel:Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektu:Územně analytické poklady obcí - ORP Zábřeh
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00023
Žadatel:Město Zábřeh

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Bystřice nad Pernštejnem
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00025
Žadatel:MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Mikulov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00001
Žadatel:MĚSTO MIKULOV

Název projektu:Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Písek
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00002
Žadatel:Město Písek

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Vítkov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00032
Žadatel:MĚSTO VÍTKOV

Název projektu:Dílčí část ÚAP ORP Dačice - Rozbor udržitelného rozvoje území
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00033
Žadatel:Město Dačice

Název projektu:Územně analytické podklady správního území obce Svitavy
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00034
Žadatel:Město Svitavy

Název projektu:Územně analytické podklady správního území obce Polička
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00036
Žadatel:Město Polička

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Tanvald
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00006
Žadatel:MĚSTO TANVALD

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - ORP Lipník nad Bečvou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00003
Žadatel:Město Lipník nad Bečvou

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - ORP Havířov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00005
Žadatel:Statutární město Havířov

Název projektu:Podpora při zavádění územně analytických podkladů (ORP Lanškroun)
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00026
Žadatel:Město Lanškroun

Název projektu:Technická pomoc při zpracování údajů o území a zpracování ÚAP správního obvodu MÚ Litoměřice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00037
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností - Nový Jičín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00038
Žadatel:Město Nový Jičín

Název projektu:Zavádění územně analytických podkladů obcí - ORP Přelouč
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00010
Žadatel:Město Přelouč

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - ORP Hranice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00011
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00012
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:Územně analytické podklady správního území obce Vysoké Mýto
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00013
Žadatel:Město Vysoké Mýto

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Bruntál
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00015
Žadatel:Město Bruntál

Název projektu:Územně analytické podklady pro ORP Hořice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00029
Žadatel:Město Hořice

Název projektu:Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Prachatice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00016
Žadatel:MĚSTO PRACHATICE

Název projektu:Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Šlapanice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00017
Žadatel:Město Šlapanice

Název projektu:Územně analytické podklady ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litomyšl
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00018
Žadatel:Město Litomyšl

Název projektu:Územně analytické podklady správního území města Nová Paka
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00028
Žadatel:Město Nová Paka

Název projektu:Územně analytické podklady správního území města Jičín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00030
Žadatel:Město Jičín

Název projektu:Územně analytické podklady správního území obce Moravská Třebová
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00035
Žadatel:Město Moravská Třebová

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - ORP Mohelnice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00040
Žadatel:Město Mohelnice

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Nové Město na Moravě
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00050
Žadatel:MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Název projektu:Územně analytické podklady správního území Hradec Králové
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00041
Žadatel:Statutární město Hradec Králové

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Rakovník
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00049
Žadatel:Město Rakovník

Název projektu:Sběr dat a technická pomoc při pořizování ÚAP pro ORP Náměšť nad Oslavou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00053
Žadatel:MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Název projektu:Územně analytické podklady pro správní obvod Městského úřadu Krnov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00042
Žadatel:Město Krnov

Název projektu:Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Semily
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00045
Žadatel:Město Semily

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Odry
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00054
Žadatel:Město Odry

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Nový Bor
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00056
Žadatel:MĚSTO NOVÝ BOR

Název projektu:ÚAP Pardubického kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00043
Žadatel:PARDUBICKÝ KRAJ

Název projektu:Územně analytické podklady - ORP Bohumín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00044
Žadatel:Město Bohumín

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - ORP Konice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00046
Žadatel:MĚSTO KONICE

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - ORP Přerov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00047
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:Územně analytické podklady pro správní území obce s rozšířenou působností Jilemnice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00057
Žadatel:Město Jilemnice

Název projektu:Územně analytické podklady pro ORP Kladno
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00110
Žadatel:Statutární město Kladno

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů města Kravaře
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00100
Žadatel:Město Kravaře

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - obec s rozšířenu působností Orlová
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00104
Žadatel:Město Orlová

Název projektu:Vypracování odborných průzkumů a analytické části ÚAP pro území ORP Rychnov n. Kn.
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00105
Žadatel:Město Rychnov nad Kněžnou

Název projektu:Územně analytické podklady ORP - Frýdlant nad Ostravicí
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00090
Žadatel:Město Frýdlant n.O.

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Česká Třebová
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00095
Žadatel:Město Česká Třebová

Název projektu:Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností České Budějovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00094
Žadatel:Statutární město České Budějovice

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Jablunkov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00099
Žadatel:Město Jablunkov

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Bílovec
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00107
Žadatel:Město Bílovec

Název projektu:ÚAP pro Bílinu
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00093
Žadatel:MĚSTO BÍLINA

Název projektu:ORP Bučovice - UAP
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00039
Žadatel:Město Bučovice

Název projektu:Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00031
Žadatel:MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Ivančice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00052
Žadatel:Město Ivančice

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů (ORP Vyškov)
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00048
Žadatel:Město Vyškov

Název projektu:Územně analytické podklady správního území ORP Karviná
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00111
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Název projektu:Zavádění územně analytických podkladů-obec s rozšířenou působností Rumburk
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00101
Žadatel:Město Rumburk

Název projektu:Varnsdorf - územně analytické podklady obce
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00102
Žadatel:MĚSTO VARNSDORF

Název projektu:Město Třeboň UAP
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00103
Žadatel:Město Třeboň

Název projektu:Územě analytické podklady obcí - ORP Šternberk
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00096
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Beroun
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00108
Žadatel:Město Beroun

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů pro správní území obce s rozšířenou působností Dobříš
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00109
Žadatel:MĚSTO DOBŘÍŠ

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00091
Žadatel:Město Tišnov

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů správního území ORP Olomouc
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00092
Žadatel:Statutární město Olomouc

Název projektu:Zpracování ÚAP pro správní obvod ORP Mnichovo Hradiště
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00115
Žadatel:Město Mnichovo Hradiště

Název projektu:Územně analytické podklady pro ORP Frenštát pod Radhoštěm
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00122
Žadatel:Město Frenštát pod Radhoštěm

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Tábor
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00027
Žadatel:MĚSTO TÁBOR

Název projektu:Technická pomoc při zpracování územně analytických podkladů ORP Broumov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00106
Žadatel:MĚSTO BROUMOV

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00097
Žadatel:MĚSTO BLANSKO

Název projektu:Zavedení územně analytických podkladů ve správním obvodu ORP Rosice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00113
Žadatel:Město Rosice

Název projektu:ÚAP pro spádové území ORP Hlinsko
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00119
Žadatel:Město Hlinsko

Název projektu:ÚAP obcí pro správní území ORP Milevsko
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00124
Žadatel:Město Milevsko

Název projektu:Územně analytické podklady správního území obce Trutnov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00130
Žadatel:Město Trutnov

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00120
Žadatel:Město Ústí nad Orlicí

Název projektu:Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Králíky
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00132
Žadatel:Město Králíky

Název projektu:Územně analytické podklady Kuřim
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00098
Žadatel:Město Kuřim

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Litvínov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00156
Žadatel:MĚSTO LITVÍNOV

Název projektu:Územně analytické podklady pro správní území ORP Moravské Budějovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00117
Žadatel:MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Název projektu:Ústí nad Labem - zpracování údajů o území a územně analytické podklady
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00118
Žadatel:Statutární město Ústí nad Labem

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů (ORP Opava)
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00141
Žadatel:Statutární město Opava

Název projektu:Rekonstrukce bytového domu Na Valtické 82-84, Břeclav
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07771
Žadatel:DYJE, stavební bytové družstvo

Název projektu:Žitná 829-830, Liberec - Výměna vstupních dveří a oken
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07874
Žadatel:Stavební bytové družstvo SEVER

Název projektu:Revitalizace - stavební úpravy bytového domu Kysucká 1795/9 - Český Těšín, Svibice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07843
Žadatel:Stavební bytové družstvo Těšíňan

Název projektu:Revitalizace náměstí Budovatelů
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07822
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Název projektu:Višňovka - úprava vnitrobloku č. 35
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07828
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:Revitalizace - stavební úpravy bytového domu Kysucká 1808/6 - Český Těšín, Svibice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07842
Žadatel:Stavební bytové družstvo Těšíňan

Název projektu:Dukla - 4. a 5. fáze (úprava vnitrobloků mezi ul Jilemnického a Gorkého)
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07830
Žadatel:Statutární město Pardubice

Název projektu:Revitalizace - stavební úpravy bytového domu Polní 1800/45 - Český Těšín, Svibice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07844
Žadatel:Stavební bytové družstvo Těšíňan

Název projektu:Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice I - 2.etapa - ul. Křičkova, Obnova hracích hřišť- II.etapa
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07776
Žadatel:Město HODONÍN

Název projektu:Modernizace výtahů
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07752
Žadatel:Bytové družstvo Žerotínova 355/44

Název projektu:Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/09.07318
Žadatel:statutární město Plzeň

Název projektu:Rekonstrukce bloku 2 v Chanově
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07708
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Název projektu:Rekonstrukce a modernizace společných prostor objektu
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07753
Žadatel:Bytové družstvo Žerotínova 355/44

Název projektu:U Potůčku 612- 614, Liberec - Výměna výtahů, výměna rozvodů TV a SV
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07814
Žadatel:Společenství vlastníků U Potůčku 612, 613, 614

Název projektu:Regenerace bytového domu bl. G, ul. Hamerská v Litvínově - Janově - Výměna oken a MIV
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07744
Žadatel:Stavební bytové družstvo Krušnohor

Název projektu:Rekonstrukce výtahů domu v ulici Dobiášova 865
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07794
Žadatel:BD Dobiášova 865, družstvo

Název projektu:Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07760
Žadatel:Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Název projektu:Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07768
Žadatel:Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Název projektu:Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07769
Žadatel:Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Název projektu:Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07811
Žadatel:Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Název projektu:Rekonstrukce bloku 11 v Chanově
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07706
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Název projektu:Zateplení štítové stěny a rekonstrukce výtahů Novodvorská 3076, J. Čapka 3097-3099 F-M
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07790
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3076, J. Čapka 3097-3099

Název projektu:Energetické opatření bytového domu Zikova 26,28
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07735
Žadatel:BYTOVÉ DRUŽSTVO ZIKOVA

Název projektu:Energetická opatření bytového domu Trnková 17,19
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07737
Žadatel:Společenství pro dům Trnkova 535/17, 534/19, Olomouc-Nové Sady

Název projektu:Rekonstrukce bloku 8 v Chanově
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07707
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Sedlčany
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00129
Žadatel:MĚSTO SEDLČANY

Název projektu:Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Rožnov pod Radhoštěm (I., II., III.)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06823
Žadatel:Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektu:Město Přelouč - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06852
Žadatel:Město Přelouč

Název projektu:Technologické centrum a elektronická spisová služba
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06796
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Technologické centrum ORP Přeštice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06887
Žadatel:Město Přeštice

Název projektu:Územně analytické podklady v ORP Kyjov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00123
Žadatel:Město KYJOV

Název projektu:Zpracování částí územně analytických podkladů pro správní území města Ostrov jako ORP
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00128
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Lesopark Žižkův Vrch v Jablonci nad Nisou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07496
Žadatel:Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00146
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Hlučín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00166
Žadatel:Město Hlučín

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů (ORP Litovel)
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00169
Žadatel:Město Litovel

Název projektu:Rozvoj služeb e-Governmentu v ORP Bruntál
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06809
Žadatel:Město Bruntál

Název projektu:ORP Holešov "Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu"
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06725
Žadatel:MĚSTO HOLEŠOV

Název projektu:Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Moravské Budějovice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06726
Žadatel:MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Název projektu:Vnitřní integrace úřadu ORP Humpolec dle III. části výzvy 06 IOP
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06867
Žadatel:Město Humpolec

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Moravský Krumlov I - III
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06791
Žadatel:Město Moravský Krumlov

Název projektu:Vnitřní integrace Městkého úřadu Prostějov
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06772
Žadatel:Statutární město Prostějov

Název projektu:Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba v území města Mostu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06813
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Název projektu:ÚAP - ORP Holice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00139
Žadatel:Město Holice

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů pro správní území ORP Horšovský Týn
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00153
Žadatel:Město Horšovský Týn

Název projektu:Územně analytické podklady pro území ORP Dvůr Králové nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00143
Žadatel:Město Dvůr Králové nad Labem

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů pro správní území ORP Rokycany
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00152
Žadatel:Město Rokycany

Název projektu:Územně analytické podklady správního území obce Dobruška
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00142
Žadatel:Město Dobruška

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů pro správní území ORP Sušice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00155
Žadatel:Město Sušice

Název projektu:Územně analytické podklady správního území obce Vrchlabí
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00145
Žadatel:Město Vrchlabí

Název projektu:Územně analytické podklady správního území města Soběslav
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00171
Žadatel:MĚSTO SOBĚSLAV

Název projektu:Územně analytické podklady pro ORP Nový Bydžov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00162
Žadatel:Město Nový Bydžov

Název projektu:Územně analytické podklady pro úřad obce s rozšířenou působností Znojmo (dále jen ORP Znojmo)
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00116
Žadatel:Město Znojmo

Název projektu:Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00148
Žadatel:Město Slavkov u Brna

Název projektu:ÚAP ORP Židlochovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00149
Žadatel:Město Židlochovice

Název projektu:Provedení odborných průzkumů a zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Český Krumlov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00151
Žadatel:Město Český Krumlov

Název projektu:Pořízení a zpracování územně analytických podkladů ORP Turnov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00163
Žadatel:Město Turnov

Název projektu:Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00189
Žadatel:Město Strakonice

Název projektu:Územně analytické podklady - ORP Třinec
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00173
Žadatel:Město Třinec

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod města Blatná
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00177
Žadatel:Město Blatná

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VIZOVICE
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00185
Žadatel:MĚSTO VIZOVICE

Název projektu:Územně analytické podklady pro ORP Lovosice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00174
Žadatel:Město Lovosice

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00186
Žadatel:Město Valašské Klobouky

Název projektu:Územně analytické podklady ORP - Rýmařov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00187
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Železný Brod
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00165
Žadatel:MĚSTO ŽELEZNÝ BROD

Název projektu:Technická pomoc při zpracování ÚAP pro správní území ORP Hustopeče
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00147
Žadatel:MĚSTO HUSTOPEČE

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00164
Žadatel:Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektu:Zavádění územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Žamberk
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00127
Žadatel:Město Žamberk

Název projektu:Rekonstrukce bytového domu č.p.1338-9, Pichlova
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07534
Žadatel:Společenství vlastníků domu čp. 1338 a 1339, Pichlova, Pardubice

Název projektu:Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 923
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07316
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Burianova 923

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Česká Lípa
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00210
Žadatel:MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Název projektu:Územní plán Kadaně
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00180
Žadatel:MĚSTO KADAŇ

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE - ORP ZLÍN
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00190
Žadatel:statutární město Zlín

Název projektu:Trhové Sviny - rozbor udržitelného rozvoje území
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00176
Žadatel:Město TRHOVÉ SVINY

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Příbram
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00193
Žadatel:Město Příbram

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - Kraslice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00197
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů pro ORP Jeseník
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00114
Žadatel:Město Jeseník

Název projektu:Zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území ORP Velké Meziříčí
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00224
Žadatel:MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Název projektu:Technické vybavení pro ŘO IOP
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/01.00158
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů pro správní území ORP Blovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00154
Žadatel:Město Blovice

Název projektu:Zpracování vybraných jevů z ÚAP pro území ORP Černošice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00216
Žadatel:MĚSTO ČERNOŠICE

Název projektu:Vypracování ÚAP pro ORP Světlá nad Sázavou 2008
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00172
Žadatel:Město Světlá nad Sázavou

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Vlašim
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00175
Žadatel:Město Vlašim

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů pro správní území ORP Frýdlant
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00220
Žadatel:MĚSTO FRÝDLANT

Název projektu:Zpracování údajů ÚAP pro ORP Slaný
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00221
Žadatel:Město Slaný

Název projektu:Zavedení ÚAP v obci s rozšířenou působností Liberec
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00227
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HOLEŠOV
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00192
Žadatel:MĚSTO HOLEŠOV

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00201
Žadatel:MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ UHERSKÝ BROD
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00204
Žadatel:MĚSTO UHERSKÝ BROD

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00202
Žadatel:Město Valašské Meziříčí

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00213
Žadatel:MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Název projektu:Územně analytické podklady pro Královéhradecký kraj
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00244
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů pro správní území ORP Tachov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00230
Žadatel:Město Tachov

Název projektu:ÚAP ORP Jindřichův Hradec
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00207
Žadatel:Město Jindřichův Hradec

Název projektu:Zpracování územního plánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00195
Žadatel:Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Název projektu:ÚAP města Týn nad Vltavou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00237
Žadatel:MĚSTO TÝN NAD VLTAVOU

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00247
Žadatel:OBEC OBYČTOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00249
Žadatel:Obec Prostřední Bečva

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00260
Žadatel:OBEC KOSTELEC U HOLEŠOVA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00251
Žadatel:Město Říčany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00261
Žadatel:OBEC CHOMÝŽ

Název projektu:ÚAP obcí - město Most
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00211
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Název projektu:Územně analytické podklady obcí v ORP Roudnice nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00212
Žadatel:Město Roudnice nad Labem

Název projektu:Zpracování části analytických podkladů pro správní území Aše jako obce s rozšířenou působností
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00226
Žadatel:Město Aš

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00198
Žadatel:Město Mariánské Lázně

Název projektu:Územně analytické podklady ORP Cheb
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00199
Žadatel:město Cheb

Název projektu:Vzdělávání pro ŘO IOP, zprostředkující subjekty IOP a PAS IOP
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/01.00159
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Publicita a komunikace 2008
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/01.00157
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00265
Žadatel:Obec Koleč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00266
Žadatel:Obec Bratronice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00246
Žadatel:Město Rožnov pod Radhoštěm

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00253
Žadatel:MĚSTO ZUBŘÍ

Název projektu:Zpracování ÚAP pro ORP Žďár nad Sázavou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00170
Žadatel:Město Žďár nad Sázavou

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů ORP Poděbrady
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00219
Žadatel:Město Poděbrady

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - Břeclav
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00150
Žadatel:MĚSTO BŘECLAV

Název projektu:Pořízení ÚAP Karlovy Vary
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00208
Žadatel:Město Karlovy Vary

Název projektu:Technická pomoc při zpracování územně analytických podkladů
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00178
Žadatel:Město Pacov

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů pro správní území ORP Domažlice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00182
Žadatel:Město Domažlice

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů pro správní území ORP Stříbro
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00231
Žadatel:Město Stříbro

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů pro správní území ORP Stod
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00229
Žadatel:Město Stod

Název projektu:Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Třebíč
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00218
Žadatel:MĚSTO TŘEBÍČ

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OTROKOVICE
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00222
Žadatel:Město Otrokovice

Název projektu:ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LUHAČOVICE
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00223
Žadatel:Město Luhačovice

Název projektu:Zavádění územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Děčín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00228
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Územně analytické podklady obcí obce s rozšířenou působností Hodonín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00200
Žadatel:Město HODONÍN

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Chomutov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00203
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Kroměříž
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00205
Žadatel:MĚSTO KROMĚŘÍŽ

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00214
Žadatel:Město Vsetín

Název projektu:Územně analytické podklady obcí - ORP Uničov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00215
Žadatel:Město Uničov

Název projektu:Pořízení územně analytických podkladů ORP Kolín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00233
Žadatel:Město Kolín

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00239
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Územně analytické podklady správního obvodu Pohořelice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00241
Žadatel:MĚSTO POHOŘELICE

Název projektu:Tvorba Územně analytických podkladů pro ORP Brno
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00242
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Územně analytické podklady pro ORP Nymburk
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00236
Žadatel:Město Nymburk

Název projektu:Zavádění ÚAP pro ORP Jihlava
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00240
Žadatel:Statutární město Jihlava

Název projektu:Územně analytické podklady Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00243
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:Zavádění územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Žatec
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00232
Žadatel:Město Žatec

Název projektu:Pomoc při zpracování ÚAP pro ORP Podbořany
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00238
Žadatel:Město Podbořany

Název projektu:Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00206
Žadatel:Město VESELÍ NAD MORAVOU

Název projektu:Zpracování územně analytických podkladů pro správní obvod města Humpolec
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00225
Žadatel:Město Humpolec

Název projektu:Specifické úpravy aplikací Monit7+ IOP a webové žádosti Benefit7 pro IOP
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/01.00184
Žadatel:Centrum pro regionální rozvoj ČR

Název projektu:Pořízení územního plánu Litultovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07397
Žadatel:Městys Litultovice

Název projektu:Územní plán obce Píšť
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07465
Žadatel:Obec Píšť

Název projektu:Územní plán Petřvaldu
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07431
Žadatel:Obec Petřvald

Název projektu:Revitalizace bytového domu J. Suka č.p. 2943, č.p. 2944, č.p. 2945 Hodonín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07415
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek J. Suka č.p. 2943, č.p. 2944, č.p. 2945, Hodonín,

Název projektu:Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07310
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Revitalizace bytového domu J. Suka č.p. 2946, č.p. 2947, č.p. 2948 Hodonín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07418
Žadatel:Společenství vlastníků J.Suka č.p.2946, č.p.2947, č.p.2948, Hodonín

Název projektu:Rozvoj sociálního podnikání v severních Čechách
Číslo projektu:CZ.1.06/3.1.02/01.06969
Žadatel:1.Severočeské družstvo zdravotně postižených

Název projektu:Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzské 68
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07309
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Regenerace bytového domu Lesní 18, Hodonín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07491
Žadatel:HODOŇAN,stavební bytové družstvo

Název projektu:Revitalizace bytového domu Křičkova č.p. 2889, č.p. 2890, č.p. 2891, Hodonín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07416
Žadatel:Společenství vlastníků Křičkova č.p. 2889, č.p. 2890, č.p. 2891, Hodonín

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Veselí nad Moravou I - III
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06742
Žadatel:Město VESELÍ NAD MORAVOU

Název projektu:Územní plán Dětmarovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07456
Žadatel:Obec Dětmarovice

Název projektu:Územní plán Adamov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07474
Žadatel:MĚSTO ADAMOV

Název projektu:IPRM Nový Jičín - revitalizace etapa Jubilejní-Budovatelů
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07286
Žadatel:Město Nový Jičín

Název projektu:Technologické centrum ORP Slavkov u Brna včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06872
Žadatel:Město Slavkov u Brna

Název projektu:Město Beroun - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06760
Žadatel:Město Beroun

Název projektu:Regenerace bytového domu Sirotčí 39A
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07301
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:IPRM Nový Jičín - revitalizace ulice Dlouhá - Karla Čapka
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07287
Žadatel:Město Nový Jičín

Název projektu:Výdaje na externí hodnotitele a výběrové komise ZS MV 2010
Číslo projektu:CZ.1.06/6.1.00/01.07526
Žadatel:MINISTERSTVO VNITRA

Název projektu:Technologické centrum, eSpSl a vnitřní integrace úradu města Bystřice nad Pernštejnem
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06850
Žadatel:MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Název projektu:Výdaje za služby externích dodavatelů ZS MV 2010
Číslo projektu:CZ.1.06/6.1.00/01.07527
Žadatel:MINISTERSTVO VNITRA

Název projektu:II. - Řešení elektronické spisové služby ORP Havlíčkův Brod a obcí ve spádovém obvodu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06698
Žadatel:MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Název projektu:Technologické centrum, el. spisová služba a vnitřní integrace úřadu ve správním území města Orlová
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06755
Žadatel:Město Orlová

Název projektu:Technologické centrum obce s rozšířenou působností Pelhřimov (I. - III.)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06789
Žadatel:Město Pelhřimov

Název projektu:Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace ORP Boskovice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06790
Žadatel:MĚSTO BOSKOVICE

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu pro ORP Vodňany
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06886
Žadatel:Město Vodňany

Název projektu:I. Technologické centrum, II. elektronické spisové služby, III.vnitřní integrace úřadu - ORP Jeseník
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06913
Žadatel:Město Jeseník

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Domažlice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06803
Žadatel:Město Domažlice

Název projektu:Technologické centrum ORP Prachatice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06806
Žadatel:MĚSTO PRACHATICE

Název projektu:Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba pro město Šternberk
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06808
Žadatel:Město Šternberk

Název projektu:Technologické centrum ORP města Česká Lípa
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06836
Žadatel:MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Název projektu:Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Strakonice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06807
Žadatel:Město Strakonice

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07568
Žadatel:Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Název projektu:Integrované operační středisko - Policejní prezidium ČR
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07554
Žadatel:MINISTERSTVO VNITRA

Název projektu:Zajištění administrativní podpory
Číslo projektu:CZ.1.06/6.1.00/01.07863
Žadatel:Centrum pro regionální rozvoj ČR

Název projektu:Expertní podpora pro IOP v CRR ČR v rámci účetní a auditní oblasti
Číslo projektu:CZ.1.06/6.1.00/01.07866
Žadatel:Centrum pro regionální rozvoj ČR

Název projektu:Komunikační a propagační aktivity CRR ČR v rámci IOP v roce 2011
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07867
Žadatel:Centrum pro regionální rozvoj ČR

Název projektu:IPRM Jirkov - Lokalita Na Borku - ostatní aktivity
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07015
Žadatel:Město Jirkov

Název projektu:Expertní podpora CRR ČR pro konzultace a kontrolu ZŘ a VZMR
Číslo projektu:CZ.1.06/6.1.00/01.07864
Žadatel:Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Název projektu:Revitalizace vnitrobloku ul. Holasická - Grudova - Vítečkova
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07860
Žadatel:Statutární město Opava

Název projektu:Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07829
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název projektu:Dobiášova 855, Liberec - Výměna výtahů
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07767
Žadatel:Bytové družstvo Dobiáš

Název projektu:Dobiášova 855, Liberec - Výměna rozvodů vody a odpadů
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07766
Žadatel:Bytové družstvo Dobiáš

Název projektu:Revitalizace ulice Erbenova, Mladá Boleslav
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07833
Žadatel:Statutární město Mladá Boleslav

Název projektu:Rekonstrukce bytového domu Spáčilova 3464-67 v Kroměříži
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07808
Žadatel:Společenství vlastníků bytů Kroměříž, Spáčilova 3464 - 3467

Název projektu:Revitalizace bytového domu č.p. 3145-3146 na ulici M. Chasáka ve Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07819
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek M.Chasáka 3145-3146

Název projektu:Revitalizace bytového domu č.p. 3068-3071 na ulici Novodvorské ve Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07818
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3068-3071

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Úprkova 3916-18, Kroměříž
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07805
Žadatel:Společenství vlastníků domu Úprkova 3916,3917,3918, Kroměříž

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Rumunská 4056-57, Kroměříž
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07803
Žadatel:Společenství vlastníků domu Rumunská 4056, 4057, Kroměříž

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu č.p. 1817 ul. Jiráskova, Vsetín na parcele č. 2342, k.ú. Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07670
Žadatel:Stavební bytové družstvo Vsetín

Název projektu:Revitalizace bytového fondu v městské části Orlová - Poruba v rámci IPRM Orlová 5.2.b) 2011
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07739
Žadatel:RPG Byty, s.r.o.

Název projektu:Rekonstrukce střechy bytového domu Francouzská 4027-29, Kroměříž
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07804
Žadatel:SVORNOST, stavební bytové družstvo

Název projektu:Zateplení a sanace panelového domu ul. Pionýrů 1697 - 1699, Jirkov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07825
Žadatel:Stavební bytové družstvo Chomutov

Název projektu:Revitalizace ulice Havlíčkova
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07832
Žadatel:Statutární město Mladá Boleslav

Název projektu:Rekonstrukce technického vybavení bytového domu Zikova 26,28
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07738
Žadatel:BYTOVÉ DRUŽSTVO ZIKOVA

Název projektu:Revitalizace bytového fondu v městské části Orlová - Poruba v rámci IPRM Orlová 5.2.c) 2011
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07740
Žadatel:RPG Byty, s.r.o.

Název projektu:Revitalizace ulice Na Radouči, Mladá Boleslav
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07756
Žadatel:Statutární město Mladá Boleslav

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu ul. Kobzáňova č.p. 1630, 755 01 Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07690
Žadatel:Společenství vlastníků domu Kobzáňova 1630, Vsetín, PSČ 755 01

Název projektu:Technologické centrum ORP Valašské Klobouky a e-Governmentové služby ve správním území ORP
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06844
Žadatel:Město Valašské Klobouky

Název projektu:I.Zřízení technologic. centra, II.pořízení elektr. spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06843
Žadatel:Město Vsetín

Název projektu:Město Luhačovice - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obv
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06757
Žadatel:Město Luhačovice

Název projektu:Technologická centra obcí s rozšířenou působností - část I., II. a III.; ORP Kolín
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06876
Žadatel:Město Kolín

Název projektu:Územní plán Chomutov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07471
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Technologické centrum ORP Hradec Králové - I., II.
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06835
Žadatel:Statutární město Hradec Králové

Název projektu:Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06492
Žadatel:Statutární město Opava

Název projektu:Vnitřní integrace úřadu ORP Třinec
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06753
Žadatel:Město Třinec

Název projektu:I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace a II. elektronická spisová služba ORP Kravaře
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06812
Žadatel:Město Kravaře

Název projektu:I.Zřízení technol. centra a II.pořízení elektronické spisové sl. včetně III.vnitřní integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06795
Žadatel:Město Rýmařov

Název projektu:Rozvoj služeb E-Governmentu v obcích ORP Náměšť nad Oslavou
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06874
Žadatel:MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Židlochovice I - III
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06863
Žadatel:Město Židlochovice

Název projektu:Technologické centrum ORP Broumov a elektronická spisová služba - I. a II. část výzvy
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06816
Žadatel:Město Broumov

Název projektu:Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06720
Žadatel:MĚSTO TŘEBÍČ

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu ve Žďáře nad Sázavou - část I.-III. Výzvy 06
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06817
Žadatel:Město Žďár nad Sázavou

Název projektu:Technologické centrum, spisová služba a vnitřní integrace Městského úřadu Pohořelice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06871
Žadatel:MĚSTO POHOŘELICE

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06610
Žadatel:Město Rosice

Název projektu:Územní plán Dvůr Králové nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07467
Žadatel:Město Dvůr Králové nad Labem

Název projektu:Technologické centrum I.
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06682
Žadatel:statutární město Plzeň

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Ivančice I - III
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06784
Žadatel:Město Ivančice

Název projektu:Územní plán Statutárního města Kladna
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07461
Žadatel:Statutární město Kladno

Název projektu:Územní plán Javorník
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07359
Žadatel:Město Javorník

Název projektu:Územní plán Horní Tošanovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07459
Žadatel:Obec Horní Tošanovice

Název projektu:Územní plán obce Dříteň
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07427
Žadatel:OBEC DŘÍTEŇ

Název projektu:Územní plán Moravský Beroun
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07462
Žadatel:Město Moravský Beroun

Název projektu:Územní plán Břeclav
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07452
Žadatel:MĚSTO BŘECLAV

Název projektu:Územní plán Bohumína
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07428
Žadatel:Město Bohumín

Název projektu:Územní plán Roudné
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07482
Žadatel:OBEC ROUDNÉ

Název projektu:Územní plán Města Kelč
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07424
Žadatel:Město Kelč

Název projektu:Územní plán města Chropyně
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07413
Žadatel:MĚSTO CHROPYNĚ

Název projektu:Územní plán obce Vacov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07421
Žadatel:Obec Vacov

Název projektu:Zpracování územního plánu pro obec Čeladná
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07466
Žadatel:Obec Čeladná

Název projektu:Lesní práce - sociální podnik rovných příležitostí
Číslo projektu:CZ.1.06/3.1.02/01.06963
Žadatel:Trutnovská zeleň, o.p.s.

Název projektu:Zateplení střechy, panelový dům Jindřicha Plachty 173-175, Ústí nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07319
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu J.Plachty 173,174,175, Ústí nad Labem

Název projektu:Územní plán Lodhéřov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07423
Žadatel:Obec Lodhéřov

Název projektu:Výměna oken a rozvodů vody 17.listopadu 1182-1184 Mladá Boleslav
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07335
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1182 - 1184 ul. 17. listopadu, Mladá Boleslav II

Název projektu:Výměna výtahů a rekonstrukce výtahových šachet Kamenná 5122-5123, Chomutov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07515
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek ul. Kamenná, čp. 5122-5123 v Chomutově

Název projektu:Územní plán Cheb
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07403
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Výměna výtahů v bytových domech Boženy Němcové 69, 71, Cheb
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07404
Žadatel:Stavební bytové družstvo Cheb

Název projektu:Zateplení a sanace panelového domu ul. Hutnická 5303 - 5304, Chomutov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07514
Žadatel:Stavební bytové družstvo Chomutov

Název projektu:Územní plán Klenovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07481
Žadatel:OBEC KLENOVICE

Název projektu:Stavební úpravy a rekonstrukce výtahů 17.listopadu 1174-1175 Mladá Boleslav
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07129
Žadatel:Stavební bytové družstvo Mladá Boleslav

Název projektu:Zpracování územního plánu Lipí (okres České Budějovice)
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07449
Žadatel:OBEC LIPÍ

Název projektu:Pořízení územního plánu Kyjova
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07472
Žadatel:Město KYJOV

Název projektu:Územní plán Dolní Hořice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07484
Žadatel:Obec Dolní Hořice

Název projektu:Velké Pavlovice - nový územní plán
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07453
Žadatel:MĚSTO VELKÉ PAVLOVICE

Název projektu:Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07521
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07524
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Územní plán Kraslice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07439
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Úprava územního plánu Jarošov nad Nežárkou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07440
Žadatel:Obec Jarošov nad Nežárkou

Název projektu:Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07463
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Územní plán Přeštice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07479
Žadatel:Město Přeštice

Název projektu:Územní plán obce Lidečko
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07464
Žadatel:Obec Lidečko

Název projektu:Územní plán obce Smilovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07443
Žadatel:Obec Smilovice

Název projektu:Zpracování územního plánu Lysá nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07445
Žadatel:Město Lysá nad Labem

Název projektu:Územní plán Hranic
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07369
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Pořízení územního plánu Kobeřice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07385
Žadatel:Obec Kobeřice

Název projektu:Úprava územního plánu města Žacléř
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07375
Žadatel:Město Žacléř

Název projektu:Územní plán Růžďka
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07394
Žadatel:Obec Růžďka

Název projektu:Zpracování Návrhu územního plánu obce Štarnov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07478
Žadatel:Obec Štarnov

Název projektu:Úprava územního plánu města Nová Včelnice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07441
Žadatel:Město Nová Včelnice

Název projektu:Územní plán města Stráž nad Nežárkou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07429
Žadatel:Město Stráž nad Nežárkou

Název projektu:Územní plán obce Horní Kruty
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07400
Žadatel:Obec Horní Kruty

Název projektu:Klobouky u Brna - nový územní plán
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07454
Žadatel:Město Klobouky u Brna

Název projektu:Územní plán Světlá nad Sázavou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07395
Žadatel:Město Světlá nad Sázavou

Název projektu:Územní plán obce Lužná
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07426
Žadatel:Obec Lužná

Název projektu:Územní plán obce Rudník
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07460
Žadatel:Obec Rudník

Název projektu:Územní plán Dobrá Voda u Českých Budějovic
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07433
Žadatel:Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic

Název projektu:Zřízení technol. centra a pořízení elektronické spisové sl. včetně vnitřní integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06737
Žadatel:Město Třeboň

Název projektu:Územní plán Lukavec
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07420
Žadatel:Městys Lukavec

Název projektu:Územní plán Otovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07419
Žadatel:Obec Otovice

Název projektu:Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní intergrace úřadu, I. II.a III. část výzvy
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06859
Žadatel:Město Hořice

Název projektu:Územní plán obce Jablůnka
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07411
Žadatel:Obec Jablůnka

Název projektu:Územní plán Starovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07528
Žadatel:OBEC STAROVICE

Název projektu:Zpracování Územního plánu Kořenov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07436
Žadatel:OBEC KOŘENOV

Název projektu:Pouzdřany - nový územní plán
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07477
Žadatel:OBEC POUZDŘANY

Název projektu:Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07522
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Územní plán obce Hradec nad Svitavou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07434
Žadatel:Obec Hradec nad Svitavou

Název projektu:Zpracování Územního plánu města Desná
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07435
Žadatel:MĚSTO DESNÁ

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska a v obcích správního obvodu ORP Milevsko
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06884
Žadatel:Město Milevsko

Název projektu:Revitalizace Nového parku v Severním sídlišti - objekt parkovací stání J.Palacha - U Penzionu
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07352
Žadatel:Statutární město Mladá Boleslav

Název projektu:Vintřní integrace úřadu ORP dle III. části výzvy IOP
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06873
Žadatel:Město Slavkov u Brna

Název projektu:Vnitřní integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06777
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Technologické centrum ORP a spisová služba
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06778
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Nový Bydžov - I.,II. a III. část výzvy
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06858
Žadatel:Město Nový Bydžov

Název projektu:Evaluace postupu implementace prioritní osy 4 IOP
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07501
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:II. část - Servisní podpora MONIT pro SROP a JPD 2
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07517
Žadatel:Centrum pro regionální rozvoj ČR

Název projektu:Evaluace komunikačních a propagačních aktivit IOP
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07502
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Evaluace změn programového dokumentu IOP
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07504
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Technologické centrum ORP Rychnov nad Kněžnou, část I. - III.
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06759
Žadatel:Město Rychnov nad Kněžnou

Název projektu:Technologické centrum, spisová služba ORP Třinec
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06820
Žadatel:Město Třinec

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu Města Písek a v obcích správního obvodu ORP Písek
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06768
Žadatel:Město Písek

Název projektu:Technologické centrum obce s rozšířenou působností Kopřivnice I - III
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06728
Žadatel:Město Kopřivnice

Název projektu:Technologické centrum a elektronická spisová služba v ORP Kutná Hora
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06788
Žadatel:Město Kutná Hora

Název projektu:I.Zřízení technologic. centra, II.pořízení elektr. spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06685
Žadatel:Statutární město Zlín

Název projektu:Vybudování technologického centra ORP Český Brod
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06727
Žadatel:Město Český Brod

Název projektu:Technologické centrum ORP Jičín, el.spisová služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín(I.-III. část výzvy)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06860
Žadatel:Město Jičín

Název projektu:Technologické centrum ORP Svitavy včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06738
Žadatel:Město Svitavy

Název projektu:Transformace Ústavu sociální péče Jinošov
Číslo projektu:CZ.1.06/3.1.00/02.06970
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:I.Technologické centrum, III.vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba města Hlučín
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06740
Žadatel:Město Hlučín

Název projektu:Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu města Tišnov
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06779
Žadatel:Město Tišnov

Název projektu:Technologické centrum pro ORP Hlinsko a pořízení elektronické spisové služby pro ORP Hlinsko
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06767
Žadatel:Město Hlinsko

Název projektu:Rozvoj služeb eGovnernmentu ve správním obvodu ORP Bučovice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06861
Žadatel:Město Bučovice

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v obvodu ORP Mikulov
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06705
Žadatel:MĚSTO MIKULOV

Název projektu:Územní plán Blansko
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07273
Žadatel:MĚSTO BLANSKO

Název projektu:Rekonstrukce výtahů v panelovém domě Školní 827/3 a 828/5
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07052
Žadatel:Ing. Lubomír Netolický

Název projektu:Rekonstrukce osobního výtahu BD Dukelská 1818, Vsetín na parcele č. 2343, k.ú. Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07296
Žadatel:Stavební bytové družstvo Vsetín

Název projektu:Rekonstrukce výtahů.
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07092
Žadatel:"Společenství vlastníků jednotek Dvořákova 669/27 a 670/29, Karlovy Vary"

Název projektu:Stavební úpravy domu č.p. 1188, M. Václavka, Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07242
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek č.p. 1188 Matouše Václavka, Vsetín

Název projektu:REGENERACE BYT. DOMU NA UL. ŽEROTÍNOVA Č.P. 992 VSETÍN
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07263
Žadatel:Finreal Vsetín a.s.

Název projektu:Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07343
Žadatel:Společenství pro dům Jiráskova 1812 Vsetín

Název projektu:Technologické centrum a elektronická spisová služba v ORP Čáslav
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06878
Žadatel:Město Čáslav

Název projektu:Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Chrudim - I. a II. část výzvy
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06800
Žadatel:Město Chrudim

Název projektu:Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06786
Žadatel:Město Znojmo

Název projektu:Revitalizace bytového domu Uherské Hradiště, 28. října 985
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07086
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek 28. října 985

Název projektu:Zateplení objektu a úpravy fasády č.p.1419 Záviše Kalandry, Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07079
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek č.p. 1419 Zav. Kalandry, Vsetín

Název projektu:Stavební úpravy bytového panelového domu Školní 714/30 v Karlových Varech
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07085
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Školní 714/30, Karlovy Vary

Název projektu:SM Liberec - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06773
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název projektu:Spisové služby ORP Chotěboř
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06749
Žadatel:MĚSTO CHOTĚBOŘ

Název projektu:III. Vnitřní integrace magistrátu města Přerova
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06758
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:Vnitřní integrace Městského úřadu Chrudim - III. část výzvy
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06762
Žadatel:Město Chrudim

Název projektu:Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Český Krumlov
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06885
Žadatel:Město Český Krumlov

Název projektu:Technologické centrum ORP Valašské Meziříčí včetně spisové služby a integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06754
Žadatel:Město Valašské Meziříčí

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Pod Svahy 989-993, UH
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07083
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Pod Svahy 989-993

Název projektu:Územní plán Hostouň
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07422
Žadatel:Město Hostouň

Název projektu:Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 922
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07315
Žadatel:Společenství pro dům 922 Buriánova Liberec

Název projektu:Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Votice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06707
Žadatel:Město Votice

Název projektu:I.Vybudování technologického centra a II. pořízení elektronické spisové služby
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06517
Žadatel:Statutární město Kladno

Název projektu:Rekonstrukce výtahů domu SVJ 1958,1959,1960 Bílá, Náchod
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07302
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Bílá čp. 1958, 1959, 1960 Náchod

Název projektu:IPRM Jablonec nad Nisou - Rekonstrukce výtahů v bytovém domě SVBJ
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07126
Žadatel:"Společenství vlastníků bytových jednotek ul. Nová Pasířská č.p. 4039/17, 4040/19 a 4041/21 v Jablonci n.N."

Název projektu:Regenerace bytového domu Lexova 2122,2123 Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07061
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu 2122, 2123, Lexova, Pardubice

Název projektu:Halasova 895-896, Liberec. Výměna výtahů
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07143
Žadatel:Stavební bytové družstvo SEVER

Název projektu:Regenerace a revitalizace bytového domu Denisova 6,8,10,12
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07762
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:Regenerace a revitalizace bytového domu Husova 7
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07763
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:Rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici M. Chasáka 3145-3146 ve Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07720
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek M.Chasáka 3145-3146

Název projektu:Výměna svislých potrubních rozvodů, Lužická 391/10, Olomouc
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07704
Žadatel:Společenství vlastníků Lužická 391/10, Olomouc-Povel

Název projektu:Revitalizace Rochlice - ul. Burianova
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07795
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Název projektu:Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07684
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek v domech Nedvědova 357/1, 358/3 a 359/5 OLOMOUC

Název projektu:Regenerace bytového domu bl.R3, ul.Hamerská čp.332-333 v Litvínově - Janově- Výtahy
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07747
Žadatel:Stavební bytové družstvo Krušnohor

Název projektu:Rekonstrukce osobního výtahu v objektu Lužická 12, Olomouc
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07724
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Lužická 12, Olomouc.

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Šlapanice I - III
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06756
Žadatel:Město Šlapanice

Název projektu:Žitná 827 - 828, Liberec - Rekonstrukce a nástavba střechy
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07361
Žadatel:Stavební bytové družstvo SEVER

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06821
Žadatel:Město Lovosice

Název projektu:Integrace Agendových systémů SMO
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/09.07333
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07240
Žadatel:Olomoucký kraj

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v Jihočeském kraji
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07254
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/09.07389
Žadatel:Statutární město Zlín

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu na území Karlovarského kraje - část I. až VI.
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07146
Žadatel:Karlovarský kraj

Název projektu:e-Government Moravskoslezského kraje (II. - VI. část výzvy)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07383
Žadatel:Moravskoslezský kraj

Název projektu:eGovernment v kraji, část výzvy I.-VI.
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07386
Žadatel:Jihomoravský kraj

Název projektu:Rekonstrukce č.p. 2305-2308, Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07075
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2305-8, Pardubice - Dukla

Název projektu:Rekonstrukce bytového domu Bílá 1973, 1974 a 1975
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07327
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Bílá čp. 1973, 1974 a 1975 Náchod

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu na ul. Josefa Sousedíka č.1584, 755 01 Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07691
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek čp. 1584 J. Sousedíka, Vsetín

Název projektu:Regenerace a revitalizace bytového domu Husova 9
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07764
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní Čtvrť III/6,7
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07730
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:Výstavba veřejně přístupného dětského hřiště na ul. Václavská v Orlové-Porubě
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07732
Žadatel:Město Orlová

Název projektu:Revitalizace veřejných prostranství v lokalitě ul. kpt. Nálepky, Spojenců a Dělící v Orlové-Porubě
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07733
Žadatel:Město Orlová

Název projektu:Regenerace bytových domů Štramberská 8,12,14,16,18
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07715
Žadatel:Statutární město Ostrava

Název projektu:Rekonstrukce a modernizace výtahů v domě nám. Dukelských hrdinů 2232-2235
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07716
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu nám. Dukelských hrdinů 2232-2235, Pardubice

Název projektu:Stavební úpravy náměstí Svobody ve Vsetíně - II. etapa
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07717
Žadatel:Město Vsetín

Název projektu:Regenerace a revitalizace bytového domu Jižní čtvrť II/5
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07729
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:Stavební úpravy chodníků podél komunikace ul. Slezská
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07731
Žadatel:Město Orlová

Název projektu:Národní informační systém integrovaného záchranného systému
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07071
Žadatel:MINISTERSTVO VNITRA

Název projektu:Regenerace bytového domu bl. A2, ul. Kopistská v Litvínově - Janově - Zateplení
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07746
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek blok A2, č.p. 225,226, ulice Kopistská, Litvínov

Název projektu:Modernizace výtahů bytového domu SVJ Jeremiáše 14
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07700
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Jeremiášova 434/14, Olomouc

Název projektu:Výměna společných rozvodů vody v domě Kanadská 8, Olomouc
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07705
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Kanadská č.p. 107/8

Název projektu:Regenerace bytového domu Máchova č. p. 1131
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07710
Žadatel:Bytové družstvo Máchova 1131

Název projektu:Regenerace bytového domu bl. C, ul.Gluckova v Litvínově - Janově - Výměna oken a MIV
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07741
Žadatel:Společenství vlastníků bl. C č.p. 235, 236, 237 ulice Gluckova, Litvínov

Název projektu:Regenerace bytového domu Štramberská č.p. 1126
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07711
Žadatel:Bytové družstvo Štramberská 1126

Název projektu:Revitalizace panelového bytového domu, Tyršova 622, Bohumín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07712
Žadatel:Stavební bytové družstvo Bohumín

Název projektu:Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č.p. 3095-3096 na ulici Dobrovského ve Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07792
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Dobrovského 3095-3096

Název projektu:Regenerace bytového domu bl. G, ul. Hamerská v Litvínově - Janově - Zateplení, vchody
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07745
Žadatel:Stavební bytové družstvo Krušnohor

Název projektu:Energetická opatření bytového domu Rooseveltova 96,98
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07728
Žadatel:Společenství pro dům Rooseveltova 96, 98, Olomouc

Název projektu:Regenerace bytového domu bl. A4, ul. Kopistská v Litvínově - Janově - Zateplení, vchody
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07748
Žadatel:Společenství vlastníků bl. A4 č.p. 229, 230 ulice Kopistská, Litvínov

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu č.p. 1172 ul. Těšíkov, Vsetín na parcele č.4080, k.ú. Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07713
Žadatel:Stavební bytové družstvo Vsetín

Název projektu:Modernizace výtahů bytového domu SVJ Nešporova 1,3,5
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07702
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Nešporova 374/1, 373/3, 372/5, Olomouc

Název projektu:Rekonstrukce J.Palacha 1638,1639
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07533
Žadatel:Ing. Miroslav Mařík

Název projektu:Modernizace výtahů bytového domu SVJ Lužická 14
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07701
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu Lužická 419/14, Olomouc

Název projektu:Modernizace výtahu a rekonstrukce domovní předávací stanice tepla
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07295
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Okrajová 1167

Název projektu:Publicita a komunikace 10/2010 - 03/2011
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07505
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07272
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Rekonstrukce předávacích stanic tepla
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07297
Žadatel:Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo

Název projektu:Vzdělávání pro ŘO IOP, ZS IOP a PAS IOP
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07503
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:ORP Kyjov "Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu"
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06695
Žadatel:Město KYJOV

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu Města Chomutov a v obcích správního obvodu ORP Chomutov
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06855
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Technologické centrum města Otrokovice (I - III)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06822
Žadatel:Město Otrokovice

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06811
Žadatel:Statutární město Karlovy Vary

Název projektu:Technologické centrum ORP Rokycany
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06888
Žadatel:Město Rokycany

Název projektu:Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elektronická spisová služba v území ORP Hranice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06743
Žadatel:Město Hranice

Název projektu:Vnitřní integrace úřadu Magistrátu města České Budějovice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06770
Žadatel:Statutární město České Budějovice

Název projektu:Zpracování územního plánu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07455
Žadatel:MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV

Název projektu:Zpracování nového územního plánu města Smiřice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07450
Žadatel:Město Smiřice

Název projektu:Územní plán Dolní Radechová
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07432
Žadatel:Obec Dolní Radechová

Název projektu:Územní plán města Sedlčany
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07406
Žadatel:Město Sedlčany

Název projektu:Zpracování územního plánu obce Chodouny
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07408
Žadatel:Obec Chodouny

Název projektu:Zpracování územního plánu Svojetice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07446
Žadatel:OBEC SVOJETICE

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Lipová alej 3,5,7, Hodonín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07304
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Lipová alej 3,5,7, 695 03 Hodonín

Název projektu:Územní plán Holice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07384
Žadatel:Město Holice

Název projektu:Územní plán Veselá
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07371
Žadatel:OBEC VESELÁ

Název projektu:Územní plán Jarcová
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07412
Žadatel:Obec Jarcová

Název projektu:Územní plán Chroustovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07469
Žadatel:Městys Chroustovice

Název projektu:Zpracování územního plánu Poděbrady
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07321
Žadatel:Město Poděbrady

Název projektu:Zpracování Územního plánu Lochenice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07437
Žadatel:Obec Lochenice

Název projektu:Zpracování nového územního plánu Jablonec nad Nisou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07417
Žadatel:Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektu:Regenerace bytového domu bl. A3, ul. Kopistská v Litvínově - Janově - Vchody
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07742
Žadatel:Společenství vlastníků bl. A3 č.p. 227, 228 ulice Kopistská, Litvínov

Název projektu:Regenerace bytového domu bl. R2, ul. Hamerská v Litvínově - Janově - Výměna oken
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07743
Žadatel:Společenství vlastníků bl. R2 č.p. 330, 331 ulice Hamerská, Litvínov

Název projektu:Technologické centrum Karviná I-III
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06771
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Název projektu:Technologické centrum ORP Uničov
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06827
Žadatel:Město Uničov

Název projektu:Technologické centrum, vnitřní integrace úřadu a elekronická spisová služba v území pro město Odry
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06826
Žadatel:Město Odry

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06883
Žadatel:MĚSTO ČERNOŠICE

Název projektu:I.-II. Technologické centrum a elektronická spisová služba ORP Jaroměř
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06752
Žadatel:Město Jaroměř

Název projektu:Technologické centrum (I.) a elektronická spisová služba (II.) ORP Nové Město nad Metují
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06802
Žadatel:Město Nové Město nad Metují

Název projektu:I. Technologické centrum, II. spisová služba a III. vnitřní integrace ORP Litoměřice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06848
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06491
Žadatel:Statutární město Havířov

Název projektu:Město Příbram- Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06729
Žadatel:Město Příbram

Název projektu:Technologické centrum a vnitřní integrace úřadu ORP Konice
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06746
Žadatel:Město Konice

Název projektu:Technologické centrum ORP Česká Třebová
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06765
Žadatel:Město Česká Třebová

Název projektu:Technologické centrum a integrace úřadu obce Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (část I. a III. výzv
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06879
Žadatel:MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV

Název projektu:Projekt 3P - podporovat, pomáhat, podnikat
Číslo projektu:CZ.1.06/3.1.02/01.06448
Žadatel:TED Group s.r.o.

Název projektu:Územní plán města Český Brod
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07487
Žadatel:Město Český Brod

Název projektu:Úprava Územního plánu města Ostrov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07448
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Územní plán obce Janov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07451
Žadatel:Obec Janov

Název projektu:Zpracování Územního plánu Soběslav
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07430
Žadatel:MĚSTO SOBĚSLAV

Název projektu:Územní plán Záměl
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07410
Žadatel:Obec Záměl

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07572
Žadatel:Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Název projektu:Územní plán Lukov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07399
Žadatel:OBEC LUKOV

Název projektu:Rekonstrukce střechy bytového domu Příbram VII, 28. října 102-105
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07256
Žadatel:Společenství vlastníků bytových jednotek v domech č. 102,103,104,105,v ulici 28. října v Příbram VII

Název projektu:Územní plán Jeseníku nad Odrou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07317
Žadatel:Obec Jeseník nad Odrou

Název projektu:Rekonstrukce střechy domu Příbram VII/405,406
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07262
Žadatel:Společenství vlastníků domů čp. 405 a 406, Příbram VII

Název projektu:eGON centrum Ostrov: I. technologické centrum ORP a II. elektronická spisová služba
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06640
Žadatel:Město Ostrov

Název projektu:Vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení mezi ul. Václavská a Dělnická
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07269
Žadatel:Město Orlová

Název projektu:Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č.p. 3050 na ulici Novodvorské ve Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07721
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3050

Název projektu:Rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici M. Chasáka 3149 ve Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07719
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek M. Chasáka 3149

Název projektu:Regenerace městských bytových domů - sanace a izolace sklepních prostor
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07666
Žadatel:Město Kopřivnice

Název projektu:Modernizace bytového domu Dr. Bureše 1211/13
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07152
Žadatel:Společenství vlastníků bytových jednotek Dr.Bureše 13, Č.Budějovice

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07560
Žadatel:Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07565
Žadatel:Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07569
Žadatel:Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Název projektu:Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č.p. 3077-3079 na ulici J. Čapka ve Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07723
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek J. Čapka 3077-3079

Název projektu:Zpracování územního plánu města Sázava
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07457
Žadatel:Město Sázava

Název projektu:Územní plán Blšany
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07405
Žadatel:MĚSTO BLŠANY

Název projektu:Zpracování územního plánu obce Družec
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07447
Žadatel:Obec Družec

Název projektu:Územní plán Lukavice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07253
Žadatel:Obec Lukavice

Název projektu:Vytvoření nového Územního plánu Města Úpice s důrazem na zapracování protipovodňových opatření
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07387
Žadatel:Město Úpice

Název projektu:Územní plán pro Město Zruč nad Sázavou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07425
Žadatel:Město Zruč nad Sázavou

Název projektu:Územní plán Zádveřice - Raková
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07268
Žadatel:OBEC ZÁDVEŘICE - RAKOVÁ

Název projektu:Rekonstrukce výtahů v bytovém domě na ulici Novodvorská 3055 ve Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07722
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3055

Název projektu:Pořízení elektron. spisové služby území ORP Velké Meziřčí a řešení spisové služby obcí
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06868
Žadatel:MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Název projektu:Zavádění eGovernmentu v ORP Náchod
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06799
Žadatel:Město Náchod

Název projektu:Vnitřní integrace úřadu ORP Velké Meziříčí
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06870
Žadatel:MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Název projektu:Technologické centrum ORP Nový Bor a spisová služba
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06829
Žadatel:MĚSTO NOVÝ BOR

Název projektu:Zřízení technologického centra území ORP Velké Meziříčí
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06866
Žadatel:MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Název projektu:Revitalizace bytového domu č.p. 3085 na ulici J. Čapka ve Frýdku-Místku
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07718
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek J. Čapka 3085

Název projektu:Regenerace - stavební úpravy domů Bytového družstva občanů Máj, ul. Dlouhá a K. Čapka
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07493
Žadatel:Bytové družstvo občanů Máj

Název projektu:Významné turistické akce a cíle východní části České republiky
Číslo projektu:CZ.1.06/4.1.00/09.07154
Žadatel:Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Název projektu:Významné turistické akce a cíle východní části České republiky
Číslo projektu:CZ.1.06/4.1.00/09.07155
Žadatel:Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.

Název projektu:Vnitřní integrace úřadu Nový Bor
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06833
Žadatel:MĚSTO NOVÝ BOR

Název projektu:Technologické centrum Říčany (část I., II., III.)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06782
Žadatel:Město Říčany

Název projektu:Technologické centrum obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm (I.,II., III.)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06862
Žadatel:Město Frenštát pod Radhoštěm

Název projektu:Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07170
Žadatel:Zlínský kraj

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu č.p. 1888 ul. Štěpánská, Vsetín na parcele č.3527, k.ú. Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07686
Žadatel:Stavební bytové družstvo Vsetín

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji I., II., III., IV. a VI.
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07230
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07229
Žadatel:Liberecký kraj

Název projektu:III. Digitalizace a ukládání
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07379
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Digitalizace a ukládání (část III výzvy)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07161
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina (část IV výzvy)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07160
Žadatel:Kraj Vysočina

Název projektu:Část V. Výzvy - Datové sklady, manažerské IS a nástroje Business Intelligence
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07329
Žadatel:PARDUBICKÝ KRAJ

Název projektu:V. Datové sklady a nástroje BI Královéhradeckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07381
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:I. a VI. Technologické centrum a elektronická spisová služba Královéhradeckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07377
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:II. Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07378
Žadatel:Královéhradecký kraj

Název projektu:Technologické centrum ORP Hořovice a spisové služby v území část I. a II.
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06842
Žadatel:Město Hořovice

Název projektu:I.Zřízení technol. centra a II.pořízení elektronické spisové sl. včetně III.vnitřní integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06851
Žadatel:MĚSTO BLANSKO

Název projektu:VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF (části I. - III.)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06780
Žadatel:MĚSTO VARNSDORF

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06735
Žadatel:Město Sokolov

Název projektu:Elektronizace služeb veřejné správy v ORP Dobříš
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06783
Žadatel:MĚSTO DOBŘÍŠ

Název projektu:Územní plán Horní Beřkovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07407
Žadatel:Obec Horní Beřkovice

Název projektu:Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu ORP Vyškov
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06781
Žadatel:Město Vyškov

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích-Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností (část III.)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06775
Žadatel:Statutární město Havířov

Název projektu:ORP Šumperk "Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu"
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06734
Žadatel:Město Šumperk

Název projektu:Územní plán Mořkov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07314
Žadatel:OBEC MOŘKOV

Název projektu:Územní plán Dobruška
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07392
Žadatel:Město Dobruška

Název projektu:Územní plán Šilheřovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07313
Žadatel:Obec Šilheřovice

Název projektu:Pořízení elektronické spisové služby Obce s rozšířenou působností a řešení spisové služby obcí
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06880
Žadatel:MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV

Název projektu:Územní plán Návsí
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07251
Žadatel:Obec Návsí

Název projektu:Územní plán Prostějov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07349
Žadatel:Statutární město Prostějov

Název projektu:Elektronizace služeb veřejné správy v ORP Louny
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06776
Žadatel:Město Louny

Název projektu:I.Zřízení technologic. centra, II.pořízení elektr. spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06830
Žadatel:Město Nový Jičín

Název projektu:Vnitřní integrovaný úřad ORP Hlinsko
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06769
Žadatel:Město Hlinsko

Název projektu:Technologické centrum ORP Nové Město na Moravě
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06787
Žadatel:MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Sokolovská 2372 v Táboře
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07193
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2372, Tábor

Název projektu:Rekonstrukce bytového domu K. Štěcha 1221/18
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07232
Žadatel:Společenství vlastníků domu K.Štěcha 18 v Českých Budějovicích

Název projektu:Rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou Lidická 2355
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07344
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:ORP Turnov - Vnitřní integrace úřadu - část III.
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06857
Žadatel:Město Turnov

Název projektu:Územní plán Staré Město
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07258
Žadatel:Město Staré Město

Název projektu:Územní plán Osek nad Bečvou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07259
Žadatel:Obec Osek nad Bečvou

Název projektu:Územní plán Města Koryčany
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07267
Žadatel:Město Koryčany

Název projektu:Územní plán Ludgeřovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07250
Žadatel:Obec Ludgeřovice

Název projektu:Územní plán Kravař
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07274
Žadatel:Město Kravaře

Název projektu:Územní plán Všestary
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07275
Žadatel:Obec Všestary

Název projektu:Územní plán Mělnické Vtelno
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07270
Žadatel:Obec Mělnické Vtelno

Název projektu:Územní plán obce Beňov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07298
Žadatel:Obec Beňov

Název projektu:Územní plán obce Želechovice nad Dřevnicí
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07289
Žadatel:Obec Želechovice nad Dřevnicí

Název projektu:Územní plán Straškov-Vodochody
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07255
Žadatel:Obec Straškov - Vodochody

Název projektu:Zpracování územního plánu obce Komorní Lhotka, k.ú. Komorní Lhotka
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07308
Žadatel:Obec Komorní Lhotka

Název projektu:Územní plán Dolní Domaslavice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07312
Žadatel:Obec Dolní Domaslavice

Název projektu:Zpracování územního plánu Brniště
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07017
Žadatel:OBEC BRNIŠTĚ

Název projektu:Územní plán Hukvaldy
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07311
Žadatel:Obec Hukvaldy

Název projektu:Územní plán Spálov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07257
Žadatel:Městys Spálov

Název projektu:Nový územní plán obce Bludov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07265
Žadatel:Obec Bludov

Název projektu:Územní plán Židlochovic
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07252
Žadatel:Město Židlochovice

Název projektu:Vybudování technologického centra v ORP Roudnice nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06736
Žadatel:Město Roudnice nad Labem

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06704
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Územní plán města Dobřany
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07306
Žadatel:Město Dobřany

Název projektu:Technologické centrum a Vnitřní integrace úřadu Města Žatce
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06763
Žadatel:Město Žatec

Název projektu:Územní plán Karolinka
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.06990
Žadatel:Město Karolinka

Název projektu:Realizace datové sítě - metropolitní sítě Chomutov
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/09.07266
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektu:Digitalizace archivu města Brna
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/09.06953
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:ORP Kuřim "Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu"
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06730
Žadatel:Město Kuřim

Název projektu:Zřízení vnitřní integrace úřadu
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06750
Žadatel:Město Tábor

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu ve městě Vlašim (část I - III)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06877
Žadatel:Město Vlašim

Název projektu:Územní plán města Uherskký Ostroh
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07058
Žadatel:MĚSTO UHERSKÝ OSTROH

Název projektu:Zpracování územního plánu obce Střítež nad Ludinou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07322
Žadatel:Obec Střítež nad Ludinou

Název projektu:Modernizace výtahu se zabezpečením pro osoby s omezenou schopností pohybu
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07299
Žadatel:Bytové družstvo,K.Štěcha 12,České Budějovice

Název projektu:MODERNIZACE VÝTAHU
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07290
Žadatel:Bytové družstvo Karla Štěcha 24

Název projektu:Výměna výtahu a rekonstrukce schodišťové stěny domu Partyzánská č. p. 2495, 2496, Tábor
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07191
Žadatel:Stavební bytové družstvo Tábor

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Buzulucká 2332 a 2333 v Táboře
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07192
Žadatel:Stavební bytové družstvo Tábor

Název projektu:Územní plán města Beroun
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07096
Žadatel:Město Beroun

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Jilemnického 6, Hodonín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.06961
Žadatel:Město HODONÍN

Název projektu:Územní plán obce Újezdeček
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07260
Žadatel:OBEC ÚJEZDEČEK

Název projektu:Tvorba Územního plánu obce Vysoký Chlumec
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07196
Žadatel:Obec Vysoký Chlumec

Název projektu:Úprava (aktualizace) Územního plánu sidelního útvaru na Územní plán obce Čerčany
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07278
Žadatel:Obec Čerčany

Název projektu:Nový územní plán pro obec Včelná
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07136
Žadatel:OBEC VČELNÁ

Název projektu:Parkoviště na ul. Čáslavské
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07127
Žadatel:Město Český Těšín

Název projektu:Regenerace domu Tř. Maršála Malinovského 940 Uherské Hradiště
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07088
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Malinovského 940

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu Úprkova 3683-85, Kroměříž
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07063
Žadatel:SVORNOST, stavební bytové družstvo

Název projektu:Regenerace městských bytových domů - rekonstrukce výtahů
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07101
Žadatel:Město Kopřivnice

Název projektu:Rekonstrukce výtahů Závodu Míru č.p. 684, 685 Karlovy Vary - Stará Role
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07033
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 684, 685 v Karlových Varech, ul. Závodu Míru

Název projektu:Výměna výtahů Vodárenská 2376-79
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.06974
Žadatel:Společenství Vodárenská 2376-79, Kladno

Název projektu:Rekonstrukce výtahů bytového domu Školní pěšina 5096-5097, Chomutov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07074
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek ul. Školní pěšina, č.p. 5096-5097 v Chomutově

Název projektu:Revitalizace území - okolí Kulturního domu a 2. polikliniky
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07261
Žadatel:Město Příbram

Název projektu:Regenerace bytového domu Demlova 968 - 970
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07197
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek pro dům Demlova č. p. 968, 969, 970 v Třebíči

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu, Skácelova 4, Hodonín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.06960
Žadatel:Město HODONÍN

Název projektu:Výměna výtahů a stoupaček vody a plynu v domě v Selicharově ulici čp. 1421 - 1422
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.06996
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek Selicharova 1421-1422, Hradec Králové

Název projektu:Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07018
Žadatel:"Společenství Žitná 818 - 819"

Název projektu:Rekonstrukce výtahu M.Chlajna 11
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07135
Žadatel:Bytové družstvo M.Chlajna 11

Název projektu:Modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu-výměna výtahu
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07239
Žadatel:Bytové družstvo K.Štěcha 10

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Bílá č.p. 1961-1962
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07248
Žadatel:Stavební bytové družstvo Náchod

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu, Náchod, Růžová 1963 - 1964
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07247
Žadatel:Stavební bytové družstvo Náchod

Název projektu:ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy
Číslo projektu:CZ.1.06/3.3.00/04.06528
Žadatel:Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko

Název projektu:Stavební úpravy Mládežnická 1239, Strakonice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.06975
Žadatel:Společenství pro dům čp. 1239, ul. Mládežnická, Strakonice

Název projektu:Územní plán Klimkovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07128
Žadatel:Město Klimkovice

Název projektu:Územní plán Kožlany
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07249
Žadatel:Město Kožlany

Název projektu:Úprava územního plánu města České Budějovice na Územní plán České Budějovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07291
Žadatel:Statutární město České Budějovice

Název projektu:Úprava systému cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/03.06324
Žadatel:MINISTERSTVO VNITRA

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.06273
Žadatel:Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Název projektu:Územní plán Vratimov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07119
Žadatel:Město Vratimov

Název projektu:Územní plán města Pečky
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07117
Žadatel:Město Pečky

Název projektu:Územní plán Dolany
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07059
Žadatel:Obec Dolany

Název projektu:Veřejně přístupná sportoviště
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07151
Žadatel:MĚSTO TŘEBÍČ

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.06285
Žadatel:Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.06275
Žadatel:Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Severočeského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.06276
Žadatel:Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.06920
Žadatel:Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.06985
Žadatel:Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.07007
Žadatel:Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.07008
Žadatel:Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.06691
Žadatel:Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.06286
Žadatel:Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Název projektu:Úprava portálů MMR na Portál veřejné správy a agendové portály (Úprava portálu ÚÚR na Portál veřejné
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06379
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Rozvoj a úprava zemědělských registrů ..
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06397
Žadatel:MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Název projektu:Integrace ARES se systémem ZR
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06406
Žadatel:MINISTERSTVO FINANCÍ

Název projektu:Kontaktní a koordinační centra II. - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/05.06917
Žadatel:Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Název projektu:159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06393
Žadatel:ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Název projektu:Systém ekonomických a projektových informací v eGovernmentu
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06404
Žadatel:MINISTERSTVO VNITRA

Název projektu:Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06414
Žadatel:MINISTERSTVO VNITRA

Název projektu:Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06384
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Územní plán Háje nad Jizerou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07158
Žadatel:Obec Háje nad Jizerou

Název projektu:Zpracování územního plánu Města Uhlířské Janovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07120
Žadatel:Město Uhlířské Janovice

Název projektu:Územní plán Holešov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/08.07246
Žadatel:MĚSTO HOLEŠOV

Název projektu:Technická kapacita služeb CENTROM
Číslo projektu:CZ.1.06/3.1.00/03.06284
Žadatel:Centrom, občanské sdružení

Název projektu:23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06382
Žadatel:Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Název projektu:Zavedení Elektronické licenční správy
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06394
Žadatel:MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Název projektu:Elektronická podání v procesu správního řízení
Číslo projektu:CZ.1.06/1.1.00/07.06407
Žadatel:Český telekomunikační úřad

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07557
Žadatel:Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07571
Žadatel:Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07555
Žadatel:Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07556
Žadatel:Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07558
Žadatel:Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07559
Žadatel:Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Název projektu:Optická komunikační síť Statutárního města Kladna
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/09.07358
Žadatel:Statutární město Kladno

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07583
Žadatel:Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Název projektu:Integrované operační středisko - Krajské ředitelství Jihočeského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/3.4.00/11.07564
Žadatel:Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Název projektu:Zpracování územního plánu obce Malšice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00191
Žadatel:MĚSTYS MALŠICE

Název projektu:Metropolitní síť BRNO - propojení Magistrátu s úřady městských částí - fáze III
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/09.06954
Žadatel:Statutární město Brno

Název projektu:Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Klatovy I - III
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/06.06766
Žadatel:Město Klatovy

Název projektu:ICT služby technologického centra Plzeňského kraje - části I, III, IV a V
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07231
Žadatel:Plzeňský kraj

Název projektu:Vzdělávací aktivity 10/2010 - 12/2011 - ZS MK 00113
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07725
Žadatel:Ministerstvo kultury

Název projektu:Publicita a propagace 10/2010 - 12/2011 - ZS MK 00111
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07726
Žadatel:Ministerstvo kultury

Název projektu:Pořízení ICT 10/2010 - 12/2011 - ZS MK 00112
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07727
Žadatel:Ministerstvo kultury

Název projektu:Specifické úpravy aplikací MONIT7+ IOP a webové žádosti BENEFIT7 pro IOP - III. část
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07660
Žadatel:MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN v Motole
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00068
Žadatel:Fakultní nemocnice v Motole

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení Traumacentra
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00051
Žadatel:FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Ostrava
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00081
Žadatel:Fakultní nemocnice Ostrava

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Olomouc
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00085
Žadatel:Fakultní nemocnice Olomouc

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Ostrava
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00086
Žadatel:Fakultní nemocnice Ostrava

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Brno
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00069
Žadatel:Fakultní nemocnice Brno

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Hradec Králové
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00084
Žadatel:Fakultní nemocnice Hradec Králové

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KN Liberec
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00062
Žadatel:Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00087
Žadatel:Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KN Liberec
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00078
Žadatel:Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Název projektu:Územní plán městyse Dešenice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00270
Žadatel:Městys Dešenice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00769
Žadatel:Obec Babice u Rosic

Název projektu:Pořízení územně plánovací dokumentace pro obec Darkovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00263
Žadatel:Obec Darkovice

Název projektu:Územní plán Mladá Vožice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00268
Žadatel:MĚSTO MLADÁ VOŽICE

Název projektu:Územní plán obce Kujavy
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00264
Žadatel:Obec Kujavy

Název projektu:Modernizace a obnova přístroj. vybavení spec.pracovišť komplexní onkologické skupiny VFN v Praze
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00074
Žadatel:VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra Nemocnice České Budějovice
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00079
Žadatel:Nemocnice České Budějovice, a.s.

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Plzeň
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00063
Žadatel:Fakultní nemocnice Plzeň

Název projektu:Územní plán obce Měčín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00269
Žadatel:Město Měčín

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Plzeň
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00076
Žadatel:Fakultní nemocnice Plzeň

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN v Motole
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00071
Žadatel:Fakultní nemocnice v Motole

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra KZ - MN v Ústí nad Labem, o.z.
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00072
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nem. České Budějovice
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00065
Žadatel:Nemocnice České Budějovice, a.s.

Název projektu:Obměna systému pro simulaci, plánování a verifikaci pro radioterapii včetně dozimetrické podpory
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00067
Žadatel:MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KZ-MN v Ústí nad Labem
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00083
Žadatel:Krajská zdravotní, a.s.

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN Hradec Králové
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00082
Žadatel:Fakultní nemocnice Hradec Králové

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče KNTB Zlín
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00059
Žadatel:Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Název projektu:Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče FN Olomouc
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00060
Žadatel:Fakultní nemocnice Olomouc

Název projektu:Moder.a obnova přístrojového vybavení specializovaných pracovišť KOS Fakultní nemocnice Na Bulovce
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00080
Žadatel:Nemocnice Na Bulovce

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04471
Žadatel:Obec Bernartice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04482
Žadatel:Obec Jickovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00658
Žadatel:Obec Říčany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01435
Žadatel:OBEC LIPOVEC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04488
Žadatel:Obec Přeborov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02897
Žadatel:Obec Chlístovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02898
Žadatel:Obec Paběnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01632
Žadatel:Obec Chrastavec

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01749
Žadatel:Obec Zálužice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04474
Žadatel:Obec Branice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04479
Žadatel:Obec Jetětice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04476
Žadatel:Obec Božetice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04486
Žadatel:Obec Okrouhlá

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04483
Žadatel:Obec Kostelec nad Vltavou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04491
Žadatel:Obec Stehlovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00372
Žadatel:Město Kolín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04178
Žadatel:Obec Bílý Potok

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04490
Žadatel:Městys Sepekov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05104
Žadatel:Obec Uhelná

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04489
Žadatel:Obec Veselíčko

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00257
Žadatel:Obec Vigantice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00430
Žadatel:OBEC NENKOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04485
Žadatel:Město Milevsko

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04495
Žadatel:Obec Zhoř

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04494
Žadatel:Obec Zběšičky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00436
Žadatel:OBEC MORKOVICE-SLÍŽANY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04496
Žadatel:Obec Vlksice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04492
Žadatel:Obec Přeštěnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04484
Žadatel:Obec Kučeř

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01908
Žadatel:Obec Bohuňov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01746
Žadatel:Obec Velemyšleves

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04477
Žadatel:Obec Hrejkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04475
Žadatel:Obec Borovany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04497
Žadatel:Obec Zbelitov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01111
Žadatel:Obec Stříbrné Hory

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00523
Žadatel:Obec Podbřežice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00991
Žadatel:Statutární město Opava

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02288
Žadatel:OBEC LIBEŘ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01737
Žadatel:Obec Staňkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01812
Žadatel:Obec Křeč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04487
Žadatel:Obec Květov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04480
Žadatel:Obec Hrazany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05137
Žadatel:Obec Horní Kamenice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05141
Žadatel:Obec Kotovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01507
Žadatel:Městys Machov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04478
Žadatel:Obec Chyšky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04481
Žadatel:Obec Kovářov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04493
Žadatel:Obec Osek

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00698
Žadatel:Obec Skrbeň

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00822
Žadatel:Obec Rusín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01976
Žadatel:Obec Zádub - Závišín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02291
Žadatel:OBEC ZABRUŠANY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02401
Žadatel:MĚSTO ŘEVNICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01960
Žadatel:OBEC OPAŘANY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02465
Žadatel:Obec Měrovice nad Hanou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00306
Žadatel:Obec Černá v Pošumaví

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02899
Žadatel:Obec Bohdaneč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00736
Žadatel:MĚSTO ADAMOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00415
Žadatel:Obec Oráčov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00605
Žadatel:Obec Horní Lomná

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00814
Žadatel:Obec Sány

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05274
Žadatel:OBEC VELKÁ BUKOVINA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00538
Žadatel:OBEC VESELÉ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00345
Žadatel:Obec Rozhovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01463
Žadatel:OBEC OLEŠNÁ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01938
Žadatel:Obec Drmoul

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05088
Žadatel:Obec Bělá pod Pradědem

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00324
Žadatel:Obec Radějov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00558
Žadatel:MĚSTO NOVÝ KNÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00418
Žadatel:OBEC ARNOLTICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00432
Žadatel:OBEC BŘEZOVÁ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00539
Žadatel:Obec Srbská Kamenice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00549
Žadatel:OBEC HŘIMĚŽDICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00330
Žadatel:Obec Jamolice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00602
Žadatel:Město Rožmberk nad Vltavou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01252
Žadatel:Město Oloví

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01662
Žadatel:Obec Boskovštejn

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02402
Žadatel:OBEC JIRNY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01911
Žadatel:OBEC BEZDĚKOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00843
Žadatel:Obec Ludvíkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01814
Žadatel:Obec Útěchovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01553
Žadatel:Město Chlumec nad Cidlinou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05098
Žadatel:Obec Písečná

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00445
Žadatel:Obec Albrechtice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00983
Žadatel:Obec Přeskače

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00786
Žadatel:Obec Bělkovice - Lašťany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01811
Žadatel:Obec Útěchovičky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02384
Žadatel:OBEC KAŠNICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02389
Žadatel:OBEC JITKOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02753
Žadatel:OBEC DROUŽKOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00663
Žadatel:Obec Mladějovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00362
Žadatel:OBEC TACHLOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02115
Žadatel:Obec Straškov - Vodochody

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00609
Žadatel:OBEC JETŘICHOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00321
Žadatel:Město Moravský Krumlov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00653
Žadatel:Obec Kunratice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01255
Žadatel:Město Rotava

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00329
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00649
Žadatel:OBEC HUNTÍŘOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01258
Žadatel:Město Přebuz

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00635
Žadatel:Obec Vikýřovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05280
Žadatel:MĚSTO MIMOŇ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00774
Žadatel:OBEC ROŽNÁ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02257
Žadatel:OBEC ČÍHOŠŤ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04191
Žadatel:OBEC STRUHAŘOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01886
Žadatel:Obec Dolní Žandov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01742
Žadatel:Obec Měcholupy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02349
Žadatel:Obec Karle

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00448
Žadatel:Obec Prádlo

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00463
Žadatel:Město VERNEŘICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00421
Žadatel:OBEC MERBOLTICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01218
Žadatel:Obec Slatina

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01143
Žadatel:Obec Ústrašín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01101
Žadatel:Obec Horní Habartice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01809
Žadatel:Obec Hojovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05315
Žadatel:Obec Svídnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02308
Žadatel:Obec Arneštovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02114
Žadatel:Obec Snědovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02342
Žadatel:Město Mariánské Lázně

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00626
Žadatel:Obec Janův Důl

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01813
Žadatel:Obec Leskovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02336
Žadatel:Město Bystré

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01636
Žadatel:Město Opočno

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01893
Žadatel:Obec Lhota

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01801
Žadatel:Město Přibyslav

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00948
Žadatel:Město Loštice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01606
Žadatel:Obec Košátky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01697
Žadatel:Obec Chodouny

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01994
Žadatel:Obec Chodská Lhota

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02562
Žadatel:Obec Chudoslavice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02496
Žadatel:Obec Víska

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00576
Žadatel:Obec Zlatá Koruna

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01784
Žadatel:Obec Vlkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04844
Žadatel:Obec Hlubočky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02327
Žadatel:OBEC PRYSK

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01631
Žadatel:Městys Velké Poříčí

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01898
Žadatel:OBEC FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01985
Žadatel:Obec Dolní Radechová

Název projektu:Přístrojové vybavení traumacentra pro dospělé ÚVN Praha
Číslo projektu:CZ.1.06/3.2.01/01.00088
Žadatel:Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00646
Žadatel:Obec Hněvotín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00316
Žadatel:Obec Dobratice

Název projektu:Územně analytické podklady Jihočeského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.00666
Žadatel:Jihočeský kraj

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00953
Žadatel:MĚSTO NETOLICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00912
Žadatel:Obec Kadov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01882
Žadatel:Obec Staré Hamry

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02271
Žadatel:Obec Chotěšice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02359
Žadatel:Obec Lužice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03421
Žadatel:Obec Cehnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05091
Žadatel:Obec Černá Voda

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05333
Žadatel:Obec Soběhrdy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00610
Žadatel:OBEC KYTLICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01720
Žadatel:Obec Pohledy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01545
Žadatel:Město Ždírec nad Doubravou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04367
Žadatel:OBEC ZUBŘÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01786
Žadatel:Obec Bílsko

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02358
Žadatel:Obec Martinice u Onšova

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00318
Žadatel:OBEC BOŘENOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00861
Žadatel:Obec Moutnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00863
Žadatel:Obec Sobotovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00617
Žadatel:Obec Horní Těšice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01467
Žadatel:OBEC KOJETÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01263
Žadatel:Obec Velký Rybník

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01245
Žadatel:Obec Bystré

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00254
Žadatel:OBEC BĚLOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02396
Žadatel:Obec Křenovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05096
Žadatel:Obec Velké Kunětice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00627
Žadatel:Obec Konojedy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00465
Žadatel:OBEC JANOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00621
Žadatel:OBEC HORNÍ POŘÍČÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00673
Žadatel:Obec Plaveč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01349
Žadatel:Město Úštěk

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01758
Žadatel:Město Terezín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05264
Žadatel:Obec Stará Paka

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05143
Žadatel:Obec Čečovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01892
Žadatel:Město Jílové

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00852
Žadatel:Obec Tojice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00850
Žadatel:Obec Vidče

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00809
Žadatel:MĚSTO BRANDÝS N.L.-ST.BOLESLAV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05283
Žadatel:Město Nymburk

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00312
Žadatel:Obec Přídolí

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01219
Žadatel:Obec Zákolany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00855
Žadatel:Obec Kačlehy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03578
Žadatel:Obec Bílsko

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05273
Žadatel:OBEC RŮŽOVÁ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05268
Žadatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01471
Žadatel:OBEC KOCHÁNOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02319
Žadatel:Město Chvaletice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01470
Žadatel:Obec Michalovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02353
Žadatel:Město Stárkov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02433
Žadatel:OBEC HÁJ U DUCHCOVA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00420
Žadatel:Obec Kámen

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00575
Žadatel:Obec Oldřiš

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00868
Žadatel:OBEC MARKVARTICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02065
Žadatel:Město Teplá

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02304
Žadatel:Obec Služovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01805
Žadatel:MĚSTO DUBÁ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01897
Žadatel:OBEC DOLNÍ HABARTICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02161
Žadatel:Obec Stará Voda

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01596
Žadatel:OBEC BUŠ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02205
Žadatel:Obec Ovesné Kladruby

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02265
Žadatel:Obec Mnichov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02305
Žadatel:Obec Běrunice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02311
Žadatel:Obec Střítež pod Křemešníkem

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02306
Žadatel:Město Pelhřimov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00375
Žadatel:Statutární město Kladno

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02395
Žadatel:Obec Sedliště

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04181
Žadatel:MĚSTO RASPENAVA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00303
Žadatel:OBEC LÍBEZNICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01084
Žadatel:Obec Kněžičky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00726
Žadatel:Obec Vračovice-Orlov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01233
Žadatel:Město Cheb

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01810
Žadatel:Městys Nová Cerekev

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00916
Žadatel:Obec Babice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01472
Žadatel:OBEC ÚHOŘILKA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02086
Žadatel:OBEC HORNÍ PASEKA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02031
Žadatel:Město Lázně Kynžvart

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05327
Žadatel:Město Broumov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00613
Žadatel:Obec Dětkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00433
Žadatel:Obec Horní Město

Název projektu:Projekt technické pomoci MPSV - publicita
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07678
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Vzdělávání ZS - MPSV
Číslo projektu:CZ.1.06/6.2.00/10.07680
Žadatel:MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01894
Žadatel:Obec Záryby

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01689
Žadatel:Obec Bílov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02682
Žadatel:Obec Dvakačovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00744
Žadatel:Obec Ždánice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01427
Žadatel:OBEC, HORA SV.ŠEBESTIÁNA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01067
Žadatel:Obec Říčky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00823
Žadatel:OBEC SVINOŠICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01250
Žadatel:Obec Stříbrná

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01961
Žadatel:Obec Ledce

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01921
Žadatel:Obec Nové Bránice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02554
Žadatel:Obec Lipec

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03067
Žadatel:Město Česká Třebová

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02732
Žadatel:OBEC ČACHOTÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02900
Žadatel:Obec Čestín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03147
Žadatel:OBEC LOUŽNICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05281
Žadatel:Město Moravský Beroun

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01287
Žadatel:Obec Krasíkov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01510
Žadatel:Obec Horní Heřmanice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00837
Žadatel:Obec Řepín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01380
Žadatel:Obec Němčice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01112
Žadatel:Obec Vysoké Popovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00682
Žadatel:OBEC ADRŠPACH

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01189
Žadatel:Obec Černiv

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01016
Žadatel:Obec Očihov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01064
Žadatel:Obec Proseč pod Křemešníkem

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01062
Žadatel:OBEC KRHOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01072
Žadatel:Obec Damníkov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04946
Žadatel:OBEC TASOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00869
Žadatel:Obec Police

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04931
Žadatel:OBEC OSLAVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04942
Žadatel:OBEC STRÁNECKÁ ZHOŘ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01266
Žadatel:Obec Blšany u Loun

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02518
Žadatel:OBEC RADEŠÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00881
Žadatel:Obec Lužice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00619
Žadatel:OBEC BÍLÁ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00768
Žadatel:Obec Litostrov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02101
Žadatel:Město Kryry

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02399
Žadatel:Město Dobřichovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04209
Žadatel:OBEC BŘEZÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02559
Žadatel:Obec Dobřínsko

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04183
Žadatel:OBEC HEŘMANICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02681
Žadatel:Obec Bohdalín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02489
Žadatel:Obec Malešovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02648
Žadatel:Obec Milý

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01716
Žadatel:OBEC STVOLÍNKY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01637
Žadatel:Městys Nový Hrádek

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01488
Žadatel:OBEC OKROUHLIČKA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02020
Žadatel:OBEC KAROLÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00710
Žadatel:Obec Polom

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00603
Žadatel:OBEC ROŠTĚNÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02283
Žadatel:Obec Klokočov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02501
Žadatel:Obec Jezdkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01009
Žadatel:Obec Těšovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02876
Žadatel:OBEC MRATÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02937
Žadatel:Město Kelč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04180
Žadatel:MĚSTO FRÝDLANT

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04936
Žadatel:OBEC PAVLÍNOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00836
Žadatel:Obec Babice nad Svitavou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04933
Žadatel:OBEC NOVÉ SADY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01428
Žadatel:OBEC CHLUM

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05447
Žadatel:OBEC SÁZAVA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05440
Žadatel:OBEC POLNIČKA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03454
Žadatel:Obec Stebno

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04934
Žadatel:OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00738
Žadatel:Obec Skořice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01859
Žadatel:OBEC ČEHOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01022
Žadatel:Obec Malíkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02629
Žadatel:Obec Polesí

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01795
Žadatel:Město Nýrsko

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01868
Žadatel:OBEC OBĚDKOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02639
Žadatel:OBEC BOROVNICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02612
Žadatel:Obec Bošovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02551
Žadatel:Obec Němětice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02813
Žadatel:Obec Metylovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05434
Žadatel:OBEC PAVLOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05427
Žadatel:OBEC KARLOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00793
Žadatel:Obec Dyjákovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01367
Žadatel:Obec Mezholezy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00574
Žadatel:Obec Václavov u Bruntálu

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00623
Žadatel:OBEC CETENOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02609
Žadatel:Městys Libice nad Doubravou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01029
Žadatel:Obec Benešovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01086
Žadatel:Město Náchod

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03307
Žadatel:Obec Jiřice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03247
Žadatel:Obec Ždírec

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04941
Žadatel:OBEC PIKÁREC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01382
Žadatel:Obec Nemanice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01513
Žadatel:Obec Horní Třešňovec

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01693
Žadatel:OBEC BOLEBOŘ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02671
Žadatel:OBEC LÁNY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02720
Žadatel:OBEC BUKOVINA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01159
Žadatel:Obec Žatčany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00771
Žadatel:Obec Klešice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00530
Žadatel:Obec Tučapy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01100
Žadatel:Město Javorník

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02940
Žadatel:MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01076
Žadatel:OBEC BRZICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01840
Žadatel:Obec Doloplazy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01732
Žadatel:OBEC HORNÍ SMRŽOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01741
Žadatel:Obec Blažim

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04030
Žadatel:OBEC ŽDÁNICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02172
Žadatel:OBEC LUTOPECNY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05337
Žadatel:Obec Vranov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02652
Žadatel:OBEC DOLNÍ SOKOLOVEC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03281
Žadatel:Město Dobřany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00256
Žadatel:Městys Strážek

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00532
Žadatel:Město Fulnek

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01229
Žadatel:Obec Vrčeň

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01455
Žadatel:Obec Polní Chrčice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01144
Žadatel:Obec Bukovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01166
Žadatel:Obec Temešvár

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02493
Žadatel:Obec Skřipov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00933
Žadatel:Obec Dehtáře

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01116
Žadatel:Obec Horní Čermná

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02875
Žadatel:OBEC LETY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01164
Žadatel:Obec Dobrčice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04935
Žadatel:OBEC PETRÁVEČ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00986
Žadatel:Obec Osek

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00810
Žadatel:Obec Cotkytle

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01377
Žadatel:Obec Hořovičky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02035
Žadatel:OBEC ČÍHALÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02383
Žadatel:Město Mýto

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01139
Žadatel:Obec Zastávka

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05443
Žadatel:OBEC RAČÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02819
Žadatel:Městys Frymburk

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01217
Žadatel:Obec Běleč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01234
Žadatel:MĚSTO POLICE NAD METUJÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01748
Žadatel:Obec Deštnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01068
Žadatel:OBEC HORNÍ RADECHOVÁ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02631
Žadatel:OBEC BABICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05418
Žadatel:OBEC JÁMY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02982
Žadatel:OBEC MODRÁ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05459
Žadatel:OBEC CHLUMĚTÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00639
Žadatel:OBEC ZDĚTÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00681
Žadatel:Obec Mrzky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00579
Žadatel:Obec Dlouhý Most

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01279
Žadatel:Město Lanškroun

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00932
Žadatel:Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01740
Žadatel:Obec Bitozeves

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01532
Žadatel:Obec Bohuňovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02442
Žadatel:Obec Kobeřice u Brna

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01140
Žadatel:OBEC LITOBOŘ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01167
Žadatel:Obec Domašov u Šternberka

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02693
Žadatel:OBEC KAMENNÁ LHOTA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02891
Žadatel:MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00905
Žadatel:Obec Březolupy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01125
Žadatel:Obec Chlebičov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04945
Žadatel:OBEC SKŘINÁŘOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04951
Žadatel:OBEC VIDONÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05399
Žadatel:OBEC HRACHOLUSKY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05381
Žadatel:Obec Sobíšky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00443
Žadatel:Obec Bystřice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01665
Žadatel:Obec Radslavice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02413
Žadatel:Obec Doubravička

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02482
Žadatel:MĚSTO DOKSY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02179
Žadatel:OBEC HORNÍ BOJANOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04940
Žadatel:OBEC RADŇOVES

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01249
Žadatel:Město Kraslice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01799
Žadatel:Obec Bernardov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01634
Žadatel:Obec Miřetice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02443
Žadatel:Obec Malenice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02446
Žadatel:Obec Němčovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02478
Žadatel:Obec Odrovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03143
Žadatel:OBEC LÍŠNÝ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01290
Žadatel:Obec Čenkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00350
Žadatel:Město Chrudim

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01386
Žadatel:Obec Studnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01063
Žadatel:Obec Moraveč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01069
Žadatel:OBEC CVRČOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01793
Žadatel:OBEC STRÁŽ NAD NISOU

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00708
Žadatel:Obec Nová Ves

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02356
Žadatel:Obec Lovečkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02730
Žadatel:MĚSTO LETOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01093
Žadatel:Obec Hrušov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04932
Žadatel:OBEC OŘECHOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01443
Žadatel:Obec Sýkořice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01531
Žadatel:OBEC ŽERAVINY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02447
Žadatel:Město Počátky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00522
Žadatel:Obec Olšany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01699
Žadatel:Město Bělá nad Radbuzou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02843
Žadatel:Obec Lásenice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02971
Žadatel:MĚSTO HOLEŠOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02902
Žadatel:Obec Červené Janovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02104
Žadatel:MĚSTO LITVÍNOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02969
Žadatel:OBEC BOBRŮVKA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05462
Žadatel:Město Sezemice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04555
Žadatel:Město Loučná pod Klínovcem

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01180
Žadatel:Obec Panoší Újezd

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00273
Žadatel:Obec Valašská Bystřice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02170
Žadatel:OBEC CHOTOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01883
Žadatel:OBEC KRAMOLNA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00766
Žadatel:Město Štíty

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01182
Žadatel:OBEC BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01184
Žadatel:Obec Dolní Zálezly

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02936
Žadatel:Obec Oznice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04927
Žadatel:OBEC MORAVEC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04953
Žadatel:MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02634
Žadatel:OBEC DOUBEK

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02696
Žadatel:OBEC DAŇKOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05448
Žadatel:MĚSTO SVRATKA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05450
Žadatel:OBEC SVĚTNOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05466
Žadatel:Obec Býškovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03142
Žadatel:OBEC DRŽKOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02965
Žadatel:Město Libušín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02023
Žadatel:Městys Bojanov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02553
Žadatel:OBEC JEŽENÁ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02697
Žadatel:OBEC DOBRÉ POLE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02335
Žadatel:Obec Malíč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04944
Žadatel:OBEC RUDA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01717
Žadatel:Obec Chlum

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01775
Žadatel:OBEC VELKÉ PETROVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01623
Žadatel:OBEC ČESKÁ METUJE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01425
Žadatel:Obec Ledce

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02029
Žadatel:Obec Kleneč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01138
Žadatel:Městys Chroustovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00628
Žadatel:OBEC SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02573
Žadatel:Obec Kalek

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00788
Žadatel:Obec Luběnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01381
Žadatel:Obec Kaničky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04950
Žadatel:OBEC ZÁBLATÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01551
Žadatel:Obec Dolní Čermná

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04930
Žadatel:OBEC OSLAVIČKA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04954
Žadatel:OBEC ZADNÍ ZHOŘEC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01403
Žadatel:Obec Předhradí

Název projektu:Územně analytické podklady Plzeňského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.02735
Žadatel:Plzeňský kraj

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02085
Žadatel:OBEC DALEČÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01745
Žadatel:Obec Lišany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02950
Žadatel:Obec Vlkov pod Oškobrhem

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02250
Žadatel:OBEC VRANOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02961
Žadatel:Obec Zámostí - Blata

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03010
Žadatel:Obec Zadní Chodov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02932
Žadatel:Obec Zubrnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03300
Žadatel:MĚSTO JIŘÍKOV .

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03099
Žadatel:OBEC VLASATICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05392
Žadatel:Obec Obytce

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00962
Žadatel:Obec Nová Ves u Světlé

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00731
Žadatel:MĚSTO VIMPERK

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01257
Žadatel:OBEC STRÁŽKOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02761
Žadatel:Obec Kukle

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00747
Žadatel:Obec Klášter Hradiště nad Jizerou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00964
Žadatel:Obec Dlouhá Loučka

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02309
Žadatel:Město Trutnov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01437
Žadatel:Obec Mšecké Žehrovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01481
Žadatel:OBEC SKRCHOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00732
Žadatel:Obec Kochánky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01254
Žadatel:Obec Bublava

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02303
Žadatel:OBEC SVATOSLAV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02610
Žadatel:Obec Pletený Újezd

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03124
Žadatel:OBEC OLEŠNICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04902
Žadatel:OBEC BŘEZSKÉ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01304
Žadatel:Obec Svépravice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01277
Žadatel:OBEC NIVA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01339
Žadatel:Obec Olbramice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02211
Žadatel:OBEC MEZILEČÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02001
Žadatel:OBEC KUKLÍK

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01951
Žadatel:OBEC NEJEPÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01971
Žadatel:Obec Štěpánovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02602
Žadatel:OBEC KOTVRDOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03181
Žadatel:Obec Vísky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02240
Žadatel:OBEC DROBOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02665
Žadatel:Obec Stojčín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02320
Žadatel:Obec Ostružno

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02592
Žadatel:OBEC KOŽLÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04917
Žadatel:OBEC JÍVOVÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05409
Žadatel:OBEC JANOV NAD NISOU

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02365
Žadatel:Obec Březina

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03246
Žadatel:Obec Ryjice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05475
Žadatel:Obec Dolní Životice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00690
Žadatel:MĚSTO KOSTELEC NA HANÉ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03884
Žadatel:Obec Koštice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02363
Žadatel:Obec Dražeň

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03901
Žadatel:Obec Smolnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02252
Žadatel:Obec Malinová

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02266
Žadatel:Obec Krásná

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03909
Žadatel:Obec Želkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03066
Žadatel:Obec Bělá

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05425
Žadatel:OBEC HAMRY NAD SÁZAVOU

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02736
Žadatel:OBEC TUROVEC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03081
Žadatel:Obec Týn nad Bečvou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00457
Žadatel:Obec Stará Ves

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03889
Žadatel:Město Louny

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00331
Žadatel:OBEC DEŠNÁ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00894
Žadatel:Obec Hlohová

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01121
Žadatel:MĚSTO ČESKÁ SKALICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00794
Žadatel:Obec Nová Telib

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01483
Žadatel:OBEC LHOTA U LYSIC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00706
Žadatel:Obec Chleby

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01890
Žadatel:MĚSTO HROTOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02477
Žadatel:Obec Osek

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02593
Žadatel:OBEC BOJIŠTĚ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03618
Žadatel:Obec Kly

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01710
Žadatel:Městys Klenčí pod Čerchovem

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01496
Žadatel:Obec Netřebice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03008
Žadatel:OBEC PROSENICKÁ LHOTA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03216
Žadatel:Obec Kozojedy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01011
Žadatel:Obec Holetín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01251
Žadatel:Obec Jindřichovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03343
Žadatel:OBEC ŠIMONOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03292
Žadatel:OBEC Údlice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02479
Žadatel:OBEC BLATNO

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03151
Žadatel:OBEC RADČICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02754
Žadatel:Obec Seč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01207
Žadatel:Město Roudnice nad Labem

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05302
Žadatel:Obec Lično

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05408
Žadatel:OBEC BEDŘICHOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00787
Žadatel:Obec Dolany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01200
Žadatel:Obec Krásný Dvůr

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03878
Žadatel:Obec Chlumčany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01870
Žadatel:OBEC PAČLAVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02481
Žadatel:OBEC LIBĚDICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02432
Žadatel:OBEC VEPŘÍKOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03886
Žadatel:Obec Líšťany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03038
Žadatel:Obec Malá Úpa

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00562
Žadatel:OBEC SVATÉ POLE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01630
Žadatel:Obec Senec

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01422
Žadatel:Obec Milhostov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00938
Žadatel:MĚSTO POHOŘELICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02484
Žadatel:Obec Hradčany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02608
Žadatel:OBEC OKOUNOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02007
Žadatel:Obec Opočnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03003
Žadatel:OBEC PĚNČÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04906
Žadatel:OBEC BŘEZEJC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04899
Žadatel:OBEC BALINY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05341
Žadatel:Obec Struhařov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00422
Žadatel:OBEC TĚCHLOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02066
Žadatel:Městys Štěkeň

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01498
Žadatel:Obec Brodce

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02709
Žadatel:OBEC HEJTMÁNKOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04918
Žadatel:OBEC KOZLOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02691
Žadatel:OBEC SEDLETÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02235
Žadatel:Obec Pstruží

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02512
Žadatel:Obec Košetice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03018
Žadatel:OBEC ZLÁMANEC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02913
Žadatel:MĚSTO RÁJEC - JESTŘEBÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03025
Žadatel:Obec Zblovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05301
Žadatel:Obec Lukavice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01236
Žadatel:Město Litoměřice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01398
Žadatel:Obec Svojšín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01391
Žadatel:Obec Lhota pod Hořičkami

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01782
Žadatel:Obec Nižní Lhoty

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02470
Žadatel:Obec Pětipsy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03881
Žadatel:Obec Hříškov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03904
Žadatel:Obec Veltěže

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05414
Žadatel:OBEC MARŠOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03874
Žadatel:Městys Cítoliby

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00596
Žadatel:Obec Nemojany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03908
Žadatel:Obec Žerotín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03897
Žadatel:Obec Počedělice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03899
Žadatel:MĚSTYS ROČOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01704
Žadatel:Obec Luženičky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00424
Žadatel:MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00845
Žadatel:Obec Stránka

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02760
Žadatel:OBEC VAVŘINEC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03098
Žadatel:OBEC PASOHLÁVKY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02728
Žadatel:Obec Veltruby

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05456
Žadatel:OBEC ZNĚTÍNEK

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01644
Žadatel:Město Ledeč nad Sázavou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03150
Žadatel:MĚSTO ŽELEZNÝ BROD

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02587
Žadatel:Obec Němčany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02348
Žadatel:OBEC NYKLOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05483
Žadatel:OBEC TASOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02053
Žadatel:Obec Banín

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05383
Žadatel:Obec Dlažov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01860
Žadatel:Obec Daskabát

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02412
Žadatel:Obec Třebestovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03144
Žadatel:OBEC VLASTIBOŘ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05263
Žadatel:Obec Vidochov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00357
Žadatel:Město Nepomuk

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00267
Žadatel:OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03900
Žadatel:Obec Uherce

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00669
Žadatel:Obec Hrabětice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03882
Žadatel:Obec Lenešice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03883
Žadatel:Obec Kozly

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01168
Žadatel:Obec Hlína

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01188
Žadatel:OBEC SKALKA U DOKS

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01692
Žadatel:OBEC HLAVATCE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03063
Žadatel:Obec Přívrat

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01565
Žadatel:Obec Stolany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01452
Žadatel:OBEC UBUŠÍNEK

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02072
Žadatel:Obec Mirkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01993
Žadatel:OBEC NAHOŘANY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03125
Žadatel:OBEC KNĚŽEVES

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01743
Žadatel:Obec Libočany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02296
Žadatel:OBEC SLAVČE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02457
Žadatel:OBEC RADVANEC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02650
Žadatel:OBEC SLOUPNO

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02540
Žadatel:Obec Přestanov

Název projektu:Územně analytické podklady Zlínského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.02231
Žadatel:Zlínský kraj

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05387
Žadatel:Obec Klenová

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02928
Žadatel:OBEC RATIBOŘSKÉ HORY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02920
Žadatel:OBEC KLADERUBY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05436
Žadatel:Městys Nové Veselí

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05407
Žadatel:MĚSTO JABLONEC NAD NISOU

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05474
Žadatel:MĚSTO HABRY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02141
Žadatel:OBEC LUBĚ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03895
Žadatel:MĚSTYS PANENSKÝ TÝNEC

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05412
Žadatel:MĚSTO LUČANY NAD NISOU

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00694
Žadatel:MĚSTYS NEDVĚDICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03896
Žadatel:Obec Pnětluky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00795
Žadatel:Obec Orel

Název projektu:Územně analytické podklady Ústeckého kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.01375
Žadatel:Ústecký kraj

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02132
Žadatel:Obec Chocerady

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02838
Žadatel:Obec Pleše

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05473
Žadatel:Město Frýdlant n.O.

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02154
Žadatel:Obec Milešovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01365
Žadatel:Město ZLIV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03220
Žadatel:Obec Kladno

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02818
Žadatel:Obec Podmokly

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01981
Žadatel:OBEC BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03408
Žadatel:Obec Kozojedy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03419
Žadatel:Obec Krajníčko

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02844
Žadatel:OBEC ŽÍŠOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01747
Žadatel:Obec Nové Sedlo

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03885
Žadatel:Obec Libčeves

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02556
Žadatel:OBEC BOCHOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03902
Žadatel:Obec Vrbno nad Lesy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03880
Žadatel:Obec Hřivice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02821
Žadatel:Obec Velenice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03907
Žadatel:Obec Výškov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00997
Žadatel:Obec Rybnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00425
Žadatel:OBEC KATEŘINICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02290
Žadatel:OBEC UHŘICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02726
Žadatel:OBEC PODMOKLANY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02407
Žadatel:Obec Břehy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04898
Žadatel:OBEC BLÍZKOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04905
Žadatel:OBEC BŘEZÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02139
Žadatel:OBEC MEZILESÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01739
Žadatel:Obec Liběšice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01744
Žadatel:Obec Libořice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02106
Žadatel:Obec Homole u Panny

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01789
Žadatel:OBEC OSTROLOVSKÝ ÚJEZD

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02206
Žadatel:Městys Krucemburk

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02259
Žadatel:Obec Nučice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02670
Žadatel:OBEC VODICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02601
Žadatel:OBEC RÁJEČKO

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02451
Žadatel:OBEC ÚSILNÉ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02421
Žadatel:Obec Krasíkovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04912
Žadatel:Obec Jabloňov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02692
Žadatel:Město Žacléř

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05495
Žadatel:Obec VNOROVY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05316
Žadatel:Obec Olešnice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01154
Žadatel:OBEC VYŠEHOŘOVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01176
Žadatel:Obec Horní Počaply

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00838
Žadatel:Obec Vranov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00831
Žadatel:Obec Větřní

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02093
Žadatel:Obec Těšany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01852
Žadatel:OBEC NÍHOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03879
Žadatel:Obec Chožov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02452
Žadatel:OBEC HAMR NA JEZEŘE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00702
Žadatel:Obec Tismice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00721
Žadatel:Obec Vchynice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03188
Žadatel:Obec Dolní Roveň

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00727
Žadatel:Obec Velatice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01651
Žadatel:Obec Mrtník

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01683
Žadatel:Obec Javorník

Název projektu:Zateplení domu čp. 2200 - 2202, Josefa Ressla, Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07694
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2200-2202, Josefa Ressla, Pardubice

Název projektu:Modernizace výtahu bytového domu na ulici A.Sovy 4
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07513
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1242 na ulici Antonína Sovy v Opavě - Kateřinkách

Název projektu:Polyfunkční centrum Chanov
Číslo projektu:CZ.1.06/3.1.00/03.06426
Žadatel:DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02411
Žadatel:Obec Písková Lhota

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03049
Žadatel:OBEC DLOUHÉ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02772
Žadatel:OBEC VIŽINA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05103
Žadatel:Obec Holčovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00500
Žadatel:Obec Kopidlo

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00625
Žadatel:Obec Hodonice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02190
Žadatel:Městys Kněževes

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01712
Žadatel:Obec Klášterní Skalice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01783
Žadatel:Obec Zavidov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02739
Žadatel:OBEC HORNÍ LIBCHAVA

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02051
Žadatel:OBEC PAVLOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02102
Žadatel:Obec Kokašice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03310
Žadatel:Obec Černíky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00278
Žadatel:Obec Hutisko - Solanec

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02581
Žadatel:Městys Slabce

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05163
Žadatel:Obec Heřmánky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00701
Žadatel:Obec Střítež nad Ludinou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02094
Žadatel:Obec Žiželice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03006
Žadatel:OBEC MOCHOV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03308
Žadatel:Obec Horní Rápotice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01023
Žadatel:Obec Píšťany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01986
Žadatel:OBEC HRDIBOŘICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02568
Žadatel:Obec Vlčtejn

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02715
Žadatel:Obec Zakřany

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02394
Žadatel:Obec Hrdlořezy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02968
Žadatel:Město Horažďovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03305
Žadatel:Obec Chlum

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03149
Žadatel:OBEC SKUHROV

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00426
Žadatel:Obec Přestavlky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02435
Žadatel:OBEC Starkoč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02569
Žadatel:Obec Keblice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03192
Žadatel:Obec Háj ve Slezsku

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01729
Žadatel:Obec Nebovidy

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01998
Žadatel:OBEC PODOLÍ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03040
Žadatel:OBEC FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02566
Žadatel:OBEC RAČETICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00476
Žadatel:Obec Jabkenice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02672
Žadatel:Obec Horní Řepčice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00416
Žadatel:OBEC KOROZLUKY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02178
Žadatel:Obec Železná

Název projektu:Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/08.07144
Žadatel:Středočeský kraj

Název projektu:Revitalizace bytového domu - "Modernizace výtahů - Voskovcova 722/6, Olomouc"
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07703
Žadatel:Společenství vlastníků Voskovcova 722/6, Olomouc

Název projektu:Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07674
Žadatel:Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektu:Rekonstrukce střešního pláště bytového domu Artura Krause 2367-2371 Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07668
Žadatel:Společenství pro dům čp. 2367-71, Artura Krause, Pardubice

Název projektu:Revitalizace bytového domu Uherské Hradiště, Na Rybníku 974 - 981
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07570
Žadatel:Společenství vlastníků na Rybníku 974 - 981

Název projektu:Rekonstrukce střechy bytového domu ul. Českova 1124, 1125, Pardubice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07667
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1124 a 1125 v Pardubicích, Češkova ul.

Název projektu:Zateplení panelového domu K.Marxe 1680-1681 Jirkov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07699
Žadatel:Společenství pro dům K.Marxe 1680 a 1681 Jirkov

Název projektu:Revitalizace bytového domu Uherské Hradiště, Mojmírova 944
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07530
Žadatel:Společnství vlastníků jednotek Mojmírova 944

Název projektu:Stavební úpravy BD Na Hrázi 1585, 75501 Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07692
Žadatel:Společenství vlastníků jednotek č.p. 1585 Na Hrázi, Vsetín

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu č.p. 1885 ul. Štěpánská, na parcele č. 3483, k.ú. Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07687
Žadatel:Stavební bytové družstvo Vsetín

Název projektu:Rekonstrukce výtahů
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07669
Žadatel:Společenství ČSA 2066-67 Pardubice

Název projektu:Stavební úpravy bytového domu č.p. 1884 ul. Štěpánská, Vsetín na parcele č.3482, k.ú. Vsetín
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07685
Žadatel:Stavební bytové družstvo Vsetín

Název projektu:Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/09.07382
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:REGENERACE BYTOVÉHO DOMU NA ULICI ŽEROTÍNOVA 992, VSETÍN
Číslo projektu:CZ.1.06/5.2.00/07.07681
Žadatel:Finreal Vsetín a.s.

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01466
Žadatel:Obec Chlum

Název projektu:Územní plán obce Bernartice nad Odrou
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/05.04346
Žadatel:OBEC BERNARTICE NAD ODROU

Název projektu:Územní plán Jablunkov
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/05.02463
Žadatel:Město Jablunkov

Název projektu:Územní plán Václavovice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/05.05110
Žadatel:Obec Václavovice

Název projektu:ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ - RKaZ
Číslo projektu:CZ.1.06/4.1.00/09.07181
Žadatel:Zlatý pruh Polabí,o.p.s.

Název projektu:ODHALTE TAJEMSTVÍ ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ - Konvergence
Číslo projektu:CZ.1.06/4.1.00/09.07182
Žadatel:Zlatý pruh Polabí,o.p.s.

Název projektu:Územně analytické podklady Jihomoravského kraje
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/01.01777
Žadatel:Jihomoravský kraj

Název projektu:Územní plán obce Nivnice
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/05.05108
Žadatel:OBEC NIVNICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00759
Žadatel:OBEC VRSKMAŇ

Název projektu:Územní plán obce Řepiště
Číslo projektu:CZ.1.06/5.3.00/05.05279
Žadatel:Obec Řepiště

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04524
Žadatel:OBEC LÍŠNICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03290
Žadatel:Obec Bujesily

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03626
Žadatel:Město Lysá nad Labem

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05812
Žadatel:Obec Svárov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00590
Žadatel:OBEC BĚLUŠICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00985
Žadatel:OBEC PETROVICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02168
Žadatel:Obec Okrouhlá

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01822
Žadatel:Obec Kunžak

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03456
Žadatel:Obec Malé Žernoseky

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03839
Žadatel:Obec Kováň

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05204
Žadatel:Město Bruntál

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05217
Žadatel:Město Horní Benešov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01429
Žadatel:OBEC KRAVAŘE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02337
Žadatel:Obec Obora

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05419
Žadatel:OBEC CIKHÁJ

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02960
Žadatel:Město Kunovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02177
Žadatel:MĚSTO HUSTOPEČE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03182
Žadatel:Obec Ludgeřovice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03359
Žadatel:OBEC VRANÉ NAD VLTAVOU

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02134
Žadatel:Obec Jakubčovice nad Odrou

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00328
Žadatel:Statutární město Přerov

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00387
Žadatel:OBEC KRASONICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02328
Žadatel:MĚSTO KUNŠTÁT

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05445
Žadatel:OBEC SAZOMÍN

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00835
Žadatel:Obec Boreč

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03277
Žadatel:Obec Uzenice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.04334
Žadatel:OBEC HORNÍ STROPNICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.01195
Žadatel:Obec Újezd

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.02757
Žadatel:OBEC BLÍŽEVEDLY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.05637
Žadatel:OBEC VÍTONICE

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03284
Žadatel:Obec Studené

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Upgrade)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03602
Žadatel:Obec Olbramice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.03248
Žadatel:OBEC KOBYLY

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00616
Žadatel:Obec Malhotice

Název projektu:Typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo (Plná verze)
Číslo projektu:CZ.1.06/2.1.00/02.00389
Žadatel:OBEC MYSLETICE

Název projektu:Typový projekt - CzechP